Arkivseriens Indhold

Arkivserien

Arkivserie:

Etablissementstegninger (1666 - 1987)

Arkivskabere:

Arkivseriens navne:

Etablissementstegninger (Officielt) , B. Bygningstegninger (Kaldenavn) , Forsvarets Bygningstjenestes Tegningsarkiv (Kaldenavn)

Arkivseriens datering:

HE-element: 1666 - 1987

Reference:

3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-15/1-9

Bemærkninger:

Historiske bygningstegninger m.m. på militære etablissementer. Opdelt efter etablissesementsnummer. Særlig registratur haves på Rigsarkivet: 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-15. Etablissementarkivet omfatter bygningstegninger afleveret af Forsvarets Bygningstjeneste hidhørende fra Ingeniørkorpset, Hærens Bygningstjeneste, Forsvarets Bygningstjeneste, Opmudringsvæsenet, Pælebukkerværftet, Orlogsværftet, Søværnets Bygningstjeneste, Søværnets Bygningsdistrikt og diverse fra private arkitekter i perioden 1754 - 1987. Bygningnummer er fra sidst registerede tegninger hos FBT eller fra situationsplaner. Tegningsnummer er: Enten det oplyste efter tegningen eller hvis før 1952 nr. fra 1 og fremefter eller hvis ældre end 1952 fra nr. 1001 og fremefter.

Pakkeindhold beskrives med:

Etablissement/Bygning/Tegningsnummer (Etablissementsnr., Etablissementsnr. Litra, Etablissementsnavn, Bygningsnr., Bygningsnr. Litra, Bygningsnavn, Tegningsnr.)

