Arkivskaber:
Københavns Amts Søndre Birk (1)
 
FraTilOfficielle navne
18191888Københavns Amts Søndre Birk (1)

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1878 1943 Advarsels- og tilholdsprotokol for løsagtige kvinder
1849 1859 Afgiftsjournal over ejendomsoverdragelse
1868 1868 Afgivne overformynderiaktiver
1868 1868 Aktiver som ved omordningen af Overformynderiet er afgivet til Overformynderiet i København
1866 1938 Alfabetisk fortegnelse over næringsbeviser
1739 1887 Alfabetisk navneregister over behæftelser i løsørepant
1805 1856 Alfabetisk register over tinglæste dokumenter uden pant
1794 1887 Alfabetisk register over tinglæste dokumenter uden pant
1871 1903 Alimentationsprotokol
1881 1951 Almindelige rapporter
1881 1902 Anholdelsesprotokol
1875 1959 Anmeldelsesjournal
1865 1920 Antegnelser til skiftedesignationer
1621 1966 Arkivregistratur, Retsbetjente Gl. Københavns Amt
1836 1888 Auktionsdokumenter
1822 1888 Auktionsprotokol
1874 1878 Bilag til alimentationsprotokollen
1884 1889 Bilag til firmaregister
1871 1888 Bilag til værge- og kuratorbeskikkelser
1865 1888 Diverse dokumenter vedr. tinglæsning
1881 1941 Diverse personalesager
1806 1823 Diverse vejsager
1874 1878 Dokumenter til alimentationsprotokollen
1820 1837 Dokumenter vedr. arrestanten Christian Bidorf Møller
1878 1888 Dødelister
1852 1888 Dødsanmeldelser uden offentlig skiftebehandling
1860 1889 Dødsanmeldelsesprotokol
1863 1863 Ejendomme på Frederiksberg: Numre
1750 1873 Eksekutorboer
1832 1934 Eksekutorboer
1856 1857 Ekstrakt af den nye matrikel
1832 1934 Ekstraordinære boer
1750 1873 Ekstraordinære boer
1868 1880 Ekstraordinære boer, diverse boer
1819 1888 Ekstraordinære sager
1853 1880 Ekstraretsdokumenter
1854 1888 Ekstraretsprotokol
1875 1888 Firmaanmeldelser
1863 1889 Firmaregister
1820 1888 Foged- og eksekutionsprotokoller
1874 1880 Fogeddokumenter
1875 1976 Fogedprotokol over selvmordere og dødfundne personer
1864 1870 Forhandlingsprotokol vedr. konstatering af tiendevederlagets størrelse og ydelsesmåde (iflg. lov af 23.01.1862)
1875 1976 Forhørsprotokol ang. selvmordere og dødfundne personer
1864 1867 Forhørsprotokol i sædelighedssager
1876 1883 Forstrandsregnskaber
1850 1869 Fortegnelse over aktiver og debitorer
1827 1861 Fortegnelse over anmeldte dødsfald
1880 1919 Fortegnelse over bestillingsmænd
1880 1919 Fortegnelse over bestillingsmænd i Søndre Birks jurisdiktionsområde
1886 1924 Fortegnelse over deponerede og genoptagne næringsbeviser
1883 1915 Fortegnelse over givne tilhold i sundhedssager
1864 1975 Fortegnelse over næringsbeviser, afd.1
1850 1869 Fortegnelse over Overformynderiets aktiver og debitorer siden år 1850
1870 1870 Fortegnelse over tiendeydere
1880 1880 Fortegnelse over udstedte næringsbeviser i Frederiksberg kommune
1871 1887 Fortegnelse over umyndiggjorte
1870 1870 Fortegnelser over præstetiendeydere i Høje-Tåstrup og Sengeløse sogne
1872 1888 Gæsteretsdokumenter
1819 1888 Gæsteretssager
1840 1893 Hovedbøger for skiftevæsenet
1869 1888 Indbetalinger til overformynderiet
1850 1869 Indfriede overformynderiaktiver
1834 1839 Journal
1840 1888 Journal
1874 1891 Journal for sager om utilladeligt samliv på Frederiksberg
1877 1940 Journal for sundhedspolitisager
1877 1940 Journal for sundhedssager
1849 1859 Journal over afgifter ved fast ejendoms overdragelse i levende live
1830 1839 Journalsager
1840 1878 Journalsager
1819 1888 Justitsdokumenter
1820 1888 Justitsdomprotokol for den ordinære ret og ekstraretten
1822 1888 Justitsprotokol
1829 1847 Justitssag mod justitsråd, birkedommer Frederichsen og exam.juris. H.H Møller
1881 1901 Kopibog for kriminalrapporter
1879 1908 Kopibog for politirapporter
1821 1824 Kopibog over panteattester
1879 1908 Kopibog over politirapporter fra Frederiksberg Politistation
1876 1886 Kopibog over politirapporter fra landbetjentene
1821 1825 Kopibog over udstedte attester
1821 1825 Kopibog over udstedte attester vedr. adkomster m.m.
