Arkivalie typer

Antal af dokumeter per arkivalie type

Ikon Arkivalie type Antal af dokumenter
Afskrifter af arkivalier: Hele eller delvise afskrifter af arkivalier indtastet af frivillige via Rigsarkivets indtastningsportal.
Scannede arkivalier: Arkivalier som Rigsarkivet har scannet og gjort tilgængelige på internettet i systemet Arkivalieronline.
Papir og mikrofilmede arkivalier: Papir- og mikrofilmede arkivalier, som kan bestilles via systemet Daisy til benyttelse på en af Rigsarkivets fysiske læsesale.
Digitale systemer: Nyere arkivalier som er skabt digitalt (fx databaser), afleveret til Rigsarkivaet og kan bestilles til benyttelse på en af Rigsarkivets læsesale i systemet Sofia.
Arkivskaber: En myndighed, virksomhed, forening eller person, som har skabt et arkiv.
Forskningsdata: Data, som er skabt i forbindelse med forskning.

Kredit

Arkivalie type ikoner er venligst udlånt af Freepik fra www.flaticon.com og er licenseret under CC 3.0 BY
Arkivskaber ikon er redigeret og svarer ikke til original ikon.