Arkivseriens pakker

Pakkenr. Indhold fra Indhold til Bestilling
1 101 Kastellet 0 Diverse 1 101 Kastellet 0 Diverse 29 Start bestilling
2 101 Kastellet 0 Diverse 30 101 Kastellet 0 Diverse 49 Start bestilling
3 101 Kastellet 0 Diverse 50 101 Kastellet 0 Diverse 79 Start bestilling
4 101 Kastellet 0 Diverse 80 101 Kastellet 0 Diverse 99 Start bestilling
5 101 Kastellet 0 Diverse 100 101 Kastellet 0 Diverse 119 Start bestilling
6 101 Kastellet 0 Diverse 120 101 Kastellet 0 Diverse 136 Start bestilling
7 101 Kastellet 0 Diverse 137 101 Kastellet 0 Diverse 153 Start bestilling
8 101 Kastellet 1 a Kommandtgård 1001 101 Kastellet 1 a Kommandtgård 1002 Start bestilling
8 101 Kastellet 1 b Gl. staldbygninger ved Kommandtgården 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
8 101 Kastellet 2 Kastelkirken 1 101 Kastellet 2 Kastelkirken 1029 Start bestilling
9 101 Kastellet 00 Situationsplaner & retablering 1 101 Kastellet 00 Situationsplaner & retablering 6 Start bestilling
9 101 Kastellet 00 Situationsplaner & retablering 1001 101 Kastellet 00 Situationsplaner & retablering 1015 Start bestilling
10 101 Kastellet 01 Ejendomsplaner 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
10 101 Kastellet 03 Terræn 1001 101 Kastellet 03 Terræn 1008 Start bestilling
10 101 Kastellet 07 Brandberedskab 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
11 101 Kastellet 4 Stjernestok 1001 101 Kastellet 4 Stjernestok 1005 Start bestilling
11 101 Kastellet 4 b WC - bygning ved hovedvagt 1001 101 Kastellet 4 b WC - bygning ved hovedvagt 1003 Start bestilling
12 101 Kastellet 5 Hovedvagt & arrest 1001 101 Kastellet 5 Hovedvagt & arrest 1033 Start bestilling
13 101 Kastellet 7 a Gustavs kirken - den Svenske kirke 1001 101 Kastellet 7 a Gustavs kirken - den Svenske kirke 1005 Start bestilling
14 101 Kastellet 10 Artilleristok 1001 101 Kastellet 10 Artilleristok 1005 Start bestilling
14 101 Kastellet 8 a Falsters kontregardebygning 1001 101 Kastellet 8 a Falsters kontregardebygning 1007 Start bestilling
14 101 Kastellet 8 b Udhus i Falsters kontregarde 1001 101 Kastellet 8 b Udhus i Falsters kontregarde 1004 Start bestilling
15 101 Kastellet 11 Materialegården 1001 101 Kastellet 11 Materialegården 1006 Start bestilling
15 101 Kastellet 13 Sprøjtehus 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
15 101 Kastellet 15 Vaskehuse 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
15 101 Kastellet 15 a Kanonskur 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
16 101 Kastellet 16 Norges hoved - bro 1001 101 Kastellet 16 Norges hoved - bro 1009 Start bestilling
16 101 Kastellet 16 a Stald opført 1001 101 Kastellet 16 a Stald opført 1003 Start bestilling
16 101 Kastellet 18 Bunker 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
16 101 Kastellet 19 Krudtmagasin i Dronningens bastion 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
17 101 Kastellet 20 Sjællandsporten 1001 101 Kastellet 20 Sjællandsporten 1010 Start bestilling
17 101 Kastellet 21 Elefantstok 1001 101 Kastellet 21 Elefantstok 1005 Start bestilling
18 101 Kastellet 22 Søndre magasin 1001 101 Kastellet 22 Søndre magasin 1035 Start bestilling
19 101 Kastellet 22 i Retiradebygning 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
19 101 Kastellet 23 Norgesporten 1001 101 Kastellet 23 Norgesporten 1006 Start bestilling
20 101 Kastellet 24 a Nordre magasin 1001 101 Kastellet 24 b Kostforplrjningsbygning 1018 Start bestilling
20 101 Kastellet 24 a Nordre magasin 15 Ingen beskrivelse Start bestilling
21 101 Kastellet 31 Svanestok 1001 101 Kastellet 31 Svanestok 1006 Start bestilling
21 101 Kastellet 32 a Eksercerhus 1001 101 Kastellet 32 a Eksercerhus 1007 Start bestilling
21 101 Kastellet 32 b Cykelskur 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
22 101 Kastellet 35 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
22 101 Kastellet 36 Generalstok 1001 101 Kastellet 36 Generalstok 1006 Start bestilling
22 101 Kastellet 37 Kasernebygning 1001 101 Kastellet 37 Kasernebygning 1007 Start bestilling
23 101 Kastellet 39 Fortunestok 1001 101 Kastellet 39 Fortunestok 1007 Start bestilling
23 101 Kastellet 39 Fortunestok 57 Ingen beskrivelse Start bestilling
23 101 Kastellet 40 Vaskehus ved Fortunestok 1001 101 Kastellet 40 Vaskehus ved Fortunestok 1003 Start bestilling
23 101 Kastellet 41 Depotbygning 1001 101 Kastellet 41 Depotbygning 1005 Start bestilling
24 101 F Københavns gamle fæstningsværker 0 Diverse 1 101 F Københavns gamle fæstningsværker 0 Diverse 2 Start bestilling
25 101 G Gardehusarkasernen på toldbodvejen 0 Diverse 1 101 G Gardehusarkasernen på toldbodvejen 0 Diverse 28 Start bestilling
26 101 K Københavns hovedvagt 0 Diverse 1 101 K Københavns hovedvagt 0 Diverse 3 Start bestilling
27 102 Livgardens kaserne 0 Diverse 1 102 Livgardens kaserne 0 Diverse 30 Start bestilling
28 102 Livgardens kaserne 0 Gothersgadefløjen 31 102 Livgardens kaserne 0 Gothersgadefløjen 60 Start bestilling
29 102 Livgardens kaserne 0 Rosenborg eksercerplads 61 102 Livgardens kaserne 0 Rosenborg eksercerplads 91 Start bestilling
30 102 Livgardens kaserne 1 Forslag til havneanlæg 220 Ingen beskrivelse Start bestilling
30 102 Livgardens kaserne 1 Indretning af musikhus 238 102 Livgardens kaserne 1 Indretning af musikhus 240 Start bestilling
31 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Diverse 1 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Diverse 30 Start bestilling
32 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Etageplaner 31 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Etageplaner 60 Start bestilling
33 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Officersbygningen 61 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Officersbygningen 90 Start bestilling
34 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Forslag bygning for våbenmestre 91 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Hegnsmur 120 Start bestilling
35 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Forslag til Hegnsmur 121 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Reoler, engelsk model 150 Start bestilling
36 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Situationsplan etablissement 151 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Toilet & skyllerum 180 Start bestilling
37 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Ombygning trapperum 181 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Kostforplejningens ombygning 193 Start bestilling
38 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Underofficersbygning 194 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 Gl. eksercerhus med brevduestation 235 Start bestilling
39 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 236 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 0 251 Start bestilling
40 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 01 Ejendomsplaner 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
40 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 1 Administrstionsbygning med hovedport 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 1 Administrstionsbygning med hovedport 1042 Start bestilling
41 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 5 Officersbygning 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 5 Officersbygning 1006 Start bestilling
