Arkivskaber:
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek
 
FraTilOfficielle navne
1748Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1960 1970 Adressekartotek
1873 1995 Alderdomsforsørgelsesfonden: interessenter
1892 1967 Balletbørnenes regnskabsbog
1892 1967 Balletelevernes tjenestepenge
1932 1996 Balletregnskab
1881 1983 Balletskolen: elever, karakter og afkrydsningsprotokol m.v.
1938 1959 Ballettens statisttjeneste
1949 1961 Belysningsassistenterne, repertoire
1949 1961 Belysningsassistenterne, repertoireoversigt
1928 2005 Belysningsplaner
1791 1793 Bestyrelsesprotokol for kapellet
1943 2005 Betænkninger, rapporter og dispositionsforlag m.v.
1848 1984 Bibliotek, boglister og arkivlister
1972 2001 Bibliotekets gæstebog
1980 1989 Billetpriser
1973 1980 Billetsalg
1876 1988 Billetter, diverse samlinger
1865 1995 Bogmanuskripter
1762 1958 Breve
1977 1977 Brevjournal, ind- og udgående breve
1955 1978 Brevkopier, direktøren
1762 1958 Brevregister
1941 1955 Børge Ralovs skolekoreografi og noder
1821 1985 Censurer
1911 1975 Censurer, indholdsfortegnelse
1829 1976 Censurprotokoller
1911 1988 Censurregister
2009 2013 Chefmødereferater
1837 1857 Dagbog, journal
1815 1863 Dagbogsoptegnelser
1945 1967 Dagbot for Stærekassen
1821 1869 Dansejournal
1900 1970 Dekorationsudkast
1913 1968 Den dramatiske elevskole: elevprototokol, lærerprotokol, eksaminer og legater m.v.
1869 2008 Den kongelige danske ballets understøttelsesfonds sager
1868 1895 Den private pensionskasses regnskab
1971 1972 Det kongelige teaters læseskole: prøveprotokoller
1922 2000 Det kongelige teaters pensionsfonds regnskab og pensioner
1889 1983 Det kongelige teaters private understøttelsesfonds regskaber m.v.
1831 1994 Diverse
1860 1914 Diverse teaterlister
1985 1985 Dramatikerkonkurrence, indsendte manuskripter
1901 1917 Dubleringer
1906 1965 Dusører
1935 1975 Elevskolens pensumprotokol
1914 1961 Emil Mobecks samlinger
1767 1954 Emneordnede sager
1762 1980 Emneregister til Emneordnede sager, Breve og Brevregister
1817 1823 Enke- og børneforsørgelsesfondets protokol med fortegnelser over bidrag til enke- og begravelseskasser m.v.
1891 1920 Feuklasser og feuregnskab
1953 1953 Filmoptagelse, det gælder livet
1889 1950 Fordeling af dansepoints
1917 1979 Foreningen Den Kgl. Ballets sager
1936 1968 Foreningen for det tekniske personale: Forhandlingsprotokol
1906 1962 Forestillinger, balletmesteren
1930 2000 Forestillinger, indtægter
1971 2001 Forestillinger, numre
1969 1980 Forestillinger, regissør C. Glynn
1967 1980 Forestillinger, Scenemester Helge Jespersens samling
1934 1989 Forestillingskort
1913 1972 Forestillingskort, særlige forestillinger
1793 1999 Forestillingsmateriale, kartotek
1995 1997 Forestillingsrapporter
1872 1994 Forfatterhonorarer
1823 1983 Fortegnelse over rekvisitter
1867 1912 Fortegnelser over pensionisters bidrag til enke- og begravelseskasser og afregning af pensioner m.v.
1904 1959 Fotobøger, dekorationer
1957 1972 Fotografier, diapositiver, forestillinger
1701 1986 Hans Becks balletbøger
1981 2009 Hegermann-Lindencrones materiale om båndsamling
1943 1960 Herregarderoben
1818 1856 Hovedbog over udgifter
1898 1898 Industriforeningens teaterudstilling (oversigter over kunstnere og opsætninger m.v.)
