Arkivskaber:
Tårnby Birk
 
FraTilOfficielle navne
16231821Tårnby Birk
 
FraTilKaldenavne
16231821Amagerland
16231821Amager Birk

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1621 1966 Arkivregistratur, Retsbetjente Gl. Københavns Amt
1770 1821 Auktionsdokumenter
1697 1821 Auktionsprotokoller
1820 1821 Daglig holdende journal
1804 1811 Diverse sager
1771 1821 Diverse skøde- og panteregistre mm
1802 1818 Dødsanmeldelsesprotokol for Tårnby Sogn
1815 1820 Embedsbreve og cirkulærer
1820 1821 Fortegnelse over hartkornsbrugere og husmænd
1793 1821 Fortegnelse over krimininelle fanger
1810 1821 Fortegnelse over læste forordninger m.m.
1819 1923 Fortegnelse over udstedte næringsbeviser m.m.
1770 1821 Justitsdokumenter
1724 1821 Justitsprotokoller
1821 1821 Koncepter til indberetninger
1820 1821 Kopi af notarialforretninger
1819 1821 Kopibog
1746 1821 Navneregister i skøde- og panteprotokol
1802 1818 Navneregister til dødsanmeldelsesprotokol for Tårnby Sogn
1800 1821 Navneregister til skifteprotokol
1815 1821 Politidokumenter
1742 1821 Politiprotokoller
1808 1821 Politiretsprotokol
1816 1821 Protokol for tyendesager m.m.
1771 1822 Register over adkomster
1771 1821 Register over pantehæftelser
1804 1811 Regnskabsekstrakter vedr. Kastrupgård
1817 1821 Sager vedr. tyendeskudsmål, rejsepas m.m.
1813 1822 Skifte- og overformynderidokumenter
1793 1793 Skiftedokument
1800 1821 Skifteprotokol
1683 1821 Skøde- og panteprotokol
1805 1819 Strandningssager
1623 1702 Tingbøger
1797 1910 Varia
1804 1820 Vidnebog