Arkivskaber:
Odense Herredsfoged
 
FraTilOfficielle navne
18041919Odense Herredsfoged

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1918 1973 Aktieselskabsregister
1905 1973 Aktjournal
1918 1973 Alfabetisk register til Aktieselskabsregister
1890 1933 Alfabetisk register til Alimentationsjournal
1903 1961 Alfabetisk register til Navneforandringsprotokol
1902 1935 Alimentationsjournal
1887 1928 Alimentationsjournal
1916 1970 Anmeldelser til Handelsregister
1815 1886 Arrestantprotokol
1912 1919 Auktionshovedbog
1918 1919 Auktionskataloger
1794 1919 Auktionsprotokol
1837 Beboerrulle
1897 1912 Bilag til skifteprotokol
1913 1919 Bilag til skiftesagslisten
1916 1919 Bilag til værgemåls- og kuratorprotokol
1912 1919 Boopgørelser
1912 1919 Boopgørelser II
1866 1866 Brylle sogns kongetidende
1918 1956 Diverse ang. lægdsvæsen
1842 1902 Diverse dokumenter
1836 1899 Diverse skiftedokumenter
1804 1918 Dokumenter til auktionsprotokol, fast ejendom
1804 1896 Dokumenter til auktionsprotokol, løsøre
1889 1906 Dokumenter til den overordentlige sundhedskommission
1804 1918 Dokumenter til fogedprotokol
1804 1919 Dokumenter til forhørsprotokol
1804 1911 Dokumenter til justistprotokol (udmeldelser og taksationsforretninger)
1804 1919 Dokumenter til justitsprotokol
1804 1804 Dokumenter til kommissionssag
1804 1863 Dokumenter til notarialprotokol
1889 1919 Dokumenter til næringsprotokol
1804 1856 Dokumenter til overformynderiprotokol
1894 1919 Dokumenter til politiprotokol (kriminelle sager)
1804 1919 Dokumenter til politiprotokollen
1804 1919 Dokumenter til skifteprotokol
1851 1884 Dokumenter til ægteskabsbogen
1904 1919 Dokumenter vedr. mobiliseringsplaner
1855 1863 Dokumenter vedr. valg til rigsrådet
1805 1919 Domprotokol
1887 1890 Domskoncepter
1842 1919 Dødsanmeldelsesprotokol
1919 1951 Dødsanmeldelsesprotokol
1819 1919 Ekstraretsprotokol
1804 1919 Ekstraretssager
1880 1919 Extrakt-udskrift af Odense Herreds strafferegister
1866 1866 Fangel sogns kongetidende
1864 1864 Fangel sogns præstetidende
1888 1888 Fimaanmeldelser
1805 1919 Fogedprotokol
1899 1948 Forhandlingsprotokol for den Overordentlige Sundhedskommission for Odense Herred
1913 1919 Forhandlingsprotokol for husdyrvoldgiftssager
1819 1919 Forhørsprotokol
1916 1926 Formularbog for borgerlige retssager
1882 1882 Fortegnelse over Frederikslund god`s kongetidende af Verninge sogn
1903 1919 Fortegnelse over sognefogeder og bestillingsmænd
1862 1892 Fortegnelse over udstedte næringsbeviser
1858 1861 Fortegnelse over udstedte næringsbeviser over landhåndværkere
1909 1919 Fællesboopgørelse
1889 1973 Handelsregister
1911 1927 Henvisningsbøger m.m. til skøde- og panteprotokol
1917 1952 Hovedjournal (I)
1810 1810 Indkomst-skattebog
1811 1916 Journaler
1912 1912 Journalsager, gruppe X
1912 1912 Journalsager, grupperne VI-IX
1786 1919 Justitsprotokol
1890 1970 Kartotek over Handelsregister - beværternæringsbreve
1913 1917 Koncepter til domme i justitssager
1804 1855 Koncepter til skiftedesignationer
1821 1919 Konkursbo
1861 1894 Konstitutioner
1917 1925 Kontrolliste for udlændinge
1827 1919 Kopibøger
1829 1839 Kopibøger
1838 1884 Kriminallister
1841 1841 Liste over håndværkere i Odense Herred
1902 1903 Liste over valgberettigede til folketinget i Vissenbjerg sogn
1911 1956 Lægdsrulle
1869 1916 Lægdsruller
1864 1866 Lægdsruller, hele herredet
1803 1892 Lægdsruller, sedler
1844 1844 Matrikel
1845 1845 Matrikel for Odense herred
1841 1841 Matrikel for Sanderum sogn
1869 1905 Matrikelekstrakt
1871 1960 Matrikelnummerregister til realregister
1766 1857 Mortifikationsregister
1646 1805 Navne- og stedregister til udskrift af Fynbo Landstings skøde- og panteprotokol
1772 1805 Navne- og stedregister; supplement til udskr. af Fynbo Landstings skøde- og panteprotokol
1903 1961 Navneforandringsprotokol
1915 1915 Navneregister
1869 1965 Navneregister for arveafkald, ægtepagter og lysning til ægteskab
1869 1927 Navneregister for pant i løsøre
1853 1927 Navneregister over behæftelser i løsøre vedr. Skt. Hans Landsogn
1890 1933 Navneregister til alimentationsjournal
1805 1919 Navneregister til domprotokol
1916 1926 Navneregister til formularbog i borgerlige retssager
1893 1936 Navneregister til lægdsrulle
1805 1919 Navneregister til notarialprotokol
1913 1932 Navneregister til Næringsprotokol
1862 1884 Navneregister til panteattestprotokol
1770 1872 Navneregister til realregister
1871 1950 Navneregister til realregister
1770 1839 Navneregister til realregister A - F
1770 1839 Navneregister til realregister A - F (G)
1770 1839 Navneregister til realregister A-F - Odense Hrd.