1846 1874 Kopibøger
1874 1888 Kopier af testamenter fremlagte i skifteretten
1875 1959 Kriminalpolitiets journal
1875 1883 Liste over udlændinge, der søger ophold
1864 1888 Løsøreauktionsforretninger
1739 1887 Løsørepanteregister
1856 1978 Matrikelsregister til realregister: Frederiksberg
1875 1921 Meldingsprotokoller
1853 1856 Navneregister i realregister gl. række (koncept)
1856 1923 Navneregister i realregister: Frederiksberg: gl. række: 1. del
1856 1923 Navneregister i realregister: Frederiksberg: gl. række: 2. del
1887 1888 Navneregister til fogedprotokollen
1881 1888 Navneregister til politiretssagelister
1767 1957 Navneregister til realregister
1824 1829 Navneregister til skifte- og registreringsprotokol
1739 1887 Navneregister: Løsørepant m.v.
1794 1887 Navneregister: Miscellanea
1731 1857 Navneregister: Pant i fast ejendom
1705 1857 Navneregister: Skøder
1805 1856 Navneregister: Tinglæste afkald
1851 1860 Notarialdokumenter
1820 1993 Notarialprotokol
1832 1934 Nummererede boer
1863 1863 Nummerering af ejendommene i Frederiksberg sogn
1750 1934 Nummerfortegnelse over eksekutorboer
1750 1934 Nummerfortegnelse over ekstraordinære boer
1864 1975 Næringsprotokol
1879 1940 Ordenspolitiets anholdelsesprotokol
1819 1888 Ordinære sager
1823 1869 Overformynderidokumenter
1850 1850 Overformynderiets generalhovedbog
1825 1869 Overformynderihovedbøger
1825 1869 Overformynderiprotokol
1847 1859 Overformynderiregnskabsbøger
1823 1887 Politidokumenter
1820 1888 Politiprotokol
1878 1888 Politiprotokol for brand- og sættedommersager
1842 1844 Politiprotokol for kriminelle sager
1838 1854 Politiprotokol for toldsager
1879 1908 Politirapportkopibog
1876 1886 Politirapportkopibog for landbetjentene
1821 1888 Politiretsdomprotokol
1851 1888 Politiretssagelister
1879 1940 Protokol over anholdte
1875 1959 Protokol over anmeldte forbrydelser ved Frederiksberg Politistation
1875 1915 Protokol over løsagtige fruentimmere
1875 1915 Protokol over løsagtige fruentimmere og syfilisramte mænd
1866 1938 Protokol over næringsdrivende på Frederiksberg
1876 1887 Protokol over syn af dampkedler på Frederiksberg
1887 1890 Protokol over udlændinge, der begærer opholdsbog
1887 1890 Protokol over udlændinge, der søger opholdsbog
1864 1975 Protokol over udstedte næringsbeviser
1882 1921 Protokol over udstedte næringsbeviser i landsognene
1875 1888 Protokoller over udstedte opholdsbøger til udlændinge
1881 1951 Rapportjournal for Frederiksberg Politistation
1881 1951 Rapportprotokol
1827 1952 Realregister: Brøndbyvester
1856 1929 Realregister: Frederiksberg: gl rk 1 (mtr 1-29)
1856 1923 Realregister: Frederiksberg: gl rk 2 (mtr 30-181)
1856 1929 Realregister: Frederiksberg: gl. række: 1. del (mtr 1-29)
1856 1923 Realregister: Frederiksberg: gl. række: 2. del (mtr 30-181)
1828 1856 Realregister: Gl. række (Koncept)
