Arkivseriens Indhold

Arkivserien

Arkivserie:

IV. Danmark-Norges almindelige historie (0700 - 2003)

Arkivskaber:

Arkivseriens navn:

IV. Danmark-Norges almindelige historie (Officielt)

Arkivseriens datering:

Oplysning: 0700 - 2003

Reference:

Papirregistraturen s. 153-218.

Bemærkninger:

Pakke IV T 58 er flyttet til privatark. 4+07331 (Karl D. Christiansen).

Pakkeindhold beskrives med:

gruppens orden (Gruppe, fastnr., løbenr., navn, løbenr.)

Arkivseriens pakker

Pakkenr. Indhold fra Indhold til Bestilling
1 IV A 1 IV A 9 Start bestilling
1 IV J 9 C.L. Løvenskiold Ingen beskrivelse Start bestilling
2 IV A 10 Henry Petersen Ingen beskrivelse Start bestilling
2 IV J 9 C.L. Løvenskiold Ingen beskrivelse Start bestilling
3 IV A 11 Knud VI's segl Ingen beskrivelse Start bestilling
4 IV B 1 IV B 7 Start bestilling
5 IV B 8 IV B 13 Start bestilling
6 IV B 14 IV B 18 Start bestilling
7 IV B 19 Birgit Bjerre jensen Ingen beskrivelse Start bestilling
8 IV B 19 Ingen beskrivelse Start bestilling
9 IV C 1 IV C 2 Start bestilling
10 IV C 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
10 IV C 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
10 IV C 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
11 IV C 5 Ingen beskrivelse Start bestilling
12 IV C 7 Regesta diplomatica historiæ Danicæ IV C 8 Start bestilling
13 IV C 9 Regesta diplomatica historiæ Danicæ IV C 10 Start bestilling
14 IV C 11 Regesta diplomatica historiæ Danicæ IV C 12 Start bestilling
15 IV C 13 Regesta diplomatica historiæ Danicæ IV C 14 Start bestilling
16 IV C 15 Regesta diplomatica historiæ Danicæ IV C 16 Start bestilling
17 IV C 17 Regesta diplomatica historiæ Danicæ IV C 18 Start bestilling
18 IV C 19 Regesta diplomatica historiæ Danicæ Ingen beskrivelse Start bestilling
18 IV C 22 Ingen beskrivelse Start bestilling
19 IV C 20 IV C 21 Start bestilling
20 IV C 23 Repertorium IV C 24 Start bestilling
21 IV C 25 Repertorium IV C 26 Start bestilling
22 IV C 27 Repertorium IV C 28 Start bestilling
23 IV C 29 Repertorium IV C 30 Start bestilling
24 IV C 31 Repertorium Ingen beskrivelse Start bestilling
25 IV C 32 Repertorium IV C 33 Start bestilling
26 IV C 34 Repertorium IV C 36 Start bestilling
27 IV C 37 Danica Acta publica & Diplomata Ingen beskrivelse Start bestilling
28 IV C 38 Danske Selskabers afskrifter Ingen beskrivelse Start bestilling
29 IV C 39 Ingen beskrivelse Start bestilling
30 IV C 40 Repertorium, kongehuset Ingen beskrivelse Start bestilling
31 IV C 41 Repertorium, Adkomstbreve Ingen beskrivelse Start bestilling
32 IV C 42 Repertorium, Hertugdømmerne Ingen beskrivelse Start bestilling
33 IV C 43 Repertorium, fyrstelige arkiver Ingen beskrivelse Start bestilling
34 IV C 44 Repertorium, bisper og kapitler Ingen beskrivelse Start bestilling
35 IV C 45 Repertorium, klostre og købstæder Ingen beskrivelse Start bestilling
36 IV C 46 Repertorium, privatarkiver Ingen beskrivelse Start bestilling
37 IV C 47 Repertorium, privatarkiver Ingen beskrivelse Start bestilling
38 IV C 48 Peter Schou Ingen beskrivelse Start bestilling
39 IV C 49 Mærkværdige sager Ingen beskrivelse Start bestilling
40 IV C 50 IV C 57 Start bestilling
41 IV C 58 Ingen beskrivelse Start bestilling
41 IV C 60 Ingen beskrivelse Start bestilling
42 IV C 59 Fotografier af breve Ingen beskrivelse Start bestilling
43 IV C 61 Prins Peter Ingen beskrivelse Start bestilling
44 IV C 62 Kronologiske samlinger 1459 - 1753 Ingen beskrivelse Start bestilling