41 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 7 a Underofficersbygning - kasrenen 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 7 a Underofficersbygning - kasrenen 1012 Start bestilling
42 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 10 b Underofficersbygning - kasrenen 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 10 b Underofficersbygning - kasrenen 1035 Start bestilling
42 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 10 b Underofficersbygning - kasrenen 7 Ingen beskrivelse Start bestilling
43 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 14 -15 Beboelsebygning - skur 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
43 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 16 Fælleshusholding 9 Ingen beskrivelse Start bestilling
43 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 16 Fælleshusholding - brevduestation 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 16 Fælleshusholding - brevduestation 1023 Start bestilling
44 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 21 Lægeafdeling - sadelmager - bøssemagerværksted 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 21 Lægeafdeling - sadelmager - bøssemagerværksted 1016 Start bestilling
44 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 23 Marketenderibygning 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 23 Marketenderibygning 1022 Start bestilling
45 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 26 a Soldaterhjem 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
45 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 27 Kompagnibygninger 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 27 Kompagnibygninger 1009 Start bestilling
46 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 34 Eksercerhuset & latrinbygning Gymnastiksak med badeanstalt 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 34 Port,facader, snit, plan 1017 Start bestilling
46 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 34 Gymnastiksak med badeanstalt 21 Ingen beskrivelse Start bestilling
47 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 38 Rekrutkaserne 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 38 Fundamentsplan 1022 Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 51 Mandskabsbarak 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 52 Mandskabsbarak 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 56 Mandskabsbarak 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 56 Detailsnitaf barak 1003 Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 66 Mandskabsbarak for trainafdelingen 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 66 Mandskabsbarak for trainafdelingen 1003 Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 67 Spisebarak for trainafdelingen 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 67 Spisebarak for trainafdelingen 1002 Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 68 Mandskabsbarak for trainafdelingen 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
48 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 69 Toiletbygning 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 69 Toiletbygning 1002 Start bestilling
49 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 78 Undervisningsbarak 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
49 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 81 Dueslag 1001 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 81 Dueslag 1005 Start bestilling
49 103 Svanemøllens kaserne - Ingeniørkasernen 84 Halvtagsgarage 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
50 103 A Baraklejren på vognmandsmarken 0 Diverse 1001 103 A Baraklejren på vognmandsmarken 0 Diverse 1008 Start bestilling
50 103 A Baraklejren på vognmandsmarken 58 Kontorbygning 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
50 103 A Baraklejren på vognmandsmarken 59 Garage & værkstedsbarak 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
50 103 A Baraklejren på vognmandsmarken 69 Toiletbygning for trainafdeling 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
50 103 A Baraklejren på vognmandsmarken 74 Skur 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
50 103 A Ingeniørregimentets øvelseplads - vognmandsmarken 0 Terræn 1001 103 A Ingeniørregimentets øvelseplads - vognmandsmarken 0 Terræn 1008 Start bestilling
51 103 A Baraklejren vognmandsmarken 75 Motorskolen 1001 103 A Baraklejren vognmandsmarken 75 Motorskolen 1028 Start bestilling
51 103 A Baraklejren vognmandsmarken 78 b Bagtbarak 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
52 104 Ingeniørregimentets, garderhusarregimentets øvelsplads 0 Diverse 1001 104 Ingeniørregimentets, garderhusarregimentets øvelsplads 0 Diverse 1012 Start bestilling
52 104 Ingeniørregimentets, garderhusarregimentets øvelsplads 00 Terræn 1001 104 Ingeniørregimentets, garderhusarregimentets øvelsplads 00 Terræn 1003 Start bestilling
53 104 Ingeniørregimentets, øvelsplads i Rygvangen 22 Magasin for pionermateriel - dobbelt mandskabsbarak 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
53 104 Ingeniørregimentets, øvelsplads i Rygvangen 33 Laboratorium 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
53 104 Ingeniørregimentets, øvelsplads i Rygvangen 44 Indretningaf sprøjtemalerværksted 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
53 104 Rygvangen 01 Situationsplaner 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
53 104 Rygvangen 18 Vandanlæg til toilet, diagram 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
53 104 Rygvangen 52 Mandskabsbarak 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
53 104 Ryvangen 53 Mandskabsbarak 1001 104 Rygvangen 53 Mandskabsbarak 1002 Start bestilling
54 104 Ryvangsarealet 0 Tegninger 1013 104 Ryvangsarealet 0 Tegninger 1045 Start bestilling
55 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 1 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 35 Start bestilling
56 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 36 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 73 Start bestilling
57 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 74 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 102 Start bestilling
58 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 103 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 135 Start bestilling
59 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 136 105 Hærens gymnastikskole 0 Diverse 180 Start bestilling
60 105 Hærens gymnastikskole 00 Ejendomsplan 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
60 105 Hærens gymnastikskole 01 Ejendomsplaner 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
60 105 Hærens gymnastikskole 1 Omklædnings & baderum 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
61 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 1 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 25 Start bestilling
62 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 26 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 50 Start bestilling
63 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 51 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 74 Start bestilling
