Arkivskaber:
Finansmin., Lønnings- og Pensionsdept., Enkeforsørgelses-, anvisnings- og bogholderikontoret
 
FraTilOfficielle navne
19481973Anvisningskontoret
19321948Enkeforsørgelses-, anvisnings- og bogholderikontoret
19091932Anvisnings- og bogholderikontoret

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1919 1926 Af- og tilgangslister for embedsmænd
1910 1943 Anvisningsprotokoller for understøttelser
1965 1969 Arkitekternes Pensionskasse, indbetalingsspecifikationer
1966 1969 Autolån
1965 1970 Brevkopier
1950 1968 Brudelegat
1923 1937 Diverse regnskabsprotokoller vedrørende Den overordentlige invalidefond
1970 1972 Emneordnede sager
1955 1960 Enkeforsørgelse, brevkopier
1871 1933 Foliejournaler for enkeforsørgelse
1941 1951 Forjournaler
1965 1965 Grønne skattekort
1926 1937 Hovedbog for etatsråd Hedegaards og marskandiser Dahls legater
1924 1951 Hovedbøger
1921 1939 Hovedbøger for lønninger og pensioner vedrørende statsskolerne
1932 1969 Hædersgaver
1851 1957 Håndskrevne koncepter
1966 1969 Indeholdelser
1950 1968 Invalideforsørgelse
1909 1965 Journaler
1914 1928 Journaler over anvisninger af hædersgaven 1864
1900 1988 Journalkort
1950 1973 Journalkort, Afdrag
1953 1965 Journalkort, Lønningsforskud
1952 1968 Journallister
1911 1937 Journalregister
1965 1969 Juristernes Pensionskasse, indbetalingsspecifikationer
1951 1969 Kartotek, døde, pensionister og afgåede lønmodtagere
1952 1969 Kartotek, modtagere af hædersgaver og understøttelser
1932 1951 Kartotek, Tilbagebetaling af pensionsbidrag, Returpensioner, Brudegaver, Vestindiske pensioner, politi- og arrestvæsen
1940 1951 Kassebøger for departementets kontorholdsudgifter
1915 1927 Kassehovedbog for Den overordentlige fond
1937 1956 Kassejournal for den overordentlige invalidefond og Hedegaards og Dahls legater
1924 1951 Kassejournaler
1938 1939 Kontrajournaler
1923 1924 Kopibog for skrivelser vedrørende de militære underklassers pensionering
1924 1932 Kopibøger
1947 1948 LB-journal
1948 1950 Lønanvisningsprotokoller
1939 1953 Lønninger og pensioner for ansatte ved statsskolerne
1937 1965 Lønningsforskud
1947 1959 Lønningsforskud, nægtede
1968 1969 Magistrenes Pensionskasse, indbetalingsspecifikationer
1951 1969 Navnekartotek, Returpensioner, Tilbagebetaling af pension, Brudegave-sager
1897 1956 Navnekort
1913 1926 Overordentlige invalidefond. Legater
1871 1973 Paradigmesager og sager af almindelig interesse m.m.
1941 1963 Pensionsbidrag for politi og arresthuse
1941 1963 Pensionsbidrag i henhold til retsplejelovens § 117
1949 1970 Pensionsbidrag, Tilbagebetalt
1922 1933 Pensionsprotokol B (enker efter mænd af søværnet)
1913 1931 Pensionsprotokol C (børn af mænd af søværnet)
1910 1936 Pensionsprotokol FG, FH, FJ (fredsinvalider af søværnet, enker og børn i henhold til de ordinære invalidelove)
1922 1936 Pensionsprotokol KD (hærens civile håndværkere)
1923 1936 Pensionsprotokol KE (enker efter hærens civile håndværkere)
1923 1936 Pensionsprotokol KE (enker efter hærens civile håndværkere)
1920 1936 Pensionsprotokol M AH (mænd og enker fra Mønten og Assistenshuset)
1907 1936 Pensionsprotokol MA (flådens civile håndværkere)
1922 1936 Pensionsprotokol MC (børn af flådens civile håndværkere)
1922 1936 Pensionsprotokol O (forhenværende tyske statstjenestemænd og deres enker og børn)
1917 1933 Pensionsprotokol OPU (ekstraordinære invalider og enker fra krigen 1864)
1878 1930 Pensionsprotokol R og S (Overordentlige og Alm. Fond)
1889 1936 Pensionsprotokoller A (mænd af søværnet)
1901 1936 Pensionsprotokoller D (mænd af hæren)
1909 1936 Pensionsprotokoller E (enker efter mænd af hæren)
1913 1931 Pensionsprotokoller F (børn af mænd af hæren)
1909 1936 Pensionsprotokoller FK (fredsinvalider af hæren)
1910 1936 Pensionsprotokoller FL, FM (fredsinvalider af hæren, enker og børn, i henhold til de ordinære invalidelove)
1917 1933 Pensionsprotokoller FO, FT, FY (fredsinvalider af søværnet, enker og børn i henhold til de ekstraordinære invalidelove)
1917 1936 Pensionsprotokoller FP, FU, FZ (fredsinvalider af hæren, enker og børn i h.t. de ekstraordinære invalidelove)
1882 1936 Pensionsprotokoller G, K og L (invalider og enker efter invalider fra krigene 1848-50)
1907 1936 Pensionsprotokoller MB (enker efter flådens civile håndværkere)
1904 1912 Pensionsreglement for Monarkiets fælles pensionsliste
1907 1936 Pensionsreglementer for embedsmænd
1932 1936 Pensionsreglementer for embedsmænd i søværnet
1896 1937 Pensionsreglementer for enker og børn efter embedsmænd
1932 1936 Pensionsreglementer for enker og børn efter embedsmænd i søværnet
1923 1966 Pensionssager
1922 1929 Protokol over ventepenge A
1926 1936 Protokoller over ventepenge (embedsmænd)
1966 1969 Psykologernes Pensionskasse, indbetalingsspecifikationer
1948 1972 R.S. sager
1927 1936 Register til pensionsreglementer for enker og børn efter embedsmænd
1939 1942 Regnskab vedr. Dansk Vestindien
1902 1956 Resolutionsprotokol, Fonden 1848/50 og 1864
1871 1933 Sager til foliojournalen for enkeforsørgelse
1896 1947 Sager vedr. De Vestindiske øer
1909 1969 Sager vedr. fredsinvalider
1969 1971 Sager vedrørende kontorets afvikling
1900 1978 Sager vedrørende pligtig enkeforsørgelse
1932 1973 Understøttelsessager
1909 1962 Understøttelsessager, De vestindiske øer
1851 1954 Visdomsbog