Forskning og forskningsemner

Rigsarkivet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet, og en af Rigsarkivets opgaver er derfor at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Forskning i Rigsarkivet

Rigsarkivets forskning omfatter:

  • Grundforskning i Danmarks historie
  • Forsknings- og udviklingsarbejde inden for arkivistik og digital arkivering

Rigsarkivets forskning har som sit særlige formål at give en videnskabelig basis for vejledningen af de besøgende på læsesalene og for beslutningerne om bevaring og kassation af arkivalier.

Forskningsemner

30-års-krigen Leon Jespersen

Adelsvælde, 1536-1660 Leon Jespersen

Adoptiv- og plejebørn Annette Østergaard Schultz

Barndomshistorie Mette Seidelin

Befolkningsudvikling Erik Gøbel

Besættelsestiden Peter Birkelund

Biografier som historisk genre Birgitte Possing

Byhistorie, 1500-1870, dansk og europæisk Jørgen Mikkelsen

Danmarks infrastrukturelle udvikling efter 1945 Henrik Mølgaard Frandsen

Dansk og europæisk historie 1900- Henrik Mølgaard Frandsen

EF-afstemningen 1972, Sønderjylland Peter Fransen

Efterretningsvirksomhed Kristian Bruhn

Elektroniske registre Else Hansen

Emneord, brugen af i registraturdatabaser Leon Jespersen

Enevældens embedsmænd Erik Gøbel, Karl Peder Pedersen

Erhvervshistorie, dansk efter 1850 Kenn Tarbensen

Erhvervshistorie, Sønderjylland Hans Schultz Hansen, Leif Hansen Nielsen

Erhvervsudvikling, dansk efter 1945 Henrik Mølgaard Frandsen

EU og EU’s konstitutionelle udvikling Henrik Mølgaard Frandsen

Feudalsamfund, det danske i middelalderen Michael H. Gelting

Flygtninge, tyske i Sønderjylland Leif Hansen Nielsen

Folketællinger Jørgen Mikkelsen

Forligskommissioner Karl Peder Pedersen

Forvaltningshistorie Erik Gøbel, Jørgen Mikkelsen, Leif Hansen Nielsen, Annette Østergaard Schultz,Christian Larsen

Fængsler, Stokhuset m.v. Jørgen Mikkelsen

Grønland, den videnskabelige udforskning under den Kolde Krig Henrik Knudsen

Handel og søfart Erik Gøbel, Jørgen Mikkelsen

Handicaphistorie Christian Larsen

Hanssen, H.P. Hans Schultz Hansen

Havne, siden 1868 Steffen Elmer Jørgensen

Henrettelser, 1700-tallet Tyge Krogh

Holger Danske, modstandsgruppen Peter Birkelund

Immigration, før ca. 1940 Jørgen Mikkelsen

Incest (Blodskam) Mette Seidelin

Internationalt og transnationalt videnskabeligt samarbejde Henrik Knudsen

Jyske Lov Michael H. Gelting

Kernekraft og andre nukleare teknologiers historie Henrik Knudsen

Kirken, den danske i middelalderen Michael H. Gelting

Kirkehistorie, 1700-tallet til 1900-tallet Christian Larsen

Koch, Bodil Birgitte Possing

Kommunikationshistorie Steffen Elmer Jørgensen

Konfiskation af tysk og japansk ejendom efter Befrielsen Peter Birkelund

Krapperup gods Leon Jespersen

Kriminalpoliti, 1800-1944 Karl Peder Pedersen

Kriminalitet Karl Peder Pedersen, Peter Fransen, Tyge Krogh, Mette Seidelin

Kriseforvaltning, 1914-21 Annette Østergaard Schultz

Kulturhistorie, 1700-tallet Tyge Krogh

Kvinde- og kønshistoriens metode, teori og historiografi Birgitte Possing

Kvindelejren på Femø Else Hansen

Køge, befolkningen Erik Gøbel

Landbohistorie, 1700- og 1800-tallet Asbjørn Romvig Thomsen

Landskabslove, middelalderen Michael H. Gelting

Lokaliseringsteori og økonomisk globalisering Henrik Mølgaard Frandsen

Luksuslovgivning, 1500- og 1600-tallet Leon Jespersen

Magtstaten, 1600-tallets Leon Jespersen

Middelalderen Michael H. Gelting

Modstandsbevægelsen Peter Birkelund

Multinationale selskaber Kenn Tarbensen

Nordjylland under Englandskrigene Annette Østergaard Schultz

Nordslesvig, mindretal og flertal, 1945-1972 Hans Schultz Hansen

Ostindien, Dansk Erik Gøbel, Jørgen Mikkelsen

Politi og kriminalitet i København, 1800-1863 Karl Peder Pedersen

Realskolernes historie Christian Larsen

Regnskabshistorie Kenn Tarbensen

Retshistorie, 1800-tallet Jørgen Mikkelsen, 1870-1970 Mette Seidelin

Revolutionære bevægelser Kristian Bruhn

Rigsrådet Leon Jespersen

Roskildefreden Leon Jespersen

Seksualitetshistorie Mette Seidelin

Slavehandel Erik Gøbel

Slægtsforskning, kilder til Michael Dupont

Slægtssamfund, det danske i middelalderen Michael H. Gelting

Socialhistorie, 1800- og 1900-tallet Jørgen Mikkelsen, Mette Seidelin

Socialhistorie, 1700- og 1800-tallet Asbjørn Romvig Thomsen

Social mobilitet, historisk Asbjørn Romvig Thomsen

Sorte Død, den Michael H. Gelting

Spionage og kontraspionage Kristian Bruhn

Stændersamfund, 1500- og 1600-tallets Leon Jespersen

Sundhedsvæsen, 1800-tallet Jørgen Mikkelsen

Sønderjyllands historie Peter Fransen, Annette Østergaard Schultz, Hans Schultz Hansen, Leif Hansen Nielsen

Teknikumingeniører, efter 1950 Peter Fransen

Trafikhistorie Steffen Elmer Jørgensen, Peter Fransen

Tropekolonier, danske Erik Gøbel

Tysk beslagslæggelse af dansk ejendom, 1940-45 Peter Birkelund

Uddannelseshistorie Christian Larsen

Udenlandske investeringer Kenn Tarbensen

Ungdomsfængsler Peter Fransen

Ungdomskriminelle Peter Fransen

Universiteter, 1950′erne og 1960′erne Else Hansen

Universiteter og erhvervsliv i det 20. århundrede Henrik Knudsen

Uægte børn Asbjørn Romvig Thomsen

Vejle amtskommune, 1842-1970 Annette Østergaard Schultz, Steffen Elmer Jørgensen

Verdenskrig, første Annette Østergaard Schultz, Hans Schultz Hansen

Vestindien, Dansk Erik Gøbel

Videnskab, teknologi og kultur i det 20. århundrede Henrik Knudsen

Øresundstold Erik Gøbel, Leon Jespersen