Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Lægemiddelstatistikregister (1994 - )

Arkivskabere:

Sundhedsstyrelsen (1994-1997) , Lægemiddelstyrelsen (1997-2013) , Statens Serum Institut (2013-2015)
Vis alle arkivskabere

Arkivseriens navne:

Lægemiddelstatistikregister (Officielt) , Det nationale receptregister (Kaldenavn) , Danish National Prescription Registry (Kaldenavn) , LMSREG (Forkortelse) , DNPR (Forkortelse) , LSR (Forkortelse)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 01.01.1994 -

Arkivalietype:

It-system, Register

Bemærkninger:

Lægemiddelstatistikregisteret blev etableret i 1994 med det formål at overvåge lægemiddelforbruget. Sundhedsdatastyrelsen bruger oplysningerne i registeret til at lave statistikker og analyser over forbruget af medicin. Oplysningerne er med til at styrke de centrale sundhedsmyndigheders beslutninger i lægemiddelspørgsmål. Det kan være beslutninger om revurdering af medicintilskud og opfølgning på tilskudsændringer, folketingsspørgsmål, budgetforhandlinger og vurdering af om retningslinjerne for brug af lægemidler bliver fulgt.

Indholdsoversigt

Afleveringsversion Fra Til Bestilling
00011009 1994 2003 Start bestilling
00012128 2004 2008 Start bestilling