1813 1971 Realregister: Glostrup
1823 1976 Realregister: Herstedvester
1813 1952 Realregister: Herstedøster
1805 1957 Realregister: Hvidovre
1857 1901 Realregister: Hvidovre: Valby & Enghave
1857 1952 Realregister: Høje-Tåstrup
1881 1951 Realregister: Høje-Tåstrup: Tåstrup-Nykirke
1845 1945 Realregister: Ishøj
1827 1952 Realregister: Ny række: Brøndbyvester
1824 1943 Realregister: Ny række: Brøndbyøster
1823 1964 Realregister: Rødovre
1834 1948 Realregister: Sengeløse
1835 1952 Realregister: Thorslunde
1881 1951 Realregister: Tåstrup-Nykirke
1857 1901 Realregister: Valby & Enghave
1824 1951 Realregister: Vallensbæk
1750 1905 Register over eksekutorboer
1750 1905 Register over ekstraordinære boer
1877 1940 Register til Journal for sundhedssager
1858 1858 Register til journalen
1857 1902 Register til lægdsruller for Frederiksberg
1885 1948 Register til notarialprotokol
1879 1940 Register til Protokol over anholdte
1875 1942 Register til Protokol over anmeldte forbrydelser
1875 1915 Register til protokol over løsagtige fruentimmere
1823 1922 Registreringsprotokol
1814 1827 Regnskaber over afgifter til justitsjorder
1875 1921 Repartitionsprotokol
1820 1887 Sagelister til justitsprotokollen
1881 1888 Sager vedr. umyndiggørelser
1820 1887 Saglister til ekstraordinære sager
1820 1887 Saglister til ordinære sager
1750 1873 Samfrændeskifter
1820 1829 Skifte- og registreringsprotokol
1884 1937 Skiftebog
1827 1846 Skiftedesignationer
1820 1867 Skiftedokumenter
1848 1865 Skiftedokumenter
1865 1888 Skiftedokumenter
1884 1937 Skifteprotokol
1826 1884 Skifteprotokol
1832 1891 Skifteregister
1823 1922 Skifteregistreringsprotokol
1841 1861 Skiftevæsenets kassebøger
1881 1918 Skrivelser fra matrikelmyndighederne
1819 1927 Skøde- og panteprotokol
1888 1927 Skøde- og panteprotokol
1827 1829 Sporteljournal
1871 1892 Sporteljournaler for skifteretten
1871 1892 Sporteljournaler for skiftevæsenet
1855 1888 Strafferegister
1881 1881 Strandningssag
1875 1881 Subsidiære registreringsforretninger
1869 1939 Sundhedsakter
1869 1939 Sundhedspolitisager
1869 1939 Sundhedssager
1870 1887 Syns- og taksationsforretninger
1829 1847 Sættedommersager
1864 1870 Tiendekonstateringsprotokoller
1883 1915 Tilhold i sundhedssager på Frederiksberg
1873 1905 Udpantningsprotokoller
1873 1895 Udpantningsprotokoller for sognefogederne på Frederiksberg
1845 1845 Udskrift af den nye matrikel
1845 1845 Udskrift af den nye matrikel for dele af Sokkelund og Smørum Herred
1767 1819 Udskrift af Rytterdistriktets Birks skøde- og panteprotokol
1882 1921 Udstedte næringsbeviser
1880 1880 Udstedte næringsbeviser i Frederiksberg kommune
1856 1943 Udstykningsapprobationer
1885 1902 Udstykningsdokumenter
1831 1868 Ujournaliserede breve
1750 1873 Unummererede boer
1886 1900 Vandre- og pasprotokol for Frederiksberg