1970 1991 Informationsnyt
1871 1973 Instruktionseksemplarer (Johanne Luise Heiberg og Ingmar Bergman)
1917 1956 Johan Hye-Knudsens samlinger
1781 1982 Journal
1949 1968 Journal
1863 1869 Journal over repertoire og repertoireforandringer
1962 1987 Jubilæer: kartotek
1884 1948 Jubilæer: lykønskninger
1791 1871 Kapellets enkekasses protokol
1881 1951 Kartotek over "Ballettens medlemmer" (elever og dansere)
1960 1961 Kassebog for legater
1974 1979 Kirsten Ralovs samlinger
1952 2006 Kirsten Simone, scrapbog
1924 1981 Kladdebog, galleri, DS og KS
1829 1840 Korfordeling
1888 1962 Korpersonalet
1834 1968 Korprotokol, korregissørens journal
1968 2007 Korrespondance, biblioteket
1920 1997 Korrespondance, diverse personer
1996 2004 Korrespondance, dramaturgiatet
1910 1966 Kostume-, dekorationstegninger med mere
1818 1996 Kostumetegninger
1860 1945 Kulissetegninger med mere
1860 1945 Kulissetegninger med mere 2
1847 1943 Kvitteringsbøger
1964 1990 Legatmodtagere: kartotek
1927 1977 Lillian Jensen og Svend-Erik Jensens samlinger
1872 1873 Læseselskabet af 1872, oplæsninger
1920 1969 Lønninger, diverse
1899 1899 Manila-mærkater
1868 2006 Manuskripter
1934 1997 Manuskripter, oversigt over indsendte
1920 1961 Margot Lander Nyholm, udklip og fotos
1918 1949 Maria Crones samlinger (plakater og programmer)
1914 1946 Maskinfolkenes indtægt, maskinmesteren
1880 1985 Maskinmesterprotokoller
1824 1880 Maskinmesterprotokoller
1972 2010 Materiale fra teatrets udstillinger
1773 1990 Mikrofilm af kostumeprotokoller og maskinmesterprotokoller m.v.
1822 1972 Noder og partiturer
1951 1961 Operaakademiet: elevprotokol og undervisningsplan m.v.
1950 1958 Orlovsansøgninger
1849 1893 Otto Zinck: Korrespondance, kontrakter og sange m.v.
1951 2009 Palle Jacobsens samlinger
1838 1929 Pensions- og understøttelsesfondens korprotokol
1932 1972 Personaleforhold
1889 2007 Personaleoversigter
1875 1895 Plakater, hr. Schram
1799 2006 Plakater, programmer
1957 2006 Pressemeddelelser
1815 2005 Prologer og monologer
1880 1924 Protokol for påklædere
1832 1877 Protokol over fordeling af opvartere og pyntekoner
1817 1994 Prøveplaner, ballet
1776 1997 Prøveplaner, originale, skuespil
1952 1976 Prøveplaner, varia
1932 1963 Prøveprotokol for lavspændingsanlæg
1932 1963 Prøveprotokol for lavspændingsanlæg
1927 1973 Radioteateret, skuespilleres deltagelse
1896 1896 Rapport om elektrisk belysning i teatret
1950 1992 Recensioner over skuespil
2006 2013 Referater af møder i samarbejdsudvalget
1868 1978 Regibog, ballet
1915 1918 Regibog, garderobe
1869 1978 Regibog, opera
1878 1977 Regibog, skuespil
1973 1986 Regiprotokol
1752 2015 Regissørarkiv
1748 1894 Regissørernes data
1868 1985 Register for regibøger
1880 1937 Register over maskinmesterplaner
1810 1897 Registrant for arkivmateriale, kartotek
1924 1970 Regnskab for Schrams legat
1823 1951 Regnskab, diverse bøger og protokoller
1976 1997 Regnskabsprotokol for regissør og kapel
1811 1983 Rekvisitprotokol
1860 1920 Rekvisittegninger og -fotografier
1834 1880 Rekvisittegninger, maskinmesteren
1888 1972 Repertoire
1874 1974 Repertoirelister
1968 1976 Repertoirer, Lis Barfoed
1895 1961 Rolle- og komparslister, damegarderoben
1904 1974 Rolle- og komparslister, regissøren
1933 2016 Rollehæfter
1841 1856 Rollehæfter for Johanne Louise Heiberg
1900 2000 Rollehæfter, skuespillere
1945 1949 Rollelister, balletten
1806 1919 Rollelister, Forvalter Egense og Møller
1935 2010 Rollestatistik
1990 2009 Sagen om afvikling af teatrets arkiv og bibliotek
1927 1982 Scenetegninger
2000 2015 Scenografi
1840 1909 Scrapbøger
1933 1968 Scrapbøger m.v.
1842 1920 Skuespilleres lønninger
1878 1973 Skuespilskolen: aspiranter, elever, elevskoletjeneste m.v.
1860 2012 Spillestatistik
1899 1992 Spilletider
1965 1980 Statistemner
1965 1980 Statister, henvendelser
1965 1980 Statister, kartotek
1972 1989 Sæsonkort
1891 2012 Sæsonplaner
1856 1856 Teater-Juryen
1889 1937 Teaterprogrammer (avisudklip med annoncer)
1862 1948 Udlevering af roller
1796 1942 Udskrevne roller
1818 1945 Udskrevne roller 2
1950 1972 Vedr. abonnenter
1857 1868 Vokslys, forbrug