Arkivskaber:
Krenkerup Gods
 
FraTilOfficielle navne
18151938Grevskabet Hardenberg-Reventlow
1434Krenkerup Gods

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1434 1925 Adkomstdokumenter på papirer m.m.
1813 1899 Afgåede skrivelser
1908 1908 Afskrift af skøder på bortsolgt gods
1499 1699 Afskrifter af tingsvidner og domme
1841 1855 Afskrivning af landgilde- og hoveriafgifter for v. dist.
1841 1855 Afskrivning af landgilde- og hoveriafgifter for vestre distrikt
1856 1884 Afskrivningsbog for forpagtningsafgifter
1856 1884 Afskrivningsbog for forpagtningsafgifter af Sæbyholm og Christiansdal (vestre distrikt)
1874 1897 Afskrivningsbog for hovedgården i østre distrikt
1804 1819 Afskrivningsbog for landgilde og skat - Nielstrup gods
1805 1899 Afskrivningsbog for landgilde og skat for Hardenberg-Reventlows østre distrikt
1815 1826 Afskrivningsbog for landgilde og skat ved Hardenberg-Reventlows vestre distrikt
1853 1900 Afskrivningsbog for landgilde og skat ved Hardenberg-Reventlows vestre distrikt
1900 1930 Afskrivningsbog for landgilde og skatter for Grevskabet Hardenberg-Reventlow
1841 1847 Afskrivningsbog for landgilde- og tiende korn m.v. (Nielstrup gods)
1841 1847 Afskrivningsbog for landgilde- og tiende korn m.v. Nielstrup
1841 1899 Afskrivningsbog for landgilde- og tiendekorn m.v.
1841 1899 Afskrivningsbog for landgilde- og tiendekorn m.v. (Østre distrikt)
1874 1900 Afskrivningsbog for rente og afdrag af fideikommiskapital
1897 1943 Afskrivningsbøger for forpagtningsafgifter af hovedgården
1875 1924 Aktivlister
1875 1924 Aktivlister for Det Hardenberske og Det Kalø-Frisenvoldske fideikommis
1907 1928 Ansøgningsprotokol for grevskab Hardenberg-Rewentlows legat
1907 1928 Ansøgningsprotokol for grevskabet Hardenberg-Reventlows legat
1880 1896 Arbejdsjournaler for dræningsarbejder
1910 1938 Arkivprotokol
1981 1981 Arkivregistratur, Krenkerup Gods
1929 1940 Auktionskassebøger for salg af brænde m.v.
1903 1920 Besvarede forespørgsler vedr. bygninger
1903 1920 Besvarede forespørgsler vedr. bygninger, besætning og inventar
1927 1929 Bikassebog for godsforvalteren
1885 1887 Bog over indkøb til husholdningen
1921 1941 Brandforsikringslister for Toreby sogn
1860 1900 Brandforsikringsprotokol
1900 1928 Brandforsikringsprotokol
1930 1930 Brandforsikringsprotokol for Christiansdal mm.
1919 1919 Brandforsikringsprotokol for Christiansdal og Sæbyholm m.m.
1930 1930 Brandforsikringsprotokol for Chrtistiansdal, Rudolfsholm og Sæbyholm
1901 1911 Budgetter
1883 1920 Bøger over udbetalte daglejerlønninger
1932 1941 Bøger over udbetalte daglejerlønninger ved Christansdal
1879 1888 Børneasylets mødeprotokol
1785 1874 Cirkulærekopibøger
1907 1934 Det Hardenberg-Reventlowske legat
1942 1944 Div. avlsregnskaber for gårdene
1931 1937 Div. skødegenparter vedr. Sæbyholm og Christiansdal
1765 1876 Diverse arkivregistraturer
1794 1841 Diverse dokumenter vedr. Christiansdal og Sæbyholm (vestre distrikt)
1794 1841 Diverse dokumenter vedr. Christiansdal og Sæbyholm v. dist.
1682 1797 Diverse dokumenter vedr. Frisenvold, Løjstrup og Kalø godser
1762 1835 Diverse dokumenter vedr. fyrst C.A. v. Hardenberg og hustru grevinde F.J.C. Reventlows godsbesiddelser m.v.
1762 1835 Diverse dokumenter vedr. fyrst Hardenberg og hustru
1792 1849 Diverse dokumenter vedr. hoveriet
1852 1865 Diverse korrespondance vedr. godsadministrationen
1700 2000 Diverse manuskripter, billeder og statistik
1841 1908 Diverse matrikeludskrifter m.m.