45 IV D 1 IV D 5 Start bestilling
46 IV D 6 IV D 12 Start bestilling
47 IV E 1 IV E 6 Start bestilling
48 IV E 7 IV E 15 Start bestilling
49 IV E 16 IV E 19 Start bestilling
50 IV F 1 IV F 10 Start bestilling
51 IV F 11 IV F 13 Start bestilling
52 IV F 14 IV F 19 Start bestilling
53 IV G 1 IV G 3 Start bestilling
54 IV G 4 Hans Gram: Christian IV Ingen beskrivelse Start bestilling
55 IV G 5 Niels Slange: Christian IV Ingen beskrivelse Start bestilling
56 IV G 6 IV G 8 Start bestilling
57 IV G 9 IV G 26 Start bestilling
58 IV G 27 IV G 33 Start bestilling
59 IV G 34 Ingen beskrivelse Start bestilling
60 IV G 35 Ingen beskrivelse Start bestilling
61 IV H 1 IV H 4 Start bestilling
62 IV H 5 IV H 9 Start bestilling
63 IV H 10 IV H 18 Start bestilling
64 IV H 19 IV H 23 Start bestilling
65 IV H 24 C. Rise Hansen, afskrifter a Ingen beskrivelse Start bestilling
66 IV H 24 C. Rise Hansen, Magnus Dureel 1650 - 1653 b Ingen beskrivelse Start bestilling
67 IV H 24 C. Rise Hansen, Magnus Dureel 1654 - 1656 c Ingen beskrivelse Start bestilling
68 IV H 24 C. Rise Hansen, materiale fra det norske rigsarkiv d Ingen beskrivelse Start bestilling
69 IV H 24 C. Rise Hansen, materiale fra forskellige arkiver e Ingen beskrivelse Start bestilling
70 IV H 25 IV H 26 Start bestilling
71 IV H 27 IV H 28 Start bestilling
72 IV I 1 IV I 6 Start bestilling
73 IV I 7 C. L. Løvenskiold Ingen beskrivelse Start bestilling
74 IV I 8 C. L. Løvenskiold IV I 9 Start bestilling
75 IV I 10 IV I 20 Start bestilling
76 IV I 21 IV I 25 Start bestilling
77 IV K 1 C. H. Amthor IV K 2 Start bestilling
78 IV K 3 C. H. Amthor Ingen beskrivelse Start bestilling
79 IV K 4 C. H. Amthor IV K 5 Start bestilling
80 IV K 6 C. H. Amthor IV K 7 Start bestilling
81 IV K 8 Andreas Hojer IV K 9 Start bestilling
82 IV K 10 Andreas Hojer IV K 11 Start bestilling
83 IV K 12 Andreas Hojer IV K 13 Start bestilling
84 IV K 14 Andreas Hojer IV K 15 Start bestilling
85 IV K 16 Andreas Hojer IV K 18 Start bestilling
86 IV K 19 Andreas Hojer Ingen beskrivelse Start bestilling
87 IV K 20 IV K 25 Start bestilling
88 IV K 26 IV K 42 Start bestilling
89 IV K 43 IV K 50 Start bestilling
90 IV K 51 IV K 58 Start bestilling
91 IV L 1 IV L 10 Start bestilling
92 IV L 11 IV L 17 Start bestilling
93 IV M 1 IV M 10 Start bestilling
94 IV M 11 Breve fra fru Gabel til Reverdil Ingen beskrivelse Start bestilling
95 IV M 12 IV M 16 Start bestilling
96 IV N 1 IV N 15 Start bestilling
97 IV N 16 IV N 21 Start bestilling
100 IV N 24 A. D. Jørgensen Ingen beskrivelse Start bestilling
101 IV N 25 C. E. Schack IV N 26 J. Bülow Start bestilling
102 IV N 27 J. Bülow Ingen beskrivelse Start bestilling
103 IV N 28 J. Bülow IV N 30 Start bestilling
104 IV O 1 IV O 8 Start bestilling
104 IV O 10 IV O 14 Start bestilling
105 IV O 9 Ingen beskrivelse Start bestilling
106 IV O 15 IV O 24 Start bestilling
107 IV P 1 IV P 5 Start bestilling
108 IV P 6 IV P 8 Start bestilling
109 IV Q 1 Diverse samlinger vedr. krigen 1848 - 1850 Ingen beskrivelse Start bestilling
110 IV Q 2 Otto Vaupell Ingen beskrivelse Start bestilling
111 IV Q 3 Otto Vaupell IV Q 4 Start bestilling
112 IV Q 5 Franz Jessen Ingen beskrivelse Start bestilling
113 IV Q 6 Franz Jessen Ingen beskrivelse Start bestilling
114 IV Q 7 IV Q 13 Start bestilling
115 IV Q 14 Svend Bjørke Ingen beskrivelse Start bestilling
116 IV Q 15 IV Q 17 Start bestilling
117 IV Q 18 Engelske akter 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
