Privatarkivudvalget - samarbejde mellem danske arkiver

Siden arkivloven af 1992 har der eksisteret et samarbejde mellem de danske arkiver på privatarkiv­om­rådet via Privatarkivudvalget, som er nedsat af kulturministeren.

Udvalgets kommissorium for perioden 2012-15

Privatarkivudvalget har til opgave “at frem­me samarbejde og koordination mellem Rigsarkivet og andre kulturelle og videnskabelige in­sti­tutioner, der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier”.

Udvalget kan drøfte spørgsmål i forbindelse med indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private arkivalier. Udvalget kan udforme udviklingsprojekter på privatarkivområdet.

Udvalget har derudover til opgave at fremme tilgængeliggørelsen af private arkivalier.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til drøftelse af enkeltspørgsmål, eventuelt med deltagelse af sagkyndige, der ikke er medlem af udvalget.

Kulturministeriet kan anmode udvalget om at afgive udtalelse i spørgsmål, der knytter sig til ind­sam­ling, bevaring, tilgængeliggørelse m.v. af private arkivalier.

Rigsarkivaren indkalder til halvårlige møder og indkalder samtidig medlemmernes forslag til dags­orden.

Udvalget afgiver i 2015 en rapport til kulturministeren om udvalgets arbejde. Udvalget rappor­te­rer efter ministeriets nærmere bestemmelse om gennemførelse af enkelte projekter, hvortil der er op­nået støtte af offentlige midler.

Rapporter

Privatarkivudvalget har indtil nu fungeret i alt fem perioder: 1993-96, 1997-2000, 2001-03, 2004-07 og 2008-11 og der er i alt fem gange afgivet rapport til Kulturministeriet om udvalgets arbejde.

Privatarkivudvalgets rapport til kulturministeren 2008-2011 (PDF, 641 kB)
Privatarkivudvalgets rapport til kulturministeren 2004-2007 (PDF, 163 kB)