Indsamling og Bevaring

Vi sikrer, at der bliver bevaret dokumentation af det danske samfund til brug i både nutid og fremtid.

Vores opgaver:

  • Vi skaber og vedligeholder et overblik over den dokumentation, som både offentlige myndigheder, forskere, private virksomheder, organisationer og enkeltpersoner skaber af deres virksomhed. Både på papir og i digital form.
  • Vi vurderer hvilke dele af denne dokumentation, der skal bevares for eftertiden.
  • Vi sikrer at bevaringsværdig dokumentation fra statslige myndigheder, forskere og private virksomheder, organisationer og enkeltpersoner s virksomhed bliver afleveret til Rigsarkivet.
  • Vi sørger for at Rigsarkivets samlinger, både på papir og i digital form, bliver bevaret på en måde, så fremtidens brugere kan finde og anvende det materiale, som de har brug for.

Derudover samarbejder vi med regioner og kommuner, herunder de kommunale arkiver, om at sikre bevaring af den dokumentation, som kommuner og regioner skaber.

Søjlen har derudover ansvaret for Rigsarkivets indtægtsdækkede virksomhed og for it-udviklingen på Rigsarkivet. Den indtægtsdækkede virksomhed foretager mod betaling bl.a. arkivundersøgelser og gør arkivalier klar til aflevering.

Organisation

Søjlen består af følgende områder:

  • Sekretariat – områdeleder Kirsten Villadsen Kristmar
  • Indsamling fra myndigheder og af forskningsdata – områdeleder Mette Hall-Andersen
  • Indsamling og oparbejdning af private arkivalier – områdeleder Lone Hedegaard Liljegren
  • Digital bevaring og oparbejdning – områdeleder Jan Dalsten Sørensen
  • It-udvikling – områdeleder Gitte Henriksen
  • Indtægtsdækket Virksomhed – områdeleder Jan Vejle