118 IV Q 18 Franske akter 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
119 IV Q 18 Preussiske akter 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
120 IV Q 18 Svenske akter 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
121 IV Q 19 IV Q 21 Start bestilling
122 IV Q 22 IV R 2 Start bestilling
123 IV S 1 IV S 4 Start bestilling
124 IV S 5 IV S 6 Start bestilling
125 IV T 1 Politirapporter 29/8 1943 - 4/7 1944 Ingen beskrivelse Start bestilling
126 IV T 2 Rigspolitichefens indberetninger 2/9 - 16/11 1943 Ingen beskrivelse Start bestilling
127 IV T 3 Rigspolitichefens indberet. 17/11 1943 - 11/1 1944 Ingen beskrivelse Start bestilling
128 IV T 4 Rigspolitichefens indberetningen 12/1 - 21/3 1944 Ingen beskrivelse Start bestilling
129 IV T 5 Rigspolitichefens indberetninger 22/3 - 30/6 1944 Ingen beskrivelse Start bestilling
130 IV T 6 Rigspolitichefens indberetninger 1/7 - 31/8 1944 Ingen beskrivelse Start bestilling
131 IV T 7 Rigspolitichefens strengt fortrolige indberet. Ingen beskrivelse Start bestilling
132 IV T 8 IV T 24 Start bestilling
133 IV T 25 Inger Marie Plum, avisudklip Ingen beskrivelse Start bestilling
134 IV T 26 Inger Marie Plum, avisudklip Ingen beskrivelse Start bestilling
135 IV T 27 Inger Marie Plum, avisudklip Ingen beskrivelse Start bestilling
136 IV T 28 IV T 31 Start bestilling
137 IV T 32 P. O. Kjersgaard Ingen beskrivelse Start bestilling
138 IV T 33 IV T 36 Start bestilling
139 IV T 37 Beretninger fra besættelsestiden A IV T 37 Beretninger fra besættelsestiden J Start bestilling
140 IV T 37 Beretninger fra besættelsestiden K IV T 37 Beretninger fra besættelsestiden P Start bestilling
141 IV T 37 Beretninger fra besættelsestiden R IV T 37 Beretninger fra besættelsestiden Å Start bestilling
142 IV T 38A J. Hæstrup, beretninger: A - H Ingen beskrivelse Start bestilling
143 IV T 38A J. Hæstrup, beretninger: H - K Ingen beskrivelse Start bestilling
144 IV T 38A J. Hæstrup, beretninger: L - S Ingen beskrivelse Start bestilling
145 IV T 38A J. Hæstrup, beretninger: S - Aa Ingen beskrivelse Start bestilling
146 IV T 38B J. Hæstrup, dæknavne Ingen beskrivelse Start bestilling
147 IV T 38B J. Hæstrup, dæknavne Ingen beskrivelse Start bestilling
148 IV T 38C J. Hæstrup: Vedr. departementschefstyret IV T 38D Start bestilling
149 IV T 38E J. Hæstrup: Vedr. Hechaluzelever og Alijah-børn IV T 39 Start bestilling
150 IV T 40 J. Hvidtfeldts, tyske forberedelser 1939 - 1940 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
151 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 1/3 - 8/3 1940 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
152 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 9/3 - 10/3 1940 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
153 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 11/3 1940 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
154 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forbered. 12/3 - 13/3 1940 5 Ingen beskrivelse Start bestilling
155 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forbered. 14/3 - 16/3 1940 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
156 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forbered. 17/3 - 20/3 1940 7 Ingen beskrivelse Start bestilling
157 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forbered 20/3 - 23/3 1940 8 Ingen beskrivelse Start bestilling
158 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forbered. 24/3 - 28/3 1940 9 Ingen beskrivelse Start bestilling
