Book en forsker til foredrag

Rigsarkivets forskere er dygtige mundtlige formidlere, der holder foredrag om emner, der har berøring med deres forskningsområder. Her får du overblikket over emner og foredragsholdere.

Kontakt

Henvendelse om foredrag rettes direkte til den enkelte forsker, der vurderer, om han eller hun har mulighed for at holde foredraget. Tid og sted, udstyr, honorering og rejsegodtgørelse aftales med forskeren.

Ved at klikke på foredragsholderens navn bliver du ledt videre til kontaktoplysninger.

Administrationshistorie

Administrationen af det danske fængselsvæsen 1910-2010

Peter Fransen

Elektroniske registre i den danske centraladministration 1960-1992

Forvaltningspolitiske tendenser og arkivdannelse
Else Hansen

Arkivforhold

Rigsarkivet og dets rige samlinger
Erik Gøbel

De bedste kilder til en autentisk historie – om effektiv brug af arkiver

Erhvervsregnskaber som kilder i slægtsforskningen
Kenn Tarbensen

Besættelsestiden

Modstandsorganisationen Holger Danske – Sabotage og likvidering 1943-45

Det nationalt-borgerlige illegale bladarbejde under Besættelsen – De Frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste og Hjemmefronten

Det Konservative Folkeparti under Besættelsen
Peter Birkelund

Besættelsestiden i øvrigt – emner efter aftale
Peter Birkelund eller Steen Andersen

Retsopgøret med værnemagerne efter besættelsen
Steen Andersen

Byhistorie

Byhistorie – en markedsplads for forskere. En præsentation af nyere retninger inden for dansk og international byhistorie

Købmands- og markedshandel ca. 1700-1850
Jørgen Mikkelsen

Erhvervshistorie

Det multinationale gennembrud. Holdninger til udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv 1945-1972

Regnskabshistorie fra oldtid til nutid – bogføringens og regnskabsvæsenets udvikling fra oldtiden over udviklingen af det dobbelte bogholderis principper i de norditalienske bystater i 1400-tallet til nutidens komplicerede IT-systemer

»Gale Thorsen« – værnemager, fabrikant og jordspekulant G.A.L. Thorsen, Lystrup (1916-92)
Kenn Tarbensen

Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015
Steen Andersen

Kolonihistorie

Dansk Vestindiens historie

Danskerne på Guldkysten

De danske kolonier i Indien

Vore gamle tropekolonier i Asien, Afrika og Vestindien
Erik Gøbel

Rejsen til Tranquebar. Dansk handelskompagnier og deres sejlads og handel på Indien i 16-1700-tallet
Jørgen Mikkelsen

Kulturhistorie

Kvindelejren på Femø
Else Hansen

Klæder skaber folk – Luksuslovgivningen i 15-1600-tallets Danmark

Dem på den anden side. Synspunkter på dansk og svensk identitet i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet
Leon Jespersen

Personalhistorie og biografier

Kunsten at skrive biografi. Om den historiske biografi – en nem kunst eller et stykke sæbe, der smutter ud mellem fingrene. Foredrag og billedshow

Viljens styrke. Om skoleleder Natalie Zahle (1827-1913) – en fortælling om køn, magt og dannelse. Foredrag og billedshow

“Hellere tø op end at fryse ned”: Om Bodil Koch (1903-72), politiker, minister og samfundsdebattør. Foredrag og billedshow
Birgitte Possing

Erik Scavenius, udenrigs- og statsminister
Steen Andersen

Politisk historie

Sverige som trussel og forbillede i 15-1600-tallet

Enevældens indførelse i Danmark i 1660
Leon Jespersen

Dansk historie i det 20. århundrede

Danmark og stormagterne 1900-1920
Steen Andersen

Retshistorie

Forbrydere og forbrydelser i retsbetjentarkiverne
Mette Seidelin

Slægtshistorie

Slægtshistoriske foredrag

Foredragene giver en præsentation af bestemte arkivgrupper, og hvordan disse kan bruges til slægtshistoriske undersøgelser. Mulige emner:

  • Forsvarets arkiver
  • Kommunale arkivalier
  • Medicinalberetninger og andre kilder til 1800-tallets sundhedsforhold
  • Pas og personregistring
  • Politiarkiver
  • Rådstue- og byfogedarkiver
  • Svensk emigration og arbejdsvandring til Danmark
  • Ældre fængselsarkiver

Andre emner kan evt. komme på tale.
Jørgen Mikkelsen

Socialhistorie

Ofre eller medskyldige? Opfattelsen af børns rolle i incestsager 1870-1970
Mette Seidelin

Julemærket til gavn for børn – om julemærker, julemærkesanatorier og julemærkehjem fra 1904 til nutiden
Kenn Tarbensen

Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet på landet 1750-1850

Uægte børn og deres forældre – udstødte eller integrerede? Illegitimitetens sociale baggrund 1750-1830

Manden i vandhullet og hans verden. Et dødsfald i Salling 1834 – i et større perspektiv

Bortrømte bønderkarle – og dem, der ikke var væk. Stort og småt i lægdsrullerne 1788-1848

Landbohistorie 1700-1850 – emner efter nærmere aftale
Asbjørn Romvig Thomsen

Købstædernes fattigvæsen ca. 1600-1850
Jørgen Mikkelsen

De danske ungdomsfængsler 1933-1973
Peter Fransen

Sønderjyllands historie

Da slesvigerne blev danskere eller tyskere. Sønderjyllands historie 1815-1918

Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 – den slesvigholstenske bevægelse

Prins Frederik af Nør – helt eller skurk

Da bønderne fik grå Ferguson og karle og piger forlod landbruget… Forandringer i sønderjysk landbrug i 1950’erne og 1960’erne

Sønderjyllands historie – emner efter nærmere aftale

Hans Schultz Hansen

Toldhistorie

Øresundstolden 1497-1857
Erik Gøbel

Øresundstolden – Hvorfor dansk Øresundstold efter 1658?
Leon Jespersen

Uddannelseshistorie

Kampen om ingeniøruddannelserne 1945-2010
Peter Fransen

Dansk universitetspolitik i 1950’erne og 1960’erne, bl.a. om optakten til studenteroprøret i 1968
Else Hansen

Økonomisk historie

Økonomisk historie
Steen Andersen