1827 1911 Navneregister til registreringsprotokol
1915 1919 Navneregister til skiftehovedbog
1804 1931 Navneregister til skifteprotokol
1803 1868 Navneregister til skøde- og panteprotokol
1897 1919 Navneregister til strafferegister
1913 1919 Navneregister til værge- og kuratorbeskikkelser
1860 1963 Navneregistermateriale til strafferegister
1805 1919 Notarialprotokol
1890 1919 Nærngsprotokol
1866 1866 Næsbyhoved-Broby sogns kongetiende
1804 1960 Odense Herredsfoged - Register til skifte- og registreringsprotokol
1913 1919 Offentlige boer
1761 1917 Omskrevne skøde- og panteprotokol for Nr. Søby, Nr. Lyndelse, Sdr. Nærå og Højby sogne
1765 1869 Overformynderiprotokol
1839 1884 Panteattestprotokol
1911 1962 Papirer vedr. vurderinger
1821 1936 Pasprotokol
1791 1919 Politiprotokol
1913 1919 Protokol for alimentationssager
1853 1921 Protokol for borgerlige vielser
1889 1899 Protokol for den overordentligesundhedskommission
1913 1919 Protokol for faderskabssager
1913 1919 Protokol for paternitetssager
1914 1931 Protokol over forlystelser
1890 1919 Protokol over udstedelse af skudsmålsbøger mv.
1887 1913 Protokol over værge- og kuratorbeskikkelse
1908 1926 Protokoller over offentlige forlystelser
1839 1861 Påtegningsbøger
1871 1939 Realregister - Skt. Hans Landsogn
1830 1919 Realregister - Skt. Knuds Landsogn
1871 1942 Realregister - Vor Frue Landsogn
1800 1960 Realregister til skøde- og panteprotokol for Højby, Nørre Lyndelse, Nørre Søby og Sønder Nærå sogne.
1800 1960 Realregister til skøde- og panteprotokoller
1770 1871 Realregister til skøde- og panteprotokoller
1805 1872 Realregisterbilag
1891 1933 Register over forhandlere af margarine
1890 1933 Register til alimentationsjournal
1860 1862 Register til journalen
1919 1960 Register til Matrikelnummerregister til realregister
1804 1919 Registreringsprotokol
1876 1919 Registreringsprotokol for sognefogeden i Brændekilde Sogn
1875 1900 Registreringsprotokol for sognefogeden i Sct. Knuds Landsogn
1911 1919 Rejsefogedprotokol
1912 1917 Rejsepolitiprotokol
1861 1914 Retsanmærkningsprotokol
1890 1919 Revisionsantegnelser og decisioner på sportelregnskaber
1836 1860 Sager vedr. udstedelsen af næringsbeviser
1839 1919 Sagliste til politiprotokol
1889 1919 Saglister til justitsprotokol
1915 1919 Skiftehovedbog
1857 1919 Skiftekassebog
1890 1897 Skifteopgørelser
1804 1919 Skifteprotokol
1919 1951 Skiftesagliste
1919 1927 Skøde- og panteprotokol
1802 1919 Skøde- og panteprotokol - Odense Herred
1919 1927 Skøde- og panteprotokol for Nr. Lyndelse, Sdr. Nærå, Nr. Søby og Højby sogne
1890 1912 Skøde- og panteprotokol for udslettelser
1917 1919 Skøde- og panteprotokol vedr. Skt. Hans landsogn
1888 1919 Statiske indberetninger vedr. retsvæsenet
1869 1905 Stedregister til matrikelekstrakt
1918 1973 Straffeakter
1905 1973 Straffeaktregister
1840 1900 Strafferegister
1912 1973 Strafferegister for personer født 1879-1946
1881 1973 Strafferegister for personer født 1881-1957
1897 1959 Strafferegister, omskrevet
1873 1919 Styrkeliste for politiet
1772 1805 Supplement til udskriften af Fynbo Landstings skøde- og panteprotokol
1910 1914 Søretssager
1813 1861 Søruller
1858 1919 Søruller
1839 1841 Tiende-Act. for Næsbyhoved-Broby sogn
1813 1813 Tiendeforening for Fangel Sogn
1811 1811 Tiendeforening for Sanderum sogn
1864 1893 Tiendekonstateringsprotokol
1862 1873 Tiendesager
1890 1957 Tilgangsliste til lægdsrulle
1829 1893 Tinglæste tiendeforeninger
1866 1866 Tommerup sogns kongetidende
1875 1924 Tyendeprotokol
1914 1919 Udpantningsprotokol for Dalum Sogns vestlige distrikt
1914 1919 Udpantningsprotokol for Dalum vest
1876 1899 Udpantningsprotokol for sognefogeden i Sct. Knuds landsogn
1646 1805 Udskrift af Fynbo landstings skøde- og panteprotokol
1796 1904 Udskrifter vedr. de ejendomme i Skibhusene, som indlemmes i Odense Herred
1858 1917 Udstykningsapprobationer
1872 1872 Vissenbjerg sogns kirketidende, den akkorderede tiendes fordeling
1872 1872 Vissenbjerg sogns kirketidende, ejendommene ordnet efter5
1871 1871 Vissenbjerg sogns præstetidende
1871 1871 Vissenbjerg sogns præstetidende, ejendommene ordnet efter deres beliggenhed
1913 1919 Værge- og kuratorbeskikkelser
1903 1919 Værgemålsprotokol
1809 1872 Ægtprotokol