Arkivskaber:
Næsbyholm og Bavelse Godser
 
FraTilOfficielle navne
17001920Næsbyholm og Bavelse Godser

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1845 1848 Arbejdsjournal
1830 1830 Arkivfortegnelse
1828 1918 Arvefæsteafgifter
1848 1875 Arvefæsteskøder og videresalg,"Tyvelse"
1858 1862 Bog vedr. forpagtning
1858 1874 Brandtaksationsprotokol
1803 1821 Breve
1804 1818 Breve
1803 1821 Breve fra birkedommer Beck og kammerråd Lassen
1817 1823 Breve fra grosserer H.P. Kinch
1812 1822 Breve og indberetninger fra forvalter Nørregaard
1804 1818 Breve og indberetninger fra godsforvalter Baastrup
1820 1824 Breve og indberetninger fra godsforvalter Nielsen
1803 1827 Breve og indberetninger fra skovriderne
1834 1871 Brevjournal
1832 1840 Brevkoncepter
1757 1762 Brugerjournal over kirken
1827 1851 Cirkulæreprotokol
1838 1880 Dagjournal
1837 1839 Daglejerbog
1918 1919 Det Næsbyholmske Legat
1802 1823 Diverse fæstesager
1818 1842 Diverse kontrakter m.m.
1802 1824 Diverse korrespondancesager
1801 1816 Diverse lægdssager for til- og afgangsliste m.v.
1826 1853 Diverse regnskaber
1810 1820 Diverse regnskabssager
1804 1823 Diverse sager
1805 1820 Diverse sager
1743 1884 Diverse sager
1794 1828 Diverse sager fra den Daneskjoldske periode
1805 1820 Diverse sager vedr. grynleverancerne til adminralitetet
1804 1823 Diverse sager vedr. kanalen og brændeleverancer
1803 1824 Diverse sager vedr. skovene
1728 1798 Diverse skiftesager
1781 1905 Diverse udskiftningssager
1771 1873 Diverse vedr. kanalen
1785 1799 Dokumenter i voldgiftsag
1833 1839 Ekstrakt af havnemester Møllers regnskab vedr. skovene
1825 1826 Ekstrakt over modtagne breve
1820 1826 Ekstrakt- og kopibog over modtagne breve
1804 1847 Fæste- og lejevæsenet - fæsteforestilling
1700 1899 Fæstebreve og lejekontrakter
1720 1833 Fæstebreve og lejekontrakter, "Billehuset"
1782 1858 Fæstejords overgang til arvefæste
1838 1849 Godsejerens resolutioner for fæstere og lejere
1833 1838 Godsforvalter Finds bo
1803 1824 Godsregnskab
1798 1872 Hoved- og kassebog
1806 1857 Hoveriprotokol
1771 1848 Husmændenes pligtarbejde
1802 1830 Indkomne breve fra Godsforvalteren
1879 1889 Indstillingsbog
1827 1858 Inventarialister
1731 1876 Jordebog
1816 1827 Journal over kirkearbejde
1831 1871 Journalsager
1824 1827 Konceptbog
1827 1831 Konceptbog
1854 1877 Konge- og kirketiende
1802 1862 Kopibog
1827 1833 Korrespondacejournal
1836 1837 Korrespondance
1794 1824 Korrespondance
1794 1824 Korrespondance vedr. kanalen og brændeleverancer
1836 1837 Korrespondance, journaliserede og ujournaliserede breve
1803 1804 Korrespondancesager
1824 1886 Korrespondancesager (ujournaliserede)
1751 1870 Lensprotokol
1789 1792 Lægdsrulle over indskrevet mandskab
1818 1850 Lægdssager
1808 1816 Mejerijournal for Næsbyholm Mejeri
1854 1863 Notatbog
1746 1800 Næsby Skovs regnskabsbog
1794 1856 Originale hoveriforening - hoverisager
1801 1849 Overformynderiprotokol
1751 1849 Overformynderisager
1857 1862 Register til brevjournal
1827 1830 Regnskab
1832 1844 Regnskab vedr. Godsstyrelsen
1833 1839 Regnskabsekstrakt
1805 1819 Regnskabssager
1805 1819 Regnskabssager vedr. kanalen og brændeleverancer
1849 1914 Rekognitionsbog
1828 1844 Retssager
1828 1858 Retssager mellem Møller Dahl og Wittusen
1803 1822 Sager vedr. Bavelsegård
1802 1823 Sager vedr. Nymølle i Tybjerg Sogn
1829 1847 Skiftebreve
1729 1850 Skiftedokumenter
1720 1850 Skifteprotokol
1720 1850 Skifteprotokol
1731 1850 Skifteregister og skiftedesignation m.v.
1810 1814 Skovrider Andersens kanalregnskab
1805 1823 Skovudvisningsbog m.v.
1751 1751 Synsforretning
1840 1841 Taksation
1840 1841 Taksation, beregning og hegnsregister over skovene
1836 1847 Til- og afgangsliste til lægdsrulle
1844 1920 Udskrift af den ny matrikel
1700 1920 Udskrift af matrikulering
1837 1848 Ujournaliserede breve
1836 1844 Vedr. arbejde på Sollinge Kirke
1844 1852 Vedr. Næsbyholm Have, regnskab
1826 1835 Vedr. Næsbyholmske Kanal
1856 1885 Vedr. tiendefordelingen