1835 1907 Diverse mindre matrikelkort
1438 1683 Diverse pergamentbreve
1884 1931 Diverse private arkivalier
1838 1940 Diverse vedr. bortfæstede eller -lejede bygninger og arealer
1792 1902 Diverse vedr. brandforsikring og brandvæsen
1835 1926 Diverse vedr. bygningerne
1759 1959 Diverse vedr. de enkelte hovedgårde
1777 1934 Diverse vedr. forst- og jagtvæsen
1859 1929 Diverse vedr. grusgravene og jernbaner
1839 1947 Diverse vedr. haven og gartneriet ved Krenkerup
1782 1919 Diverse vedr. kirkerne
1853 1913 Diverse vedr. oprettelse af Hardenbergske m.m. fideikommis
1853 1913 Diverse vedr. oprettelsen af Det Hardenbergske og Det Kalø-Frisenvoldske fideikommis
1942 1955 Diverse vedr. optagelse af kreditkasselån
1641 1908 Diverse vedr. Radsted Hospital
1942 1945 Diverse vedr. sagen Krenkerup mod Teknisk Central
1796 1899 Diverse vedr. salg af fæstegods
1765 1928 Diverse vedr. skel, udskiftning og udstykning
1739 1854 Diverse vedr. skolerne under godset
1834 1910 Diverse vedr. skovtaksationer og auktioner
1803 1934 Diverse vedr. teglværkerne
1792 1933 Diverse vedr. vandløb, broer, diger og tørlægning
1729 1928 Diverse vedr. veje og gangstier
1812 1920 Diverse vedr. vildt- og skovtyverier
1757 1916 Diverse vedr. volde, hegn, gærder og skel
1791 1851 Dokumenter vedr. bestyrelsen af skatte- og regnskabsvæsenet
1742 1759 Dokumenter vedr. Brahetrolleborg
1773 1810 Dokumenter vedr. byskriver Rasmussens klage mod birkedommer
1773 1810 Dokumenter vedr. byskriver Rasmussens klage mod birkedommer Dall
1740 1751 Dokumenter vedr. grev Conrad D. Reventlows arveprocesser
1847 1899 Dokumenter vedr. udlån af private midler
1616 1792 Domme, foreninger, tingsvidner og forlig
1920 1938 Driftplan for Hardenburg skovdistrikt
1930 1956 Driftregnskab for Idalund teglværk
1901 1906 Driftregnskab for Radsted mose
1879 1906 Dræningssager
1954 1955 Ejendomsvurderingsskemaer
1835 1867 Ekstrakt af forstregnskab (Hardenberg-Nielstrup distrikt)
1870 1896 Ekstrakt af forstregnskab (Radsted distrikt mv.)
1870 1896 Ekstrakt af forstregnskab (Radsted-Fyrvænget-Frostrup distrikt)
1872 1892 Ekstrakt af indtægtsregnskabet for vestre distrikt
1832 1867 Ekstraktregnskab af forstregnskab. Radsted-Rosenlund distr.
1745 1791 Ekstraktregnskab for stamhuse
1745 1791 Ekstraktregnskab for stamhusene Krenkerup, Rosenlund og Nørregård
1832 1867 Ekstraktregnskaber af forstregnskaber (Radsted-Rosenlund distrikt)
1736 1736 Erektionspatent og jordebog for stamhuset Krenkerup, Rosenlund og Nørregård
1736 1935 Erektionspatenter, bevillinger og fuldmagter
1736 1935 Erektionspatenter, bevillinger og fuldmagter vedr. godsets besiddelse og brug
1736 1736 Erketionspatent og jordebog for stamhuse
1901 1924 Fideikommisrentelister
1946 1946 Forbrug af grøntsager i lensgrevens husholdning
1858 1859 Forhandlingssprotokol for forstvæsenet i vestre distrikt
1775 1946 Forpagtningskontrakter og driftplaner
1855 1855 Forskellige tegninger af gården og tilbygninger
1869 1881 Forstregnskab for Radsted-Fyrvænget-Frostrup
1867 1869 Forstregnskab for Radsted-Rosenlund distrikt
1866 1884 Forstregnskab for vestre distrikt
1881 1884 Forstregnskab for østre distrikt
1835 1867 Forstregnskaber for Hardenberg-Nielstrup distrikt
1867 1881 Forstregnskaber for Hardenberg-Nielstrup-Rykkerup distrikt
1884 1887 Forstregnskaber for samtlige distrikter
1900 1912 Fortegnelse over afgåede skrivelser
1943 1943 Fortegnelse over indkøbt inventar på Krenkerup Slot
1940 1940 Fortegnelse over inventar for Krenkerup Slot
1943 1943 Fortegnelse over inventar i Grønningen 5
1935 1935 Fortegnelse over inventar på Hardenberg Slot
1770 1970 Fortegnelse over kort
1848 1848 Fortegnelse over landgilde, hoverikorn m.v.
