Arkivskaber:
Lillemosegård
 
FraTilOfficielle navne
18831992Lillemosegård

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1899 1899 Alumnernes fortegnelser
1932 1960 Arbejdsløn for alumnerne
1885 1992 Arkivregistratur, Østifternes Åndssvageanstalter, Lillemosegård, Gammelmosehus og Forsorgscenter I
1954 1969 Avisudklip og fotos
1934 1960 Besætningsprotokol. Lillemosegårds landbrug
1949 1957 Besøgsprotokol
1902 1917 Budgetter, antegnelser og decisioner
1923 1961 Dagbog over arbejdet i landbruget
1979 1986 Diverse vedr. Birkegården m.m.
1933 1942 Gødnings- og sædetabel
1888 1964 Hovedbog
1900 1960 Hovedjournal
1892 1964 Indskrivningsprotokol
1886 1961 Indskrivningsprotokol
1898 1912 Inventarlister
1889 1931 Kassebog
1946 1958 Kassebog for sygehjemmet
1902 1912 Kassebog. Elevernes fortjeneste
1913 1953 Kassejournal
1959 1960 Kassejournal
1887 1926 Kladde til månedsregnskaber
1952 1972 Klientprotokol. Til- og afgang
1889 1939 Klientsager
1883 1980 Klientsager
1980 1992 Klientsager
1950 1993 Klientsager, inkl. konsulentsager
1955 1956 Kontrolforeningsbog. Lillemosegårds kobesætning
1917 1942 Kontrolvejningsprotokol
1901 1937 Kopibog
1920 1935 Kornbog
1943 1944 Korrespondance vedr. Gruppe A- og B-patienter
1917 1955 Korrespondancejournal
1899 1953 Korrespondancesager
1945 1960 Mælkebog
1923 1925 Månedsregnskab
1964 1999 Navnekartotek over klienter
1939 1962 Nedbørsstatistik
1940 1950 Opgørelse over Gruppe A_ og B-patienter
1909 1911 Pjecer og bøger vedr. svangerskabsforebyggelse m.m.
1937 1963 Plejemoderens kassebog
1903 1917 Postkvitteringsbog
1920 1953 Prisstatistik
1950 1957 Protokol over de daglige menuer
1893 1903 Protokol over hestenes arbejde
1899 1954 Protokol over inventar
1930 1931 Protokol over personalets fravær
1916 1933 Protokol over revisionsantegnelser
1927 1941 Protokol over varepriser
1937 1957 Protokol. Antal beboere på Lillemosegård og Gammelmosehus
1953 1962 Protokol. Samarbejdsudvalget
1954 1957 Receptbog
1886 1961 Register over beboerne på Lillemosegård
1934 1954 Register til inventarprotokol
1918 1952 Register til korrespondancejournal
1895 1912 Regnskab over indtægterne fra afgrøderne
1891 1909 Regnskab over salg af produkter fra gartneriet
1895 1913 Regnskab over salg for skomagerværkstedet
1886 1895 Regnskab over salg fra værkstedet
1922 1932 Regnskab. Indtægter ved salg af mælk og æg
1909 1950 Statistik over udgifter pr. patient
1912 1928 Statistik over vareforbruget
1921 1960 Udbetalingsprotokol. Arbejdsføre alumner
1903 1915 Vægterens kontrolbog