64 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 75 106 Lyngbyvej 100 0 Diverse 102 Start bestilling
65 106 Lyngbyvej 100 00 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
65 106 Lyngbyvej 100 01 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
65 106 Lyngbyvej 100 3 Kontor 7 106 Lyngbyvej 100 3 Kontor 18 Start bestilling
65 106 Lyngbyvej 100 5 Kontor 4 106 Lyngbyvej 100 5 Kontor 5 Start bestilling
66 106 Lyngbyvej 100 01 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
66 106 Lyngbyvej 100 3 Kontor 3 106 Lyngbyvej 100 3 Kontor 77 Start bestilling
66 106 Lyngbyvej 100 5 Kontor 19 106 Lyngbyvej 100 5 Kontor 23 Start bestilling
66 106 Lyngbyvej 100 6 Kontor 13 106 Lyngbyvej 100 6 Kontor 52 Start bestilling
66 106 Lyngbyvej 100 7 Kontor 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
66 106 Lyngbyvej 100 9 Kontor 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
67 107 Københavns militærhospital 0 Diverse 1 107 Københavns militærhospital 0 Diverse 38 Start bestilling
68 107 Københavns militærhospital 0 Diverse 39 107 Københavns militærhospital 0 Diverse 63 Start bestilling
69 108 Hærens boliger i Nyboder 0 Diverse 1 108 Hærens boliger i Nyboder 0 Diverse 4 Start bestilling
70 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 1 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 27 Start bestilling
71 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 28 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 40 Start bestilling
72 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 41 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 60 Start bestilling
73 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 61 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 80 Start bestilling
74 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 81 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 100 Start bestilling
75 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 101 108 A Hærens bygninger i København 0 Diverse 114 Start bestilling
76 108 B Gl. Artillerikaserne Frederiksholms kanal 26 0 Diverse 1 108 B Gl. Artillerikaserne Frederiksholms kanal 26 0 Diverse 12 Start bestilling
77 109 Provianthuset 1 Provianthuset 93 109 Provianthuset 1 Provianthuset 95 Start bestilling
78 110 Sølvgade - Rigensgade komplekset 0 Situationsplan 1 110 Sølvgade - Rigensgade komplekset 0 Situationsplan 18 Start bestilling
79 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 1 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 20 Start bestilling
80 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 21 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 35 Start bestilling
81 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 36 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 50 Start bestilling
82 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 51 110 A Sølvgadens kaserne 0 Diverse 69 Start bestilling
83 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 0 Diverse 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 0 Diverse 17 Start bestilling
84 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 0 Diverse 18 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 0 Diverse 38 Start bestilling
85 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 0 Diverse 39 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 0 Diverse 42 Start bestilling
86 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 1 Hovedbygning 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 1 Hovedbygning 20 Start bestilling
87 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 1 Hovedbygning 21 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 1 Hovedbygning 40 Start bestilling
88 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 1 Hovedbygning 41 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 1 Hovedbygning 57 Start bestilling
89 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 2 Øvrige bygninger 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 2 Øvrige bygninger 15 Start bestilling
90 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 2 Øvrige bygninger 16 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 2 Øvrige bygninger 32 Start bestilling
91 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 6 Lighus & bakteriologisk laboratorium 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 6 Lighus & bakteriologisk laboratorium 5 Start bestilling
92 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 8 Kloakledninger 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 8 Kloakledninger 13 Start bestilling
93 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 9 Vand & gasledninger 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 9 Vand & gasledninger 13 Start bestilling
94 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 10 Diverse bygninger 1 110 B Garnisionssygehuset i Rigensgade 10 Diverse bygninger 6 Start bestilling
95 110 C Munderingsdepot 0 Hovedbygning 1 110 C Munderingsdepot 0 Hovedbygning 17 Start bestilling
96 110 E Gymnastikskolens kaserne 0 Etageplaner 1 110 E Gymnastikskolens kaserne 0 Etageplaner 14 Start bestilling
97 110 F Stokhusbygningerne 0 Situationsplan 1 110 F Stokhusbygningerne 0 Situationsplan 38 Start bestilling
98 110 R Rigensgades kasrene 0 Diverse 1 110 R Rigensgades kasrene 0 Diverse 11 Start bestilling
98 110 R Rigensgades kasrene 00 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
98 110 R Rigensgades kasrene 01 Terræn 1 110 R Rigensgades kasrene 01 Terræn 2 Start bestilling
99 110 R Rigensgades kasrene 20 Rigensgade 9 1 110 R Rigensgades kasrene 20 Rigensgade 9 6 Start bestilling
99 110 R Rigensgades kasrene 20 b Cykel & barnevognsskur 1 110 R Rigensgades kasrene 20 b Cykel & barnevognsskur 2 Start bestilling
99 110 R Rigensgades kasrene 39 Rigensgade 11 1 110 R Rigensgades kasrene 39 Rigensgade 11 27 Start bestilling
99 110 R Rigensgades kasrene 41 Tværfløjen 1001 110 R Rigensgades kasrene 41 Tværfløjen 1003 Start bestilling
100 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 20 Start bestilling
101 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 21 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 40 Start bestilling
102 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 41 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 55 Start bestilling
103 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 56 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 68 Start bestilling
104 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 69 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 86 Start bestilling
105 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 87 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 105 Start bestilling
106 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 106 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 120 Start bestilling
107 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 121 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 140 Start bestilling
108 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 141 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 160 Start bestilling
109 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 161 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 189 Start bestilling