1848 1848 Fortegnelse over landgilde, hoverikorn samt konge- og kirketiende
1930 1950 Fortegnelse over solgt ejendom og jord fra Krenkerup Gods
1788 1862 Fortegnelser og beregninger vedr. tiender og landgilde m.m.
1900 1940 Fortegnelser over dræningskort (xerokopi)
1916 1932 Fortegnelser over ejendomsskyldsvurderinger
1900 1940 Fortegnelser over matrikelkort (xerokopi)
1737 1934 Fæstebreve og lejekontrakter
1830 1901 Fæsteprotokol for grevskabet Hardenberg-Reventlows v. dist.
1830 1901 Fæsteprotokol for grevskabet Hardenberg-Reventlows vestre distrikt
1826 1924 Fæsteprotokol for grevskabet Hardenberg-Reventlows ø. dist.
1826 1924 Fæsteprotokol for grevskabets Hardenber-Reventlows østre distrikt
1776 1826 Fæsteprotokol for Krenkerup, Rosenlund og Nørregårds Godser
1679 1824 Fæsteprotokol for Nielsstrup Gods
1689 1830 Fæsteprotokol for Wintersborg og Sæbyholm Godser
1871 1900 Godsfuldmægtigens kassebøger
1819 1909 Godsregnskaber for Grevskabet Hardenberg-Reventlow
1741 1747 Grev Conrad D. Reventlows regnskabsbog for pengeforretninger
1814 1814 Grevepatent for Chr. Heinrich August von Hardenberg-Reventlow
1782 1940 Gæld- og behæftelser
1902 1935 Gårdekstraktbøger
1944 1956 Gårdenes kassebøger
1910 1910 Hartkornsekstrakter for grevskabets vestre distrikt
1885 1932 Haveregnskaber
1930 1953 Hovedbøger for afskrivning af offentlige skatter og afgifter
1897 1956 Hovedkassebog
1902 1904 Hovedregnskab for Christiansdal
1841 1854 Hoveriafgiftsprotokol m.v. for østre distrikt
1782 1841 Hoveriprotokol
1747 1774 Indholdsfortegnelse til skifteprotokoller for Krenkerup
1853 1876 Indkommet kapital ved salg af bøndergods
1779 1950 Indkomne skrivelser (journalsager)
1944 1945 Indkøb til fælleskøkkenet
1944 1946 Indkøb til lensgrevens husholdning
1879 1897 Indskrivningsprotokol for børneasylet
1755 1953 Inventarlister m.m.
1829 1931 Jordebog for grevskab Hardenberg-Rewentlows vestre distrikt
1829 1931 Jordebog for grevskabet Hardenberg-Reventlows vestre distrikt
1814 1901 Jordebog for grevskabet Hardenberg-Reventlows østre dist.
1814 1901 Jordebog for grevskabet Hardenberg-Reventlows østre distrikt
1728 1728 Jordebog over Kalø, Frisenvold og Løjstrup godser
1708 1775 Jordebøger for stamhuset Krenkerup
1782 1813 Jordebøger for stamhuset Krenkerup
1912 1950 Journal
1887 1900 Journal og kopibog for godskontoret
1778 1911 Journaler for østre og vestre distrikter
1743 1834 Kapitalbog vedr. overformynderiet
1761 1930 Kasse-og regnskabsvæsen vedr.
1928 1930 Kassebog for Christiansdal
1932 1946 Kassebøger for gartneren
1900 1931 Kassebøger for godsinspektøren
1860 1913 Kassebøger for grevskabet Hardenberg-Reventlow
1868 1900 Kassebøger for kgl. skatter og afgifter (østre distrikt)
1930 1956 Kassejournaler for Idalund teglværk
1752 1930 Kirker og tiender vedkommende
Kobberstik af forskellige franske og engelske haveanlæg
1907 1934 Koncept-regnskab for Hardenberg-Reventlows legat
1941 1952 Konceptkassebøger
1903 1904 Konceptregnskab for Christiansdal
1901 1931 Konceptregnskaber
1774 1795 Kontrakt og synsforretning for stamhuset Krenkerup m. Rosenlund og Nørregård Godser
1774 1795 Kontrakt og synsforretning for stamhuset Krenkerup m.m.