159 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 29/3 - 1/4 1940 10 Ingen beskrivelse Start bestilling
160 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 1/4 - 2/4 1940 11 Ingen beskrivelse Start bestilling
161 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 3/4 - 4/4 1940 12 Ingen beskrivelse Start bestilling
162 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 4/4 - 5/4 1940 13 Ingen beskrivelse Start bestilling
163 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 6/4 - 7/4 1940 14 Ingen beskrivelse Start bestilling
164 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 8/4 1940 15 Ingen beskrivelse Start bestilling
165 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 9/4 1940 16 Ingen beskrivelse Start bestilling
166 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske forberedelser 9/4 1940 17 Ingen beskrivelse Start bestilling
167 IV T 40 J. Hvidtfeldt, Kriegstagebuch I 18 Ingen beskrivelse Start bestilling
168 IV T 40 J. Hvidtfeldt, Kriegstagebuch II 19 Ingen beskrivelse Start bestilling
169 IV T 40 J. Hvidtfeldt, Kriegstagebuch III 20 Ingen beskrivelse Start bestilling
170 IV T 40 J. Hvidtfeldt, beretninger om 9/4 1940 21 Ingen beskrivelse Start bestilling
171 IV T 40 J. Hvidtfeldt, materiale til artikel 22 Ingen beskrivelse Start bestilling
172 IV T 40 J. Hvidtfeldt, materiale til artikel 23 Ingen beskrivelse Start bestilling
173 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske militære forkortelser 24 Ingen beskrivelse Start bestilling
174 IV T 40 J. Hvidtfeldt, materiale fra Militärarchiv 25 Ingen beskrivelse Start bestilling
175 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske arkiver 12/8 1937 - 8/9 1940 26 Ingen beskrivelse Start bestilling
176 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske arkiver 9/4 1940 27 Ingen beskrivelse Start bestilling
177 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske arkiver febr. - 8 april 1940 28 Ingen beskrivelse Start bestilling
178 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske arkiver 1940 (Norge) 29 Ingen beskrivelse Start bestilling
179 IV T 40 J. Hvidtfeldt, tyske arkiver 1940 (Norge) 30 Ingen beskrivelse Start bestilling
180 IV T 40 J. Hvidtfeldt, vedr. det norske udenrigsmin. 31 Ingen beskrivelse Start bestilling
181 IV T 40 J. Hvidtfeldt, vedr. det norske udenrigsmin. 32 Ingen beskrivelse Start bestilling
182 IV T 40 J. Hvidtfeldt, vedr. norsk undersøgelseskommision 33 Ingen beskrivelse Start bestilling
183 IV T 40 J. Hvidtfeldt, Generalkommandoen 34 Ingen beskrivelse Start bestilling
184 IV T 40 J. Hvidtfeldt, Indberet. fra danske myndigheder 35 Ingen beskrivelse Start bestilling
185 IV T 40 J. Hvidtfeldt, Marinestaben 36 Ingen beskrivelse Start bestilling
186 IV T 40 J. Hvidtfeldt, privatarkivmateriale 37 Ingen beskrivelse Start bestilling
187 IV T 40 J. Hvidtfeldt, forskelligt materiale 40 Ingen beskrivelse Start bestilling
188 IV T 40 J. Hvidtfeldt, forskelligt materiale 38 Ingen beskrivelse Start bestilling
189 IV T 40 J. Hvidtfeldt, forskelligt materiale 39 Ingen beskrivelse Start bestilling
190 IV T 40 J. Hvidtfeldt, forkortelser m.m. 41 Ingen beskrivelse Start bestilling
191 IV T 40 J. Hvidtfeldt, forkortelser m.m. 42 Ingen beskrivelse Start bestilling
192 IV T 40 J. Hvidtfeldt, gule kort m.v. 43 Ingen beskrivelse Start bestilling
193 IV T 40 J. Hvidtfeldt, gule kort m.v. 44 Ingen beskrivelse Start bestilling
194 IV T 40 J. Hvidtfeldt, gule kort m.v. 45 Ingen beskrivelse Start bestilling