110 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 190 111 Østerbrogades kaserne 0 Diverse 223 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 1 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 11 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 11 Diverse 5 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 12 a Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 13 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 13 Diverse 3 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 15 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 15 Diverse 2 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 15 e Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 18 Diverse 10 111 Østerbrogades kaserne 18 Diverse 12 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 19 Diverse 3 111 Østerbrogades kaserne 19 Diverse 5 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 2 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 20 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 20 Diverse 3 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 20 a Diverse 2 111 Østerbrogades kaserne 20 a Diverse 4 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 20 b Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 20 c Diverse 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 20 d Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 24 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 26 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 26 Diverse 2 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 28 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 29 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 3 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 3 Diverse 4 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 32 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 32 Diverse 2 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 33 Diverse 17 111 Østerbrogades kaserne 33 Diverse 22 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 35 a Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 41 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 41 b Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 41 d Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 41 e Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 42 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 42 Diverse 3 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 43 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 43 Diverse 3 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 44 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 44 Diverse 2 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 45 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 46 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 5 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 5 Diverse 4 Start bestilling
111 111 Østerbrogades kaserne 8 Diverse 1 111 Østerbrogades kaserne 8 Diverse 5 Start bestilling
112 111 Østerbrogades kaserne Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
113 112 Geodætisk institut Nørre Fælled 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
114 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 1 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 8 Start bestilling
115 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 9 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 11 Start bestilling
116 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 12 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 26 Start bestilling
117 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 27 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 40 Start bestilling
118 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 41 113 Gernersgade kaserne 0 Diverse 50 Start bestilling
119 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 1 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 6 Start bestilling
120 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 7 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 29 Start bestilling
121 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 30 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 50 Start bestilling
122 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 51 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 70 Start bestilling
123 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 71 114 Herluf Trollesgades kaserne 0 Diverse 92 Start bestilling
124 116 Amalienborg vagt 1 Amaliegade 1 116 Amalienborg vagt 1 Amaliegade 4 Start bestilling
125 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 0 Diverse 1 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 0 Diverse 15 Start bestilling
126 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 0 Diverse 16 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 0 Diverse 54 Start bestilling
126 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 00 Situationsplaner 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
127 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 1 Forhus 1 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 1 Forhus 17 Start bestilling
127 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 2 Baderum 1 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 2 Baderum 2 Start bestilling
127 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 4 Kontor & lagerbygning 1 118 Beboelsesejendommen Sølvgade 28 4 Kontor & lagerbygning 9 Start bestilling
128 125 Avedørelejren 0 Diverse 1 125 Avedørelejren 0 Diverse 22 Start bestilling
129 125 Avedørelejren 0 Diverse 23 125 Avedørelejren 0 Diverse 44 Start bestilling
130 125 Avedørelejren 0 Diverse 45 125 Avedørelejren 0 Diverse 78 Start bestilling
131 125 Avedørelejren 0 Diverse 79 125 Avedørelejren 0 Diverse 154 Start bestilling
132 125 Avedørelejren 0 Diverse 155 125 Avedørelejren 0 Diverse 284 Start bestilling
133 125 Avedørelejren 00 Ingen beskrivelse Start bestilling
133 125 Avedørelejren 37 Ingen beskrivelse Start bestilling
134 125 Avedørelejren 11 Toilet ved opholdslokaler 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
134 125 Avedørelejren 14 Bygningændringer 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
134 125 Avedørelejren 28 Toilet for marketenderiet 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
134 125 Avedørelejren 64 Bygningsforanstsltninger 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
134 125 Avedørelejren 7 Bygningsændringer 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
135 126 Øvelsespladsen ved Køgevej 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
135 126 Øvelsespladsen ved Køgevej 00 Ejendomsplan 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
135 126 Øvelsespladsen ved Køgevej 00 Ejendomsplan m.m. 1 126 Øvelsespladsen ved Køgevej 00 Ejendomsplan m.m. 2 Start bestilling
136 127 Avedøre skydebaner 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
137 128 Klædefabrikken i Usserød 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
137 128 Klædefabrikken i Usserød 5 Gammel valkeribygning 1 128 Klædefabrikken i Usserød 5 Gammel valkeribygning 2 Start bestilling