1900 1901 Kopibog for Rudolfsholm
1912 1929 Kopibøger
1839 1897 Kopibøger for godskontoret
1900 1934 Kopibøger for godskontoret
1815 1881 Kopibøger for vestre distrikt
1850 1866 Kornjournaler for grevskabet Hardenberg-Reventlow
1945 1953 Kornregnskab for Nørregård
1838 1929 Korrespondance vedr. gaver, understøttelser og pensioner
1841 1953 Kvægbesætningsprotokoller
1893 1924 Lensvæsenets afløsning
1827 1850 Lægdsruller for Hardenberg-Reventlows østre distrikt
1887 1922 Materialregnskaber for skovvæsenet
1857 1900 Månedsopgørelser af indtægter og udgifter
1920 1920 Opgørelse over mellemværende med grev Curt Haugartz Hardenberg-Reventlow, Rosenlund
1920 1920 Opgørelse over mellemværende med grev Curt Haugartz mm.
1760 1768 Originale skiftedokumenter efter grev Chr. D. Reventlow
1812 1850 Overformynderiprotokol for Hardenberg-Reventlows v. dist.
1812 1850 Overformynderiprotokol for Hardenberg-Reventlows vestre distrikt
1811 1850 Overformynderiprotokol for Hardenberg-Reventlows ø. dist.
1817 1848 Overformynderiregnskab for Hardenberg-Reventlows v. dist.
1817 1848 Overformynderiregnskab for Hardenberg-Reventlows vestre distrikt
1774 1774 Overleveringsforretning for Krenkerup Gods
1853 1876 Oversigter over solgte bøndergods
1854 1901 Panteobligationer i bøndergodset
1887 1920 Pengeregnskab for skovvæsenet
1887 1917 Pengeregnskaber for jagt, fjerkræ,lystanlæg m.v.
1842 1842 Pergament: Grevepatent for Baron L.J.A.D Gersdorff
1886 1886 Pergament: Grevepatent for greve C.W.H. von Haugwitz
1815 1815 Pergament: Grevepatent for Heinrich von Hardenberg-Reventlow
1814 1814 Pergament: Grevepatent for Heinrich von Hardenberg-Reventlow
1641 1907 Protokol for Radsted Hospital
1730 1730 Protokol over inventar på Krenkerup
1854 1855 Protokol over panteobligationer i bøndergodset
1900 1900 Protokol over syn og taksation til brandforsikring
1900 1900 Protokol over syn og taksation til brandforsikring for østre distrikt
1903 1920 Protokoller for påligning af ejendomsskyld
1862 1925 Radsted kirkes protokol
1900 1970 Register over matrikels- og dræningskort
1774 1980 Register til Krenkekrup Gods skifteprotokol 1774-1815
1679 1990 Register til Krenkerup Gods fæsteprotokoller
1698 1815 Register til skifteprotokol
1941 1941 Registratur over Krenkerup godsarkiv
1911 1911 Registrering og vurdering af løsøret på Krenkerup
1873 1874 Regnskab for Det Hardenberske fideikommis
1876 1929 Regnskab for Det Hardenberske og Det Kalø-Frisenvoldske fideikommis
1873 1874 Regnskab for Det Kalø-Frisenvoldske fideikommis
1757 1782 Regnskab for grevskabet Rewentlow
1757 1782 Regnskab for grevskabet Reventlow og gårdene i Eidersted (Sønderjysk gods1757)
1907 1934 Regnskab for Hardenberg-Reventlows legat
1876 1929 Regnskab for Hardenbergske og Kalø-Frisenvoldske fideikommis
1830 1846 Regnskab for kørsler og gangdagsarbejde til Våbensted kirke
1830 1846 Regnskab for kørsler og gangdagsarbejde til Våbensted kirkes vedligeholdelse
1936 1937 Regnskab for Rosenlund
1839 1924 Regnskab for salg af bøndergods
1903 1904 Regnskab og skatteopgørelse for grevskabet
1901 1907 Regnskab over beregning af arvefæsteafgifter m.v.