195a IV T 40 J. Hvidtfeldt, gule kort m.v. 46 Ingen beskrivelse Start bestilling
195b IV T 40 J. Hvidtfeldt, gule kort m.v. 46 Ingen beskrivelse Start bestilling
196 IV T 41 H. Nissen og H. Poulsen vedr. DU 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
197 IV T 41 H. Nissen og H. Poulsen vedr. DU 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
198 IV T 41 H. Nissen og H. Poulsen vedr. DU 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
199 IV T 41 H. Nissen og H. Poulsen vedr. DU 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
200 IV T 42 Sigurd Jensen Ingen beskrivelse Start bestilling
201 IV T 43 Knud Prange IV T 44 Allan Hjort Rasmussen Start bestilling
202 IV T 45 Aa. Trommer, vedr. doktorgrad 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
203 IV T 45 Aa. Trommer, Region III's historie 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
204 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger A - B 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
205 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger C - F 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
206 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger G - H 5 Ingen beskrivelse Start bestilling
207 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger I - J 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
208 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger K - L 7 Ingen beskrivelse Start bestilling
209 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger M - O 8 Ingen beskrivelse Start bestilling
210 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger P - R 9 Ingen beskrivelse Start bestilling
211 IV T 45 Aa. Trommer, beretninger S - Aa 10 Ingen beskrivelse Start bestilling
212 IV T 45 Aa. Trommer, kartoteker 11a Ingen beskrivelse Start bestilling
213 IV T 45 Aa. Trommer, kartoteker 11b Ingen beskrivelse Start bestilling
214 IV T 45 Aa. Trommer, kartoteker 12a Ingen beskrivelse Start bestilling
215 IV T 45 Aa. Trommer, kartoteker 12b Ingen beskrivelse Start bestilling
216 IV T 46 Beretninger om modstandsbevæg. i Frederiksborg amt 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
217 IV T 47 H. S. Nissens samlinger 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
218 IV T 47 H. S. Nissens samlinger 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
219 IV T 47 H. S. Nissens samlinger 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
220 IV T 47 H. S. Nissens samlinger 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
221 IV T 47 H. S. Nissens samlinger 5a Ingen beskrivelse Start bestilling
222 IV T 47 H. S. Nissens samlinger 5b Ingen beskrivelse Start bestilling
223 IV T 48 H. S. Nissens samlinger 6b Ingen beskrivelse Start bestilling
224 IV T 48 O. Barfoed, korrespondance og beretninger 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
225 IV T 48 O. Barfoed, beretninger 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
226 IV T 48 O. Barfoed, beretninger 3 IV T 48 O. Barfoed, beretninger 4 Start bestilling
227 IV T 49 Allieret radiotjeneste Ingen beskrivelse Start bestilling
228 IV T 50 H. J. Estelmanns samlinger Ingen beskrivelse Start bestilling
229 IV T 51 K. Herløv samlinger IV T 52 K. Hendriksens samlinger Start bestilling
230 IV T 53 J. W. Bennetts samlinger 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
231 IV T 53 J. W. Bennetts samlinger 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