137 128 Klædefabrikken i Usserød 5 a Ny valkeribygning 1 128 Klædefabrikken i Usserød 5 a Ny valkeribygning 41 Start bestilling
138 128 Klædefabrikken i Usserød Tegninger Ingen beskrivelse Start bestilling
139 132 Sjælsmark kaserne 0 Diverse 1 132 Sjælsmark kaserne 0 Diverse 2 Start bestilling
139 132 Sjælsmark kaserne 44 Regimentsværksted 6 132 Sjælsmark kaserne 44 Regimentsværksted 1001 Start bestilling
140 132 Sjælsmark kaserne 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
140 132 Sjælsmark kaserne 01 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
140 132 Sjælsmark kaserne 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
140 132 Sjælsmark kaserne 32 Ingen beskrivelse Start bestilling
140 132 Sjælsmark kaserne 44 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
140 132 Sjælsmark kaserne 56 Ingen beskrivelse Start bestilling
141 133 Garderkaserneb Høvelte kaserne 0 Ingen beskrivelse Start bestilling
142 133 Garderkasernen Høvelte kaserne 0 Diverse 1 133 Garderkasernen Høvelte kaserne 0 Diverse 18 Start bestilling
143 133 Høvelte kaserne 137 Regimentsværksted 7 133 Høvelte kaserne 137 Regimentsværksted 16 Start bestilling
144 133 A Høveltregård Ingen beskrivelse Start bestilling
145 133 B Baraklejer ved Høveltegård 0 Diverse 1 133 B Baraklejer ved Høveltegård 0 Diverse 6 Start bestilling
146 133 C Høvelte gl. motorgård 0 Ingen beskrivelse Start bestilling
146 133 D Høvelte, Sandholm - Sjælsmark øvelseplads 00 Situationsplaner 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
146 133 D Høvelte, Sandholm - Sjælsmark øvelseplads 97 Lundhøjgård 1 133 D Høvelte, Sandholm - Sjælsmark øvelseplads 97 Lundhøjgård 4 Start bestilling
147 133 D Høvelte, Sandholm - Sjælsmark øvelseplads 0 Diverse 1 133 D Høvelte, Sandholm - Sjælsmark øvelseplads 0 Diverse 10 Start bestilling
148 133 E Høvelte telegrafkaserne 139 Kvarterbygning 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
148 133 E Høvelte telegrafkaserne 30 Kvarterbygning 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 0 Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 00 Kvarterbygning 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 01 Kvarterbygning 1 133 E Høvelte telegrafkaserne 01 Kvarterbygning 2 Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 04 Kvarterbygning 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 12 Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 16 Kvarterbygning 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 2 Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 2 c Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 21 Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 22 Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 5 Kvarterbygning 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 6 Kvarterbygning 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 7 Kvarterbygning 1 133 E Høvelte telegrafkaserne 7 Kvarterbygning 2 Start bestilling
149 133 E Høvelte telegrafkaserne 8 Kvarterbygning Ingen beskrivelse Start bestilling
150 133 F Depot Slangerup 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
150 133 F Depot Slangerup 00 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
150 133 F Depot Slangerup 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
150 133 F Depot Slangerup 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
150 133 H Høvelte ny motorgård 0 Diverse 30 Ingen beskrivelse Start bestilling
151 134 Kaserneelement Sandholmlejren 0 Diverse 1 134 Kaserneelement Sandholmlejren 0 Diverse 3 Start bestilling
152 134 Kaserneelement Sandholmlejren 51 Afdelingsværksted 7 134 Kaserneelement Sandholmlejren 51 Afdelingsværksted 15 Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 0 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 03 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 06 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 16 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 51 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 55 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 56 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 7 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 134 Kaserneelement Sandholmlejren 7 a Ingen beskrivelse Start bestilling
154 135 Sjælsø skydebane 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
155 135 Sjælsø skydebane 50 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
155 135 Sjælsø skydebane 51 Ingen beskrivelse Start bestilling
155 135 Sjælsø skydebane 52 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
155 135 Sjælsø skydebane 53 1 135 Sjælsø skydebane 53 4 Start bestilling
156 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 11 Start bestilling
157 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1001 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1015 Start bestilling
158 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1016 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1040 Start bestilling
159 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1041 136 Jægersborg kaserne 0 Diverse 1076 Start bestilling
160 136 Jægersborg kaserne 01 Ejendomsplaner 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
160 136 Jægersborg kaserne 02 Situationsplaner m.m. 1 136 Jægersborg kaserne 02 Situationsplaner m.m. 20 Start bestilling
161 136 Jægersborg kaserne 02 Situationsplaner m.m. 21 136 Jægersborg kaserne 02 Situationsplaner m.m. 40 Start bestilling
162 136 Jægersborg kaserne 03 Kloak - afløb - toilet & baderum 1 136 Jægersborg kaserne 03 Kloak - afløb - toilet & baderum 30 Start bestilling
163 136 Jægersborg kaserne 03 Kloak - afløb - toilet & baderum 31 136 Jægersborg kaserne 03 Kloak - afløb - toilet & baderum 71 Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 1 Magasinbygning 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 13 Bøssemagerværksted 1001 136 Jægersborg kaserne 13 Bøssemagerværksted 1003 Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 13 Bøssemagerværksted 1004 Ingen beskrivelse Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 16 Jordstalden 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 18 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 21 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
164 136 Jægersborg kaserne 26 Garderkasernen 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
165 137 Afskydningsområde Gunderød 0 Diverse 1 137 Afskydningsområde Gunderød 0 Diverse 4 Start bestilling
166 137 Afskydningsområde Gunderød Ingen beskrivelse Start bestilling
167 138 Gurrehus 0 Diverse 1 138 Gurrehus 0 Diverse 3 Start bestilling
167 138 Gurrehus 03 Terræn - parkering 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
167 138 Gurrehus 1 Hovedbygning 1001 138 Gurrehus 1 Hovedbygning 1002 Start bestilling
167 138 Gurrehus 1 Hovedbygning 29 Ingen beskrivelse Start bestilling
167 138 Gurrehus 5 Staldbygning 1001 138 Gurrehus 5 Staldbygning 1002 Start bestilling
168 139 Depot Gribskov 0 Diverse 1 139 Depot Gribskov 0 Diverse 15 Start bestilling
169 139 Depot Gribskov 0 Diverse 16 139 Depot Gribskov 0 Diverse 34 Start bestilling
169 139 Depot Gribskov 00 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
170 139 Depot Gribskov 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
