Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Receptdatabaseregister (1990 - 2006)

Arkivskaber:

Arkivseriens navne:

Receptdatabaseregister (Officielt) , OPED (Kaldenavn)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 01.08.1990 - 31.12.2006

Arkivalietype:

It-system, Register

Bemærkninger:

Systemet anvendes ved. Institut for Molekylær Medicin, før 2010 (hvor instituttet er oprettet) hørte det til på Institut for Medicinsk Biologi. Ved afleveringssag i 2012 for arkivperioden 2007-2011 oplyste SDU-Health, at data blot var en delmængde af data i Det Nationale Receptregister (Lægemiddelstatistiksystemet) hos Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen/Statens Seruminstitut. På baggrund af dette besluttedes det, at der systemet her ikke længere skal afleveres. Det betyder at der kun er afleveret data for perioden 1990-2006.

Indholdsoversigt

Afleveringsversion Fra Til Bestilling
00010496 1990 2001 Start bestilling
00011673 2002 2006 Start bestilling