Beretninger, rapporter og undersøgelser

Her kan du se årsberetninger, årsrapporter, brugerundersøgelser og andre skrifter, der handler om driften af Rigsarkivet.

Årsrapporter
Brugerundersøgelser

Download

Rigsarkivet foretager med jævne mellemrum undersøgelser på de enkelte arkivenheders læsesale for at finde ud af, hvad Rigsarkivets brugere mener om kvaliteten af arkivernes faciliteter og ydelser.

Brugerundersøgelse 2015 - Rigsarkivet (PDF, 835 kB)
Brugerundersøgelse 2013 - Statens Arkiver (PDF, 1 MB)
Brugerundersøgelse 2012 - Statens Arkiver (PDF, 477 kB)
Forskning

Download

I Rigsarkivets forskningsårsberetning kan du få indblik i, hvilke forskere, der er tilknyttet Rigsarkivet, og hvad den aktuelle forskning beskæftiger sig med.

Forskningsårsberetning 2015 - Rigsarkivet (PDF, 313 kB)
Forskningsårsberetning 2014 - Rigsarkivet (PDF, 735 kB)
Forskningsårsberetning 2013 - Statens Arkiver (PDF, 885 kB)
Forskningsårsberetning 2012 - Statens Arkiver (PDF, 832 kB)

Download

Den fireårige forskningsplan rummer de forskningsområder og forskningsprojekter de enkelte forskere vil arbejde med, for sig selv eller i fællesskab med flere. Planen indeholder desuden almindelig information om Rigsarkivets forskningspolitik, målsætninger og strategier samt oplysninger om forskningsmiljøet.
Rigsarkivets forskningsstrategi understøtter Rigsarkivets overordnede strategi frem mod 2025 ved at bringe flere arkivalier i spil samt fastholde og udvikle Rigsarkivets position i den danske historiske forskerverden.

Forskningsplan for Rigarkivet 2017-2020 (PDF, 433 kB)
Rigsarkivets forskningsstrategi frem mod 2025 (PDF, 99 kB)
Digital bevaring - status og viden

Download

Rigsarkivet gør en særlig indsats for at holde sig orienteret om digital forvaltning og den teknologiske udvikling, som kan have indflydelse på hvordan data og dokumenter kan arkiveres.

Den viden som Rigsarkivet opsamler i denne forbindelse udgives fra 2013 i en årlig rapport.

Digital bevaring - status og viden 2016 (PDF, 608 kB)
Digital bevaring - status og viden 2015 (PDF, 834 kB)
Digital bevaring - status og viden 2014 (PDF, 629 kB)
Digital bevaring - status og viden 2013 (PDF, 208 kB)

Download

Læs mere om Rigsarkivets erfaringer med de offentlige myndigheders digitale forvaltning i rapporterne.

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning 2012 (PDF, 644 kB)