171 139 Depot Gribskov 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
172 139 Depot Gribskov 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
173 139 Depot Gribskov 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
174 140 Gribskovlejren 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
174 140 Gribskovlejren 00 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
175 140 Gribskovlejren 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
176 142 Karsemoselejren 11 Garagebygning 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
177 145 Farum kaserne 0 Diverse 1001 145 Farum kaserne 0 Diverse 1003 Start bestilling
177 145 Farum kaserne 01 Situationsplaner 1 145 Farum kaserne 01 Situationsplaner 3 Start bestilling
177 145 Farum kaserne 04 Kloak 1 145 Farum kaserne 04 Kloak 19 Start bestilling
177 145 Farum kaserne 16 Regimentsværksted 1 145 Farum kaserne 16 Regimentsværksted 10 Start bestilling
177 145 Farum kaserne 19 Depot 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 0 Situationsplaner Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 01 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 10 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 13 c 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 16 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 17 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 19 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 19 a Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 19 b Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 22 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 26 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 27 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 30 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 31 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 41 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 44 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 46 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 46 a 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 65 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 145 Farum kaserne 9 a 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
179 146 Farum øvelsesplads & skydebane 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
179 146 Farum øvelsesplads & skydebane 01 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
179 146 Farum øvelsesplads & skydebane 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
179 146 Farum øvelsesplads & skydebane 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
179 146 Farum øvelsesplads & skydebane 35 Ingen beskrivelse Start bestilling
179 146 Farum øvelsesplads & skydebane 65 Ingen beskrivelse Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 00 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 05 1 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 05 4 Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 06 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 1 1 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 1 18 Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 2 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 3 a 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 4 1 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 4 2 Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 6 2 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 6 9 Start bestilling
180 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 7 1 150 Antvorskov - skole for civile værnepligt 7 2 Start bestilling
181 156 Værløse flyveplads 00 1 156 Værløse flyveplads 00 2 Start bestilling
182 158 Depot Ølstykke 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
183 158 Depot Ølstykke 0 Diverse Ingen beskrivelse Start bestilling
184 160 Depot Frederikssund Ingen beskrivelse Start bestilling
185 160 Søværnets museer 00 Diverse 1 160 Søværnets museer 00 Diverse 35 Start bestilling
185 165 Søværnets museer 0 Nikolaj kirkebygning 1 165 Søværnets museer 0 Nikolaj kirkebygning 4 Start bestilling
186 170 Depot & værksted Gladsakse 0 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
186 174 Søværnets flyveplads i Ålborg 00 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
186 183 Søværnets havariskole 00 Diverse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
187 196 A Ejby lejren 0 Diverse 1 196 A Ejby lejren 0 Diverse 20 Start bestilling
188 196 B Projekterede anlæg ved & bag Københavns landbefæstning 0 Diverse 1 196 B Projekterede anlæg ved & bag Københavns landbefæstning 0 Diverse 6 Start bestilling
189 196 H Husumenceinten 0 Diverse 1 196 H Husumenceinten 0 Diverse 16 Start bestilling
190 196 H Husumenceinten 1 196 H Husumenceinten 40 Start bestilling
191 196 H Husumenceinten 41 196 H Husumenceinten 80 Start bestilling
192 196 H Husumenceinten 81 196 H Husumenceinten 120 Start bestilling
193 196 H Husumenceinten 121 196 H Husumenceinten 160 Start bestilling
194 196 H Husumenceinten 161 196 H Husumenceinten 180 Start bestilling
195 196 H Husumenceinten 181 196 H Husumenceinten 200 Start bestilling
196 196 H Husumenceinten 201 196 H Husumenceinten 230 Start bestilling
197 196 H Husumenceinten 231 196 H Husumenceinten 250 Start bestilling
198 196 H Husumenceinten 759 196 H Husumenceinten 787 Start bestilling
199 196 H Husumenceinten 803 Ingen beskrivelse Start bestilling
200 196 V Vestenceinten 0 1 196 V Vestenceinten 0 25 Start bestilling
201 196 V Vestenceinten 0 26 196 V Vestenceinten 0 51 Start bestilling
202 196 V Vestenceinten 1 196 V Vestenceinten 257 Start bestilling
203 196 V Vestenceinten 258 196 V Vestenceinten 300 Start bestilling
204 196 V Vestenceinten 301 196 V Vestenceinten 320 Start bestilling
205 196 V Vestenceinten 321 196 V Vestenceinten 340 Start bestilling
206 196 V Vestenceinten 341 196 V Vestenceinten 350 Start bestilling
207 196 V Vestenceinten 351 196 V Vestenceinten 375 Start bestilling
208 196 V Vestenceinten 376 196 V Vestenceinten 400 Start bestilling
209 196 V Vestenceinten 401 196 V Vestenceinten 425 Start bestilling
210 196 V Vestenceinten 426 196 V Vestenceinten 450 Start bestilling
211 196 V Vestenceinten 451 196 V Vestenceinten 475 Start bestilling
212 196 V Vestenceinten 476 196 V Vestenceinten 500 Start bestilling
213 196 V Vestenceinten 501 196 V Vestenceinten 525 Start bestilling
214 196 V Vestenceinten 526 196 V Vestenceinten 550 Start bestilling
215 196 V Vestenceinten 551 196 V Vestenceinten 575 Start bestilling
216 196 V Vestenceinten 576 196 V Vestenceinten 600 Start bestilling
217 196 V Vestenceinten 601 196 V Vestenceinten 625 Start bestilling
218 196 V Vestenceinten 626 196 V Vestenceinten 650 Start bestilling
219 196 V Vestenceinten 651 196 V Vestenceinten 700 Start bestilling
220 196 V Vestenceinten 701 196 V Vestenceinten 750 Start bestilling
221 196 V Vestenceinten 751 196 V Vestenceinten 800 Start bestilling
222 196 V Vestenceinten 801 196 V Vestenceinten 1000 Start bestilling
223 196 V Vestenceinten 1001 196 V Vestenceinten 1100 Start bestilling
224 196 V Vestenceinten 1101 196 V Vestenceinten 1200 Start bestilling
225 196 V Vestenceinten 1201 196 V Vestenceinten 1837 Start bestilling
226 198 Nordfronten Christiansholmslinien Ingen beskrivelse Start bestilling
227 200 00 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
