Arkivskaber:
Den Tysk-Reformerte Menighed i København
 
FraTilOfficielle navne
1685Den Tysk-Reformerte Menighed i København

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1685 1935 Arkivfortegnelse
1685 1935 Indholdsoversigt over arkivskabet
1685 1936 Statutter, vedtægter, kongebreve m.m.
1685 1694 Fortegnelse over bidragsydere til præstens lønning
1686 1686 Fortegnelse over bidrag til kirkens opførelse
1686 1794 Enesteministerialbog
1686 1794 Kirkebog
1686 1794 Kirkebøger
1686 1810 Navneregister til kirkebog
1686 1810 Alfabetisk register til kirkebog
1686 1810 Register over kirkelige hændelser
1687 1789 Kollektbog
1687 1942 Sager vedr. bygninger og inventar
1687 1904 Regnskabsbog for kirken
1687 1806 Regnskabsbog
1687 1751 Hovedkassebog
1688 1711 Regnskaber for kirken
1690 1751 Hovedbog for kirken og fattigvæsenet
1690 1957 Korrespondancesager
1699 1713 Beretning om de fordrevne waldensere
1699 1713 Pergamenter
1708 1934 Sager vedr. menighedens præster
1709 1900 Regnskabsbilag
1709 1944 Sager vedr. begravelsesvæsenet og kirkegården
1713 1933 Sager vedr. menighedens økonomi
1714 1959 Fortegnelser over kommunikanter samt kirkegængerne og altergæsternes antal
1715 1774 Regnskabsbog for præsteenkepension
1716 1963 Kassebog for kirken
1716 1801 Regnskabsbog for præstelønning
1723 1810 Regnskabsbog for stolestader
1725 1806 Regnskabsbilag
1728 1934 Sager vedr. dåb, konfirmation og vielse
1735 1802 Attester om kommunion (tyske)
1735 1802 Attester om kommunion (militære)
1735 1802 Rejsepas og attester om kommunion for Schweiz m.m.
1736 1846 Kongebreve til vielse i hjemmet
1743 1922 Ægteskabspapirer
1744 1930 Forhandlingsprotokol
1756 1949 Diverse sager
1759 1932 Sager vedr. præste-, kordegn-, og organistembederne
1764 1891 Forhandlings- og regnskabsprotokol for opdragelseshuset
1765 1825 Regnskabsbilag for opdragelsesanstalten
1767 1932 Sager vedr. fattigvæsenet
1769 1790 Håndbog for kirkens anliggender
1773 1806 Regler for valg af præst m.m.
1787 1852 Regnskabsbilag for fællesudgifter
1789 1797 Hovedbog for kirken
1794 1875 Hovedministerialbog
1794 1875 Kirkebog
1794 1875 Kirkebøger
1794 2004 Kontraministerialbog
1794 2004 Kirkebog
1794 2004 Kirkebøger
1794 1875 Hovedministerialbog
1794 1875 Kirkebog
1794 1875 Kirkebøger
1794 1927 Skolekommissionssager
1805 1913 Kassebog for fællesudgifter
1816 1851 Forhandlingsprotokol for skolekommissionen
1825 1938 Legatsager
1826 1900 Regnskabsbilag for opdragelsesanstalten og skolen
1827 1896 Fortegnelser over de beløb som menighedens medlemmer betaler
1828 1850 Anmeldelsesprotokol over nyfødte i menigheden
1840 1840 Register til forhandlingsprotokol
1854 1894 Kopibog
1866 1906 Forhandlingsprotokol for forretningskomiteen
1866 1905 Forhandlingsprotokol for komiteen vedr. indførelse af det danske sprog i kirken
1885 1885 Salmefortegnelse
1885 1962 Prædikener og taler
1892 1926 Regnskabsbog
1894 1901 Fortegnelse over menighedens medlemmer
1898 1934 Register over anmeldte fødsler, konfirmationer og lysninger
1899 1902 Forhandlingsprotokol for fællesmøder
1900 1913 Synoder
1901 1926 Kassebog
1903 1929 Understøttelse til børn i skolen
1905 1929 Menighedskontingentbog
1914 1914 Kirkens og menighedens historie
1928 1934 Programmer og møder m.m.
1931 1931 Katalog over biblioteket
1940 1964 Regnskabsbog for understøttelseskassen
1985 1985 Båndoptagelse af festgudstjeneste