Sådan søger du

I feltet Fritekst kan du skrive lige så mange ord du vil. Du søger i alle data i systemerne. Det er en god ide at starte med at søge lidt bredt med få ord.

Hvis resultatet af din søgning giver mange hits, kan du indsnævre søgningen, ved at:

  • Skrive flere ord
  • Afgrænse søgningen tidsmæssigt ved at skrive et eller flere årstal i “fra” og ”til”. Du kan godt nøjes med at skrive et begyndelsesår eller et slutår. Og du behøver ikke anføre dag og måned
  • Afgrænse søgningen til bestemt type poster ved at sætte flueben i relevante felter: ”Afskrifter af arkivalier”, ”Scannede arkivalier” osv.
  • Bruge tilladte jokertegn.

 

Datosøgning

Du kan lave datosøgning på to forskellige måder, enten i felterne ”Fra” og ”Til” eller i feltet ”Fritekst”.

”Fra” og ”til” - Bruger du ”Fra” og ”Til” til at datosøgning, vil du få alle hits, som på nogen måde tidsmæssigt ligger indenfor eller overlapper det tidsinterval du angiver.

”Fritekst” – Skriver du dateringer i ”Fritekst” får du kun hits der modsvarer præcis den datering du har angivet. Hvis du kender den præcise datering, kan du derfor med fordel skrive dateringen i fritekstfeltet, fordi det vil give færre hits, end hvis du skriver datering i ”Fra” og ”Til”.

 

Gør din søgning mere præcis med jokertegn

”…”
(anførselsetegn)
Søger efter poster, hvor de ord du skriver, forekommer i netop den rækkefølge.

Eksempel
Hvis du fx skriver: ”Jens Peter” finder du alle poster, hvor ordene Jens Peter forekommer i lige netop denne rækkefølge, men Jens F. Peter vil ikke blive vist i dit søgeresultat.

 

+
(plus)
Søger efter poster, hvor alle de indtastede ord forekommer uanset rækkefølge.
(Bemærk, der må ikke være mellemrum efter + ).

Eksempel
Hvis du fx skriver: Jens +Peter finder du alle poster, hvor begge ordene Jens og Peter forekommer.

 

-
(minus)
Søger efter poster, hvor det indtastede ord efter minus ikke forekommer.
(Bemærk - der må ikke være mellemrum efter – ).

Eksempel
Hvis du fx skriver: Jens -Hansen finder du alle poster, hvor ordet Jens forekommer men Hansen ikke forekommer.

 

*
(stjerne)
Erstatter ét eller flere tegn i enden af et ord, men ikke midt i et ord.

Eksempel
Hvis du fx skriver: Brandforhør*: Finder du alle poster, der indeholder ord, der starter med brandforhør, fx også brandforhørsakter.

 

||
(to lodrette streger)
Søger efter poster, hvor enten det ene indtastede ord eller det andet ord forekommer.
(Bemærk - der skal være mellemrum på begge sider af | ).

Eksempel
Hvis du fx skriver: Jens | Peter: Finder du alle poster, hvor enten ordet Jens eller Peter forekommer.

 

(…)
(parantes)
Fortolker flere sammensatte søgeudtryk.

Eksempel
Hvis du fx skriver: Horsens Clausen | Klausen uden parentes bliver det fortolket som (Horsens OG Clausen) ELLER Klausen, mens hvis du skriver: Horsens (Clausen | Klausen) så opnår du det, du sikkert mente nemlig: Horsens OG (Clausen ELLER Klausen).

 

~N efter et ord
(N angiver et antal tegn)
Medtager også ord i søgeresultat, som afviger med det antal tegn, du har skrevet efter ~.

Afvigelsen fra søgeordet kan være alle steder i ordet. Afvigelsen kan være andre bogstaver end dem du har skrevet, men også afvigelse i antal (+/- det antal tegn du har angivet)
(Bemærk - der må ikke være mellemrum før eller efter~).

Eksempel
Hvis du fx skriver Nilsen~1, så søger du efter: Nilsen, Wilsen, Nelsen, Nissen, Nilson, Nisen, Ilsen, Nielsen osv.