Arkivseriens Indhold

Arkivserien

Arkivserie:

Diverse materiale fra Hjemmeværnsregion 5 (1945 - 1949)

Arkivskaber:

Arkivseriens navn:

Diverse materiale fra Hjemmeværnsregion 5 (Officielt)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 24.03.1945 - 30.06.1949

Pakkeindhold beskrives med:

Arkivalietype/år (Arkivalietype, År)

Arkivseriens pakker

Pakkenr. Indhold fra Indhold til Bestilling
D-1 Befalinger 1945 Befalinger 1949 Start bestilling
D-1 Ersdtatningssager 1946 Ersdtatningssager 1949 Start bestilling
D-1 Våbenkontrollister 1946 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-1 Efterretningsrapporter 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-1 Politirapporter 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-1 Rapporter over faldne i modstandkampen Ingen beskrivelse Start bestilling
V-1 Skrivelser med videre vedrørende Odense-mødet 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-1 Udaterede efterretningsrapporter Ingen beskrivelse Start bestilling
V-2 Erstatningssager 1945 Erstatningssager 1946 Start bestilling
V-3 1. delegeretmøde i Roskilde 1946 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 1. delegeretmøde, region 6 i København 1946 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 2 Medlemblade fra Hjemmeværnsforeningen P 4 1948 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 2. delegeretmøde i Sorø 1947 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 2. delegeretmøde, region 6 i København 1947 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 3. delegeretmøde i Sorø 1948 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 9 teser om forsvarsspørgsmål-udateret Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Dagspressens meddelelser om modstandsbevægelsen 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Danske Hjemmeværnsforeningers Landsforbunds 1. kongres i Odense 1946 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Danske Hjemmeværnsforeningers Landsforbunds 2. kongres i Århus 1948 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Diverse betænkninger og lovforslag vedrørende Hjemmeværnets ordning 1948 Diverse betænkninger og lovforslag vedrørende Hjemmeværnets ordning 1961 Start bestilling
V-3 Et billede af nogle medlemmer af Sjællandsledelsens stab tilligemed enkelte gæster 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Forslag til lov om lokalforsvarets ordning 1948 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Hjemmeværnsinstruktion, af oberst H. Bennike 1946 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Pressedebatten "Nye tider - Nye tanker" Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Svarskrivelse fra Hans Hedtoft til O. Fjellerad om emnet militarisme 1946 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-3 Udkast til overenskomst mellem Krigsministeriet og Hjemmeværnsforeningerne 1945 Udkast til overenskomst mellem Krigsministeriet og Hjemmeværnsforeningerne 1948 Start bestilling
V-4 Hjemmeværnets mellemregninger til skoler 1946 Hjemmeværnets mellemregninger til skoler 1949 Start bestilling
V-4 Hjemmeværnets mellemregninger til skoler 1948 Hjemmeværnets mellemregninger til skoler 1949 Start bestilling
V-4 Kassebog 1946 Kassebog 1947 Start bestilling
V-4 Lagerbog 1947 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-5 Sjællandsledelsens styrkeliste over modstandsstyrkerne fra alle amter 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-6 4 kolonnebøger over driftsudgofter 1947 4 kolonnebøger over driftsudgofter 1949 Start bestilling
V-6 Revisionsrapporter 1945 Revisionsrapporter 1949 Start bestilling
V-6 Sjællandsledelsens styrkeliste over modstandsstyrkerne fra alle amter 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Billeder af militærpersoner med diverse skrivelser on forsøg på at identificere personerne 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Dagbog fra gruppe D 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Dagbog fra pressetjenesten fra dagene efter kapitalitionen 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Forholdsordre afgivet før kapitalitionen ftra amtsledelsen in delvis ødelagt original og i afskrift Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Forholdsordre fra major Stanley Holland vedrørende det tyske "Minekommando Dânemark" om minerydningen i Danmark 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Forholdsordre på tysk i original og afskrift i forbindelse med kapitalutionen fra SS generaloberst Jodl med flere 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Fortegnelæse over indkvarterede tyskere i Præstø Ingen beskrivelse Start bestilling
V-7 Korrespondance fra Hjemmeværnsforeninger ved Anker Olesen 1946 Korrespondance fra Hjemmeværnsforeninger ved Anker Olesen 1949 Start bestilling
V-7 Skrivelse til captain Brydon fra amtsleder Bøgebjerg Hansen m. liste over koncentrationslejrforbrydere bl a. dr. Mengele 1945 Ingen beskrivelse Start bestilling