232 IV T 54 L. Rasmussen, Holger Danske 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
233 IV T 55 K. V. Zeltner, beretninger Ingen beskrivelse Start bestilling
234 IV T 56 E. Christensen 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
235 IV T 56 E. Christensen 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
236 IV T 57 J. Hvidtfeldt, referater A - K 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
237 IV T 57 J. Hvidtfeldt, referater L - V 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
238 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie A - Å 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
239A IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie I - III Ingen beskrivelse Start bestilling
239B IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie IV - VI Ingen beskrivelse Start bestilling
239C IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie VII - IX Ingen beskrivelse Start bestilling
239D IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie X - XIV,5 Ingen beskrivelse Start bestilling
239E IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XIV,5 - XVIII Ingen beskrivelse Start bestilling
239F IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XIX - XXI Ingen beskrivelse Start bestilling
239G IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XXII - XXVIII 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
240 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie I - I 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
241 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie I - IV 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
242 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie IV - V 5 Ingen beskrivelse Start bestilling
243 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie V - VII 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
244 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie VII - IX 5 - 13 Ingen beskrivelse Start bestilling
244a IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie IX 14 - 25 Ingen beskrivelse Start bestilling
245 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie X - XII 8 Ingen beskrivelse Start bestilling
246 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XII - XIV 9 Ingen beskrivelse Start bestilling
247 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XIV - XVII 10 Ingen beskrivelse Start bestilling
248 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XVIII - XIX 11 Ingen beskrivelse Start bestilling
249 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XIX - XXI 12 Ingen beskrivelse Start bestilling
250 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XIX - XXIII 13 Ingen beskrivelse Start bestilling
251 IV T 59 Kartoteker, besættelseshistorie XXIII - XXVII 14 Ingen beskrivelse Start bestilling
252 IV T 60 Fabritius, illegale tryk Ingen beskrivelse Start bestilling
253 IV T 61 Illegal dagbog fra Vestre Fængsel Ingen beskrivelse Start bestilling
253 IV T 62 Leifersagen Ingen beskrivelse Start bestilling
253 IV T 63 P. Knutzen Ingen beskrivelse Start bestilling
254 IV T 64 Radionyheder 3 jan. - 7 maj 1941 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
255 IV T 64 Radionyheder 8. maj - 11. aug. 1941 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
256 IV T 64 Radionyheder 12. aug. - 24. okt. 1941 3 Ingen beskrivelse Start bestilling
257 IV T 64 Radionyheder 25 okt. - 31 dec. 1941 4 Ingen beskrivelse Start bestilling
