Arkivskaber:
Centralinstitutionen Ribelund
 
FraTilOfficielle navne
19701992Forsorgscentret for Ribe og Sønderjyllands amter
19601970Forsorgscentret for Sønderjylland m.v.
19071960Åndssvageanstalten ved Ribe
 
FraTilKaldenavne
19601980Forsorgscenter IV
19601979Centralinstitutionen Ribelund
19071980Boinstitutionen Ribelund

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1931 1960 Alumners disposita
1907 1961 Bestillingsbog
1908 1936 Bikassebog
1966 1979 Bog o. klienter forskellige kliniske diagnoser
1929 1932 Bog over bankbeholdningen
1907 1973 Diverse
1968 1990 Diverse korrespondance for undervisningslederen
1905 1946 Diverse regnskaber
1903 1911 Diverse sager
1917 1959 Diverse vedr. bygninger
1950 1982 Fabrikations- og kalkulationsbog
1943 1974 Folkeregister
1905 1959 Forhandlingsprotokol
1930 1933 Forhandlingsprotokol vedr. filialen Løgumgård
1907 1980 Gamle klientsager
1916 1985 Henlagte klientsager
1907 1960 Hovedbog
1905 1906 Hovedbog
1929 1932 Hovedbog vedr. Løgumgård
1907 1926 Hovedinventarbog
1961 1969 Inventarstatistikbog
1961 1969 Inventarstatistikbog vedr. Afd. B
1905 1959 Journal
1985 1987 Journalkort I, Institutionsadministrationen Ribelund
1985 1987 Journalkort II, Institutionsadministrationen Ribelund
1985 1987 Journalkort III, Institutionsadministrationen Ribelund
1962 1979 Journalplan
1978 1992 Journalplan, Institutionsadministrationen Ribelund
1910 1959 Journalsager
1962 1985 Journalsager
1978 1992 Journalsager, Institutionsadministrationen Ribelund
1933 1980 Kartotek
1905 1974 Kartotek/betalingskort over klienter der er udskrevet inden 1974
1914 1977 Kartotekskort
1907 1971 Kartotekskort (gamle kort)
1918 1979 Kartotekskort med diagnoser
1936 1981 Kartotekskort over klienter fra Sønderjyllands Amt
1936 1981 Kartotekskort over klienter i Ribe amt
1905 1974 Kartotekskort over klienter udskrevet før 1974
1907 1960 Kassebog
1917 1926 Kassebog vedr. byggeregnskaber - stalde, afdelinger m.m.
1912 1915 Kassebog vedr. byggeregnskaber - udvidelse
1929 1931 Kassebog vedr. Løgumgård (forstanderen)
1929 1931 Kassebog vedr. Løgumgård (inspektøren)
1905 1934 Kassebog vedr. opførelsen af Ribelund
1914 1985 Klientkartotek
1907 1979 Klientsager
1929 1929 Klientsager fra Løgumgård
1908 1936 Kodeliste/navneliste
1966 1979 Kolonnebog
1912 1913 Kontrakter og tilbud
1905 1909 Korrespondance
1921 1953 Kostbog for gæster
1929 1961 Kvantitetsregnskabsbog
1930 1941 Kvantitetsregnskabsbog vedr. filialen Løgumgård
1955 1960 Kvantitetsregnskabsbog vedr. filialen Nørrelund
1929 1930 Kvantitetsregnskabsbog vedr. udgående konto nr. 9
1964 1969 Kørselsbog
1908 1934 Lagerbog over inventar
1914 1985 Lægejournaler (afdøde klienter)
1907 1946 Lønningsregnskaber
1907 1946 Lønprotokol (personale)
1907 1911 Madbog
1933 1934 Opførelse af arbejdshjem - Løgumgård
1928 1929 Opførelse af Løgumgård
1928 1980 Patientjournaler
1908 1934 Register til lagerbog
1977 1978 Regnskabsbog
1907 1944 Regnskabsbog for pensionsfonden
1907 1936 Regnskabsbog for plejepengeregnskab
1910 1959 Regnskabsbog for plejepengeregnskab - Den kontrollerede familiepleje
1929 1934 Regnskabsbog for plejepengeregnskab Løgumgård
1927 1928 Regnskabsbog vedr. havens drift
1927 1928 Regnskabsbog vedr. industrien
1927 1928 Regnskabsbog vedr. landbrugets drift
1907 1914 Regnskabsekstrakter
1905 1979 Sager over klienter i familiepleje
1918 1918 Specificerede regnskaber
1935 1960 Specifikationsbog
1927 1930 Specifikationsbog af bevillingskonti
1929 1930 Specifikationsbog af bevillingskonti - Løgumgård
1929 1930 Specifikationsbog vedr. bevillingskontor - Løgumgård
1930 1941 Specifikationsbøger vedr. Løgumgård
1905 1979 Spørgeskemaer vedr. klienter i familiepleje
1907 1936 Stambog
1908 1936 Stambog vedr. kontrolleret pleje
1914 1977 Stamkort
1908 1974 Statistik
1939 1940 Statistikbog
1938 1945 Statistikbog for mandsasylet
1932 1953 Statstilskud og budget
1935 1959 Sterilisationssager
1936 1969 Sterilisationssager
1971 1979 Straffeattester for fratrådte
1971 1989 Tandlægekort (klienter)
1969 1970 Tegninger af administrations- og værkstedsbygeninger
1905 1907 Tegninger vedr. opførelsen af anstalten
1907 1931 Udlægskassebog for forstanderen
1907 1916 Udvidelse af anstalten
1907 1931 Vaskebog
1907 1934 Ventelister