1759 1760 Regnskab vedr. grev Chr. D. Reventlows begravelse m.m.
1759 1760 Regnskab vedr. grev Chr. D. Reventlows begravelse og enkens husførelse
1760 1768 Regnskab vedr. grev Chr. D. Reventlows dødsbo
1887 1906 Regnskab vedr. jagtvæsen
1887 1907 Regnskabsbog for gartneriet
1632 1710 Regnskabsbog for Radsted kirke
1919 1920 Regnskabsbog for Rosenlund
1842 1930 Regnskabsjournaler for teglværkene
1797 1834 Renteprotokol vedr. overformynderiet
1835 1884 Resolutioner vedr. godsbestyrelsen
1876 1900 Restanceprotokol vedr. underhåndssalg fra skov/tørvefabrik
1876 1900 Restanceprotokol vedr. underhåndssalg fra skovene og Radsted tørvefabrik
1787 1905 Retsakter
1800 1800 Reventlowske dokumenter
1934 1936 Rosenlund forvalterens kassebog
1936 1948 Råbalance og statusbog
1817 1917 Sager vedr. bøndergodsets brandforsikring
1794 1922 Sager vedr. hovedgårdenes brandforsikring
1780 1911 Sagsregister over afgåede skrivelser
1778 1911 Sagsregister over indkomne skrivelser
1912 1923 Sagsregister over indkomne skrivelser
1779 1909 Sagsregister over indkomne skrivelser
1778 1900 Salg af fæstegods
1782 1813 Salget af stamhuset Kalø-Frisenvold m.m.
1963 1965 Salgsbog for Idalund teglværk
1906 1935 Salgsbøger for Idalund teglværk
1930 1938 Sammendrag sf hovedregnskabet
1874 1904 Skattekvitteringsbog for besidder af grevskabets vestre distrikt
1874 1904 Skattekvitteringsbog for besidder af vestre distrikt
1870 1904 Skattekvitteringsbog for besidderen af grevskabet ø. dist.
1870 1904 Skattekvitteringsbog for besidderen af grevskabet østre distrikt
1840 1931 Skattevæsen
1760 1768 Skifteakter efter grev Chr. D. Reventlow
1841 1847 Skiftedokumenter m.v. efter grev C.H.A. Hardenberg-Reventlow
1813 1850 Skiftedokumenter og designationer
1698 1815 Skifteprotokol for Krenkerup
1789 1922 Skifter ved godsets overgang til ny besidder
1900 1904 Skov- og tørveeffekter solgt på kredit
1875 1940 Skovauktionsprotokoller
1769 1838 Skovprotokol for stamhuset Krenkerup
1703 1703 Skøde på Frisenvold, Løjstrup og Kalø hovedgårde og godser
1829 1850 Sporteljournal for skiftevæsenet ved Hardenberg-Reventlows østre distrikt
1829 1850 Sporteljournal fpr skiftevæsenet ved Hardenberg-Rewentlow
1789 1789 Syns- og overleveringsforretning vedr. stamhuset Krenkerup
1789 1789 Syns- og overleveringsforretning vedr. stamhuset Krenkerup med Rosenlund og Nørregård
1841 1920 Syns-, taksations- og vurderingsforretninger
1841 1920 Syns-, taksations- og vurderingsforretninger vedr. hoved- og avlsgårdene m.m.
1915 1937 Terminsydelser
1877 1913 Tiendeberegningsslister
1882 1900 Tiendeprotokoller
1806 1855 Trykte love og anordninger
1842 1920 Tømmerregnskaber for Hardenberg-Nielstrup distrikt
1841 1850 Udgiftjournal for vestre distrikt
1873 1900 Udlån af fideikommiskapitalerne
1843 1843 Udskrift af den nye matrikel for grevskabets vestre distrikt
1843 1843 Udskrift af den nye matrikel for grevskabets østre distrikt
1852 1852 Udskrift af matrikelberegning for grevskabets vestre dist.
1761 1761 Udskrift af opmålings- og taksationsforretning (Krenkerup)
1778 1778 Udskrift af opmålings- og taksationsforretning (Våbensted)
1778 1778 Udskrift af opmålings- og taksationsforretning af Våbensted Sogn
1761 1761 Udskrift af opmålings- og taksationsforretning for stamhuset Krenkerup
1956 1958 Valutasager med justisministeriet
1924 1935 Vedr. majoratssager
1900 1956 Årlige hovedregnskaber