Erik Gøbel

Arkivar, seniorforsker, cand.mag.

Forskningsområder

  • Økonomisk og social historie 1600-1900
  • Tropekolonierne
  • Handel og søfart
  • Øresundstolden
  • Enevældens embedsmandskorps

 

Læs mere om Erik Gøbel på forskningsportalen PURE