Erik Gøbel

Arkivar, seniorforsker, cand.mag.

Forskningsområder

  • Økonomisk og social historie 1600-1900
  • Tropekolonierne
  • Handel og søfart
  • Øresundstolden
  • Enevældens embedsmandskorps

 

Læs mere om Erik Gøbel på forskningsportalen PURE

Ny bog om dansk slavehandel

The Danish Slave Trade and Its Abolition

Af Erik Gøbel. Leiden og Boston: Brill, 2016, xiv+306 sider.

Køb bogen her

Bogen er I tre dele. For det første giver den en oversigt over den danske slavehandel fra midten af 1600-tallet til ind i 1800-tallet med hensyn til omfang (ca. 110.000 slaver), struktur, sejladser og økonomi.

For det andet indeholder den en detaljeret analyse af den danske beslutning i 1792 om – som den første slavehandlende nation – at forbyde slavehandelen over Atlanten fra 1803.

Og for det tredie gengives dels den berømte slavehandelsforordning af 16. marts 1792 dels den omfattende betænkning fra 1791, som lå til grund for forbudet.

Bogen bygger især på materiale i Rigsarkivet.