Arkivskaber:
Det Fynske Rytterdistrikt
 
FraTilOfficielle navne
17181770Det Fynske Rytterdistrikt
 
FraTilKaldenavne
17181770Det Fynske Ryttergods

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1703 1719 2. regiments kopibog for breve til Generalkommissariatet
1714 1719 2. regiments skifteprotokol
1718 1718 Alfabetisk stednavneregister til jordebog over det fynske regiments distrikts
1600 1983 Arkivserien nr. 19: Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850 i Landsarkivet for Fyn
1744 1764 Attester om helligbrøde
1764 1766 Auktionskataloger
1733 1759 Auktionssager
1764 1768 Breve angående ryttergodsets salg
1687 1764 Breve fra forskellige
1700 1763 Breve fra landetatens generalkommissariat
1725 1730 Breve fra søetatens generalkommissariat
1718 1727 Bygningstømmer til rytterbønder
1725 1759 Delinkventomkostninger
1670 1970 Det Fynske Ryttergods - Register til fæsteprotokol og fæstebreve
1694 1765 Diverse
1718 1768 Dokumenter vedr. bortfæstning af tiender og bøndergods
1720 1764 Dokumenter vedr. hoveri og ægter
1761 1764 Familie- og folkeskatten
1732 1765 Fattigvæsenets breve
1732 1761 Fattigvæsenets regnskab og mandtalslister
1734 1765 Fattigvæsenets regulativ, kopi- og kassebøger
1741 1764 Forpagtningen og driften af herregårdsmarkerne
1670 1764 Fæstebreve
1679 1764 Fæstebreve udenfor fæsteprotokollen
1719 1764 Fæsteprotokol
1719 1719 Grøfter og gærder
1692 1732 Inkvisitionsprotokol
1718 1718 Jordebog over det fynske regiments districts ryttergods
1710 1764 Koncepter
1720 1764 Koncepter til regimentsskriverens memorialer til ryttersessionen
1723 1766 Kopibog
1723 1759 Kopibog af indkomne breve
1720 1745 Kopibog for skrivelser angående afgivelse af ægt
1693 1744 Kopier af kgl. reskripter og resolutioner
1739 1758 Korn-, hø- og halmleverance
1724 1764 Korrespondance angående landbruget
1733 1766 Korrespondance angående landmilitsen
1725 1764 Lejermålssager
1719 1763 March- og fourerruller, lister og beregninger vedkommende ægt
1714 1765 Navneregister til skifteprotokol
1690 1764 Ordrer og breve angående ægt
1718 1764 Overformynderiprotokol
1718 1765 Overformynderisager
1720 1764 Passer
1763 1764 Præsternes til- og afgangslister over personer, der skulle svare ekstraskat
1702 1732 Register til inkvisitionsprotokol
1718 1764 Register til overformynderiprotokol
1688 1764 Rentekammerbreve
1723 1760 Reparation på hoved- og ladegårde
1660 1765 Retsakter
1702 1764 Ruller og lister
1681 1960 Ryttergodset - Register til skifteprotokol
1724 1760 Ryttersessionens regnskab
1707 1765 Ryttersessionssager
1719 1752 Sager ang. dødsfald ved ulykkelig hændelse
1727 1727 Sager ang. fattiges optagelse i Hillerød Hospital
1762 1765 Sager angående ekstraskatten
1745 1751 Sager angående kvægsygen
1762 1764 Sager angående ryttergodsets salg
1762 1762 Sager angående stykheste
1724 1764 Sager angående veje og broer
1719 1764 Sessionsprotokol
1737 1764 Skatte-restanceliste
1717 1764 Skiftedokumenter
1719 1765 Skifteprotokol
1719 1765 Skovsager
1720 1757 Syns- og vurderingsforretninger, eksekutioner m.m.
1719 1764 Tørveudvisningsforretninger
1707 1754 Zahlkammerbreve
1719 1763 Ægtprotokol