Arkivskaber:
Kolding Byfoged
 
FraTilOfficielle navne
16131919Kolding Byfoged
 
FraTilKaldenavne
16131919Kolding Købstad

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1772 1913 Afskrift af skøde- og panteprotokoller for Anst m.fl. Herreder
1893 1919 Akter
1862 1919 Akter
1755 1844 Akter i justits- og offentlige politisager
1893 1919 Aktfortegnelse
1918 1973 Aktieselskabsregister, Kolding Købstad
1639 1660 Alfabetisk register til originale skiftebreve
1823 1839 Alfabetisk register til protokol over tyender og inderste
1681 1920 Alfabetisk register til skifteprotokol
1908 1919 Alimentationjournal I
1908 1919 Alimentationjournal II
1901 1917 Anholdelsesprotokol
1909 1913 Anmeldelser
1883 1918 Anmeldelsesprotokol
1904 1926 Anmeldelsesprotokol
1683 1941 Auktionsbog
1913 1914 Auktionshovedbog
1886 1918 Auktionskataloger
1683 1941 Auktionsprotokol
1858 1935 Auktionssager
1851 1914 Beregning af hartkornskatter af Kolding Købstadsjorder
1913 1919 Bilag til notarialbøger
1862 1919 Borgerlige retssager
1867 1919 Brevjournal I
1880 1888 Brevjournal II
1889 1912 Brevjournal III
1784 1840 Byfogdens regnskaber over kongens uvisse indtægter af købstaden
1854 1912 Cirkulærer
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1820 1860 Diverse betydningsløse skrivelser ang. regnskabsvæsenet
1888 1919 Diverse bilag vedr. Andelsslagteriet
1896 1897 Diverse bilag vedr. Kolding Sukkervarefabrik
1771 1860 Diverse dokumenter vedr. politiforvaltningen
1799 1851 Diverse korrespondance ang. udskrivningsvæsenet
1855 1872 Diverse militærpas
1869 1915 Diverse sager
1867 1921 Diverse sager, byfogedkontoret
1714 1821 Diverse tinglæste dokumenter
1716 1861 Dokumenter til auktionsprotokoller
1705 1769 Dokumenter til forskellige skifter
1613 1861 Dokumenter til justitsprotokoller
1778 1861 Dokumenter til notarialprotokoller
1782 1915 Dokumenter til politiprotokoller
1782 1871 Dokumenter til skifteprotokoller
1872 1919 Dokumenter til skiftesaglister m.m.
1846 1920 Dombog for borgerlige sager
1820 1821 Domkoncepter
1815 1845 Domprotokol
1819 1819 Domsudskrift i sagen postmester, kancelligråd Linschou
1799 1919 Dødsanmeldelsesprotokol
1827 1869 Efterlysninger
1910 1958 Eksekutorboer
1909 1919 Ekstraretsdomme
1913 1939 Faglige voldgiftssager
1889 1918 Firmaanmeldelser
1877 1919 Fogeddokumenter
1784 1805 Fogedforretninger med bilag
1805 1919 Fogedprotokol
1858 1900 Forskellige gamle politisager
1788 1859 Fortegnelse over auktioner
1850 1900 Fortegnelse over borgerskaber
1908 1919 Fællesboopgørelser for Kolding købstad
1797 1863 Gamle dokumenter
1889 1968 Handelsregister
1841 1841 Hartkornsekstrakt for Kolding sogn
1889 1927 Henlagte dokumenter
1825 1874 Hundeprotokol
1824 1869 Indkomne breve
1711 1794 Indkomne breve til byfogeden
1824 1860 Journal
1906 1908 Journalbilag
1909 1914 Journalregister
1645 1858 Justitsprotokol
1913 1919 Kassebog
1844 1863 Kolding bys matrikel
1689 1796 Konceptskifter og dokumenter til skifteprotokollerne
1876 1878 Konkursboer C.H. Vestergaard og J. Friis
1854 1912 Konstitutioner
1914 1921 Kontrolliste over udlændinge, Kolding Købstad og Herred
1851 1914 Konverteringsprotokoller
1824 1860 Kopibog
1729 1793 Kopibog til justitsprotokoller
1789 1807 Kopibog til skifteprotokoller
1862 1874 Korrespondance
1875 1919 Korrespondance
1886 1918 Legatregnskaber og indberetninger om retsplejen
1866 1918 Lægdsruller
1808 1860 Lægdssedler med til- og afgangslister for landlægdet
1874 1916 Mulkt- og bødejournal
1903 1961 Navneforandringsprotokol, Kolding Købstad
