Steffen Elmer Jørgensen

Arkivar, seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

  • Det danske transport- og kommunikationssystem, især vejnettet
  • Den danske oversøiske udvandring før 2. verdenskrig – især til USA og Argentina
  • Administrations- og forvaltningshistorie

 

Læs mere om Steffen Elmer Jørgensen på forskningsportalen PURE