258 IV T 64 Radionyheder 2. jan. - 14. marts 1942 5 Ingen beskrivelse Start bestilling
259 IV T 64 Radionyheder 15. marts - 15. juni 1942 6 Ingen beskrivelse Start bestilling
260 IV T 64 Radionyheder 17. juni - 15. sept. 1942 7 Ingen beskrivelse Start bestilling
261 IV T 64 Radionyheder 13. aug. - 10. nov. 1942 8 Ingen beskrivelse Start bestilling
262 IV T 64 Radionyheder 17. sept. - 30. nov. 1942 9 Ingen beskrivelse Start bestilling
263 IV T 64 Radionyheder 10. nov. 1942 - 1. feb. 1943 10 Ingen beskrivelse Start bestilling
264 IV T 64 Radionyheder 2. dec. 1942 - 27. feb. 1943 11 Ingen beskrivelse Start bestilling
265 IV T 64 Radionyheder 3. feb. - 14. maj 1943 12 Ingen beskrivelse Start bestilling
266 IV T 64 Radionyheder 1. marts - 16. juni 1943 13 Ingen beskrivelse Start bestilling
267 IV T 64 Radionyheder 15. maj - 27. august 1943 14 Ingen beskrivelse Start bestilling
268 IV T 64 Radionyheder 17. juni - 27. august 1943 15 Ingen beskrivelse Start bestilling
269 IV T 64 Radionyheder 30 . aug. - 30. nov. 1943 16 Ingen beskrivelse Start bestilling
270 IV T 64 Radionyheder 22. okt. - 31. dec. 1943 17 Ingen beskrivelse Start bestilling
271 IV T 64 Radionyheder 1. dec. 1943 - 3. feb. 1944 18 Ingen beskrivelse Start bestilling
272 IV T 64 Radionyheder 3. feb. - 29. marts 1944 19 Ingen beskrivelse Start bestilling
273 IV T 64 Radionyheder 1. marts - 28. april 1944 20 Ingen beskrivelse Start bestilling
274 IV T 64 Radionyheder 30. marts - 14. juni 1944 21 Ingen beskrivelse Start bestilling
275 IV T 64 Radionyheder 16. sept. - 15. nov. 1944 22 Ingen beskrivelse Start bestilling
276 IV T 64 Radionyheder 16. nov. 1944 - 16. jan. 1945 23 Ingen beskrivelse Start bestilling
277 IV T 64 Radionyheder 2. jan. - 22. marts 1945 24 Ingen beskrivelse Start bestilling
278 IV T 65 Knud E. Hansen Ingen beskrivelse Start bestilling
279 IV T 66 Åbenrå under besættelsen Ingen beskrivelse Start bestilling
280 IV T 67 IV T 69 Start bestilling
281 IV U 1 Studenteroprøret 1968, Fællesaktivismen A I 1 IV U 1 Start bestilling
282 IV U 2 Studenteroprøret 1968, F. Henriksen A I 4b IV U 2 Studenteroprøret 1968, F. Henriksen A II Start bestilling
283 IV U 3 Studenteroprøret 1968, Akademiet A III IV U 3 Studenteroprøret 1968, Akademiet A IV Start bestilling
284 IV U 4 Studenteroprøret 1968, Morsseminariet A V IV U 4 Studenteroprøret 1968, Morsseminariet A VI Start bestilling
285 IV U 5 Studenteroprøret 1968, Studenterrådet I A VII IV U 5 Studenteroprøret 1968, Studenterrådet I B 1 Start bestilling
286 IV U 6 Studenteroprøret 1968, Studenterrådet II B II IV U 6 Studenteroprøret 1968, Studenterrådet II B III 2 Start bestilling
287 IV U 7 Studenteroprøret 1968, Studenterrådet B IV IV U 7 Studenteroprøret 1968, Studenterrådet B VI 2 Start bestilling
288 IV U 8 Studenteroprøret 1968, De enkelte fakulteter C I IV U 8 Studenteroprøret 1968, De enkelte fakulteter C III Start bestilling
289 IV U 9 Studenteroprøret 1968, Avisudklip D I Ingen beskrivelse Start bestilling
290 IV U 10 F. Wendt, EF-debat Ingen beskrivelse Start bestilling
291 IV U 11 Hans Edvard Tegler Ingen beskrivelse Start bestilling
291 IV U 12 Vort gamle Danmark skal bestå, 1978 Ingen beskrivelse Start bestilling
292 IV U 13 Klaus Jørgensens samlinger I 1 Ingen beskrivelse Start bestilling
293 IV U 13 Klaus Jørgensens samlinger II 2 Ingen beskrivelse Start bestilling
294 IV U 14 Akademikerkonflikten 1969 Ingen beskrivelse Start bestilling
294 IV U 15 Landbrugsforliget 1961 Ingen beskrivelse Start bestilling