Status for planlagte ændringer af Arkivalieronline

Her kan du se en liste over de ændringer, vi forventer at implementere i løbet af september-november 2015. Listen er lavet i dialog med Arkivalieronlines brugere. Følg status på arbejdet.

 

Ændring

Startet

Afsluttet

Sortering af kirkebøger efter år

Visning af kirkebøger ændres fra: FKVD 1776 – FKVD 1814
til: 1776 FKVD – 1814 FKVD

-

X

Farver, tekststørrelser og layout

Omfatter flere ændringer, der skal gøre teksten på Arkivalieronline lettere at se og læse.

-

X

Valg af samme værdi i dropdownmenu med temaer

Samme værdi, f.eks. ”kirkebøger”, skal kunne vælges igen, uden at siden skal genindlæses.

-

X

Popup-vinduer

Sider skal kunne åbnes uden at åbning af popupvinduer er slået til.

-

X

Ergonomi – museklik og scroll

Der laves vejledning med tips til genvejstaster m.v.

-

X

Vejledninger

Overblik over vejledninger skal gøres bedre.

X

-

Dropdown uden værdier

Det skal fremgå eksplicit når valgbokse er tomme.

-

X

Links i AO

Links til konkrete billeder skal åbne billedviser med det konkrete billede åbent.

-

X

Hastighed

Billedviserens hastighed, og stabillitet skal øges.

-

X

Billedskift

Billedet skal skifte, når man vælger billede i anden folder i billedviseren.

-

X

Man skal kunne se, hvilke sider i et arkivalie man allerede har haft åbnet

Åbnede billeder skal markeres i billedviseren.

-

-

Mulighed for at justere kontrast m.v. i billedviser

Der indsættes et værktøj i billedviseren der giver brugerne mulighed for at ændre kontrast/lys på den aktuelle side.

X

-

Problemer med ”Gem” og ”Send”

-

-