1900 1964 Navnekartotek til straffekort, udgåede
1850 1919 Navneregister for personer med erhvervet dansk indfødsret 1850-1915
1913 1935 Navneregister over beværtere
1901 1919 Navneregister over udstedte næringsadkomster
1918 1973 Navneregister til aktieselskabsregister, Kolding Købstad
1908 1919 Navneregister til alimentationsjournaler I og II
1901 1917 Navneregister til anholdelsesprotokoller
1904 1926 Navneregister til anmeldelsesprotokoller
1909 1919 Navneregister til brevjournaler
1906 1919 Navneregister til fogedbøger
1889 1968 Navneregister til handelsregistre
1914 1921 Navneregister til kontrolliste over udlændinge, Kolding Købstad og Herred
1903 1961 Navneregister til navneforandringsprotokol, Kolding Købstad
1639 1660 Navneregister til originale skiftebreve
1903 1947 Navneregister til protokol over beværtere
1823 1839 Navneregister til protokol over tyender og inderster
1681 1920 Navneregister til skifteprotokol, Kolding Købstad
1691 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokoller
1844 1909 Navneregister til strafferegistre
1738 1919 Notarialprotokol
1878 1954 Næringsprotokol, Kolding Købstad
1820 1843 Obligationer, der er læst til udslettelse
1868 1877 Offentlig prostitution
1901 1919 Offentlige rapporter
1639 1849 Originale skiftebreve
1863 1870 Originale udslettede dokumenter
1826 1869 Overformynderiregnskaber I
1869 1919 Overformynderiregnskaber II
1820 1867 Pasjournal
1691 1927 Personregister
1884 1903 Politiefterlysninger
1916 1926 Politijournal
1825 1848 Politikasseregnskaber
1726 1919 Politiprotokol
1910 1915 Politiretsdomme
1782 1915 Politisager
1910 1917 Politisager I
1909 1919 Politisager II
1883 1918 Protokol over anmeldte forbrydelser
1903 1947 Protokol over beværtere
1788 1801 Protokol over markedspas
1823 1839 Protokol over tyende og inderster
1869 1918 Protokol over vurderingsforretninger
1832 1933 Realregister
1823 1839 Register over tjenestefolks af- og tilgang
1909 1919 Register til brevjournal
1782 1788 Register til dokumenter til skifteprotokoller
1844 1909 Register til strafferegister
1917 1959 Registreringsbog
1808 1840 Regnskaber over afgifterne til justitsfondet
1910 1917 Regnskabsantegnelser
1858 1922 Retsbog for borgerlige sager
1905 1905 Retssager
1784 1808 Reversaler over embedsafleveringer
1867 1877 S.A. Sørensens dødsbo "Korporal Søren"
1862 1874 Sager til brevjournaler I
1875 1919 Sager til brevjournaler II
1910 1958 Sager til eksekutorbojournaler
1777 1859 Sagliste
1858 1919 Sagliste til borgerlige retssager
1901 1919 Sagliste til politiprotokoller
1918 1919 Servitutattester
1802 1853 Sessionsudtog
1917 1925 Skiftehovedbog
1681 1920 Skifteprotokol, Kolding Købstad
1919 1923 Skøde- og panteprotokol for Kolding By og Herred, Anst m.fl. Herreder
1691 1927 Skøde- og panteprotokol, Kolding
1893 1919 Straffeakter
1900 1964 Straffekort, udgåede
1819 1925 Strafferegister, Kolding
1876 1903 Svendeprotokol
1806 1861 Søruller med til- og afgangslister
1914 1915 Tilsyn med udenlandske arbejdere
1645 1858 Tingbog
1777 1836 Tinglæste arveafkald
1586 1728 Tingsvidner og akter
1867 1875 Transportantprotokol
1820 1867 Tvangspas
1902 1919 Tvangspas
1891 1919 Udpantningsprotokol
1853 1853 Udskrift af sag vedr. oberst Gustav Wilhelm Lucas Heinrich von Serffarth
1774 1867 Varia
1820 1867 Viseringer
1874 1880 Viseringer
1873 1880 Vurderingsforretninger
1897 1958 Værgemålsprotokol
1908 1930 Værgemålsregnskaber I
1892 1918 Værnepligtsjournal
1862 1921 Ældre handelsregister og firmaanmeldelser
1819 1855 Årlige indberetninger
1857 1871 Årsindberetninger