228 201 Fæstningens materialegård 0 1 201 Fæstningens materialegård 0 18 Start bestilling
228 201 Fæstningens materialegård 02 Diverse 1 201 Fæstningens materialegård 02 Diverse 4 Start bestilling
228 201 Fæstningens materialegård 03 Brandberedskab 1 201 Fæstningens materialegård 03 Brandberedskab 1001 Start bestilling
228 201 Fæstningens materialegård 04 Kloak 1 201 Fæstningens materialegård 04 Kloak 9 Start bestilling
228 201 Fæstningens materialegård 05 El 1 201 Fæstningens materialegård 05 El 20 Start bestilling
229 201 Fæstningens materialegård 06 Centralvarme 1 201 Fæstningens materialegård 06 Centralvarme 1018 Start bestilling
229 201 Fæstningens materialegård 06 a El 1 201 Fæstningens materialegård 06 a El 14 Start bestilling
229 201 Fæstningens materialegård 07 Parkeringspladser 1 201 Fæstningens materialegård 07 Parkeringspladser 3 Start bestilling
230 201 Fæstningens materialegård Kontorbygning 1 201 Fæstningens materialegård Kontorbygning 4 Start bestilling
231 201 Fæstningens materialegård 4 Kontorbygning 1 201 Fæstningens materialegård 4 Kontorbygning 47 Start bestilling
231 201 Fæstningens materialegård 5 a Bryghusgade 2 1 201 Fæstningens materialegård 5 a Bryghusgade 2 4 Start bestilling
232 201 Fæstningens materialegård 10 Cykelskur 1001 201 Fæstningens materialegård 10 Cykelskur 1002 Start bestilling
232 201 Fæstningens materialegård 11 Magasin m.m. 1 201 Fæstningens materialegård 11 Magasin m.m. 1017 Start bestilling
232 201 Fæstningens materialegård 12 Beskyttelsesrum 1 201 Fæstningens materialegård 12 Beskyttelsesrum 1001 Start bestilling
232 201 Fæstningens materialegård 18 Transformer & skarnkasserum Ingen beskrivelse Start bestilling
232 201 Fæstningens materialegård 7 Magasinbygning 1 201 Fæstningens materialegård 7 Magasinbygning 4 Start bestilling
232 201 Fæstningens materialegård 9 Kontorbygning 1001 201 Fæstningens materialegård 9 Kontorbygning 1010 Start bestilling
233 202 Gamle tøjhusbygning 0 Diverse 1 202 Gamle tøjhusbygning 0 Diverse 66 Start bestilling
234 202 Gamle tøjhusbygning 1 Lange tøjhusbygning 1 202 Gamle tøjhusbygning 1 Lange tøjhusbygning 57 Start bestilling
235 202 Gamle tøjhusbygning 1 a Skur for pobrvaring af brandfarlige væsker 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
236 202 Gamle tøjhusbygning 2 Værkstedsbygning 1 202 Gamle tøjhusbygning 2 Værkstedsbygning 12 Start bestilling
236 202 Gamle tøjhusbygning 3 Kontorbygning 1 202 Gamle tøjhusbygning 3 Kontorbygning 41 Start bestilling
237 202 Gamle tøjhusbygning 4 Gamelbryghus 1 202 Gamle tøjhusbygning 4 Gamelbryghus 26 Start bestilling
237 202 Gamle tøjhusbygning 5 Vagtstue 1 202 Gamle tøjhusbygning 5 Vagtstue 3 Start bestilling
238 203 Nyt tøjhus 0 Diverse 1 203 Nyt tøjhus 0 68 Start bestilling
239 203 Nyt tøjhus 00 Geværfabrik 1 203 Nyt tøjhus 00 Geværfabrik 25 Start bestilling
240 203 Nyt tøjhus 1 1 203 Nyt tøjhus 1 20 Start bestilling
241 203 Nyt tøjhus 1 21 203 Nyt tøjhus 1 40 Start bestilling
242 203 Nyt tøjhus 1 41 203 Nyt tøjhus 1 60 Start bestilling
243 203 Nyt tøjhus 1 61 203 Nyt tøjhus 1 80 Start bestilling
244 203 Nyt tøjhus 1 81 203 Nyt tøjhus 1 106 Start bestilling
245 203 Nyt tøjhus 1 a Administrationsbygning 1001 203 Nyt tøjhus 1 a Administrationsbygning 1034 Start bestilling
245 203 Nyt tøjhus 2 b Cykelskur 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
245 203 Nyt tøjhus 3 Kontorbarak 1 203 Nyt tøjhus 3 Kontorbarak 5 Start bestilling
245 203 Nyt tøjhus 4 Kontor & bolig 1 203 Nyt tøjhus 4 Kontor & bolig 1006 Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 10 Instrument & elektrikerværksted 1 203 Nyt tøjhus 10 Instrument & elektrikerværksted 2 Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 11 Marktenderi 1 203 Nyt tøjhus 11 Marktenderi 1003 Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 12 WC & pissoir ved Kanonværksted 1 203 Nyt tøjhus 12 WC & pissoir ved Kanonværksted 2 Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 13 Cykelskur 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 7 Kontor & atelier 1 203 Nyt tøjhus 7 Kontor & atelier 1008 Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 8 Kanonværksted 1 203 Nyt tøjhus 8 Kanonværksted 1009 Start bestilling
246 203 Nyt tøjhus 9 Instrumentværksted 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 16 Kanon - affutage - værksted 1 203 Nyt tøjhus 16 Kanon - affutage - værksted 3 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 17 Elektromotorhus 1001 203 Nyt tøjhus 17 Elektromotorhus 1006 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 18 Træværksted 1001 203 Nyt tøjhus 18 Træværksted 1005 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 19 a Magasin for sadelmagerværksted 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 20 Autoværksted 1 203 Nyt tøjhus 20 Autoværksted 1017 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 22 Skorsten 1 203 Nyt tøjhus 22 Skorsten 1002 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 23 Kedelhus 1001 203 Nyt tøjhus 23 Kedelhus 1004 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 24 Magasin & malerværksted 1001 203 Nyt tøjhus 24 Magasin & malerværksted 1002 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 24 a Kommandostation 1001 203 Nyt tøjhus 24 a Kommandostation 1002 Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 25 Brokkasse 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
247 203 Nyt tøjhus 26 Sprøjtemalingsværksted 1001 203 Nyt tøjhus 26 Sprøjtemalingsværksted 1003 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 27 Sadelmagerværksted 1001 203 Nyt tøjhus 27 Sadelmagerværksted 1005 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 28 Cykelskur 1 203 Nyt tøjhus 28 Cykelskur 1001 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 Sadelmagerværksted II 1 203 Nyt tøjhus 29 Vask & omklædningsrum 1002 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 a Magasin 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 b Overdækket plads med grav 1001 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 c Garage 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 d Garage 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 e Garage 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 f Garage 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 29 x Magasin for sadelmagerværksted 1001 203 Nyt tøjhus 29 x Magasin for sadelmagerværksted 1003 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 31 Flyvemaskineværksted - Træværksted II 1001 203 Nyt tøjhus 31 Flyvemaskineværksted - Træværksted II 1006 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 31 a Kontorbygning, Thorshavnsgade 3 1 203 Nyt tøjhus 31 a Kontorbygning 1001 Start bestilling
248 203 Nyt tøjhus 31 b Lagerdkur 1 203 Nyt tøjhus 31 b Cykelskur 1001 Start bestilling
249 203 Nyt tøjhus 32 Geværfabrik 1 203 Nyt tøjhus 32 Geværfabrik 1062 Start bestilling
249 203 Nyt tøjhus 33 Smergleværksted - Presseværksted - skylleri m.m. 1001 203 Nyt tøjhus 33 Smergleværksted - Presseværksted - skylleri m.m. 1006 Start bestilling
249 203 Nyt tøjhus 36 a Værksteder & kontor 1 203 Nyt tøjhus 36 a Værksteder & kontor 3 Start bestilling
249 203 Nyt tøjhus 37 a Cykelskur 1001 203 Nyt tøjhus 37 a Cykelskur 1002 Start bestilling