Aflevering af data til Dansk Data Arkiv

Dansk Data Arkiv modtager datasæt, der har skabt nye resultater inden for forskning i samfundsforhold, sundhed og historie.

Hvorfor afleverer data?

Der er mange gode grunde til at aflevere data.

En spørgeskemaundersøgelse kræver mange forberedelser, den kræver mange ressourcer at gennemføre, analysere og publicere.

En spørgeskemaundersøgelse er et øjebliksbillede af holdninger m.m. på det tidspunkt, undersøgelsen blev gennemført, og den vil aldrig kunne gennemføres igen med det samme resultat.

Dansk Data Arkiv kan hjælpe

Når undersøgelsen er blevet behandlet, gemmes den af hensyn til behovet for at kunne referere til undersøgelsen og for at kunne dokumentere de analyser, den har dannet baggrund for.

Og det er her, der ofte kan opstå problemer, som Dansk Data Arkiv kan være behjælpelig med at løse eller imødegå.

Under arbejdet med data har data været genstand for mange analyser og rekodninger, og dermed kan der være mange versioner. Det medfører, at man undervejs er nødt til at dokumentere analysearbejdet for senere at kunne genbruge sine undersøgelser.

Dansk Dataarkiv ved af erfaring, at dette ofte ikke er tilfældet.

Når en undersøgelse er færdiganalyseret gemmes den ofte på egen PC. PC’er forældes hurtigt eller bryder sammen med stor risiko for tab af data.

Ved at aflevere data til Dansk Data Arkiv sørger vi for:

  • at data bliver dokumenteret
  • at data altid er bevaret
  • at data altid vil kunne læses

Og bemærk: Det er forskeren, der bestemmer, hvilke regler der er for adgangen til sine data.

Sådan afleverer du data til Dansk Data Arkiv

  1. Udfyld et Afleveringsskema DDA. Skemaet skal underskrives og fremsendes med almindelig post.
  2. Skab overblik over datamaterialet. Sørg for at filer er navngivet sigende. Relationerne mellem filerne skal være gennemskuelig.
  3. Fremsend datamaterialet til Dansk Data Arkiv.

Datamaterialet sendes til Dansk Data Arkiv som vedhæftede filer, på diskette eller CD ROM.

Et datamateriale består af:

  • Spørgeskema
  • Øvrig dokumentation (beskrivelse af undersøgelsen, interviewforløb, variable, vægte etc.)
  • Data

Data skal foreligge i elektronisk/maskinlæsbar form.

Anbefalede filformater

Spørgeskema: PDF, Word eller Wordperfect.

Øvrige dokumentation: Word eller Wordperfect.

Datasættet: SPSS, SAS, STATA, ASCII eller gængse regneark.

Følsomme persondata

Indeholder datamaterialet følsomme persondata fx cpr. nr. træffes særlig aftale.

Kontaktinformation

Dansk Data Arkiv

Se desuden: Hvilke data modtager Dansk Data Arkiv