Arkivskaber:
Knuthenborg Gods
 
FraTilOfficielle navne
17141919Grevskabet Knuthenborg
1372Knuthenborg Gods

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1875 1882 /c. Bandholm Havns og sejlløbets ombygning og opmudring.
1852 1859 10.b. breve med administrationens resolutioner m.m
1959 1966 10a-c, 13 f. Husene
1820 1855 10a. Breve med lensgrevens resolutioner
1967 1969 10a. Husene i Skipperstræde
1852 1859 10b. Breve med administrationens resolutioner samt forskellig korrespondance
1860 1870 10c. Breve med resolutioner samt forskellig korrespondance
1930 1978 11. Bandholm Hotel. Restaurant Lysemose
1801 1819 11a. Breve
1803 1864 11b. Breve
1803 1818 11c. Breve
1803 1816 12. Bygningsoverslag og breve fra materialforvalter Hansen
1960 1978 12. Nybrogade 30
1950 1980 13. Parken
1806 1830 13a. Bøndernes klager
1810 1843 13b. Bøndernes klager
1969 1975 14a-b. Grill, iskioskerne
1836 1878 14a. Børns frelse, forsømte
1843 1901 14b. Børns frelse, forsømte
1691 1799 15a. Domsakter
1668 1852 15b. Domsakter
1768 1873 16. Dræninger; dæmninger; designationer
1819 1876 17. Fideikommiset vedkommende
1715 1857 18. Foreninger og magelæg m.v.
1795 1849 19. Forligelsesvæsenet
1955 1986 1a-c. Lensgreven, løbende sager
1955 1990 1a. Lensgreven, løbende sager
1955 1990 1c. Lensgreven, løbende sager
1848 1902 2. Adkomstdokumenter og bevillinger
1870 1904 20a. Forpagtningsvæsnet
1806 1889 20b. Forpagtningskontrakter
1838 1887 20c. Forpagtningskontrakter (Maribo Ladegård og Knuthenlund)
1805 1890 20d. Forpagtningskontrakter
1954 1974 21a-b. Qvade
1767 1820 21d. Fæstevæsenet, forskellige dokumenter
1861 1870 21e II. Fæstebreve og lejekontrakter
1791 1809 21e. Fæstevæsenet, forskellige dokumenter
1846 1860 21f. Fæstebreve og lejekontrakter
1841 1845 21g. Fæstebreve og lejekontrakter
1838 1840 21h. Fæstebreve og lejekontrakter
1835 1836 21i. Fæstebreve og lejekontrakter
1832 1834 21k. Fæstebreve og lejekontrakter
1829 1831 21l. Fæstebreve og lejekontrakter
1826 1828 21m. Fæstebreve og lejekontrakter
1821 1825 21n. Fæstebreve og lejekontrakter
1818 1818 21o. Fæstebreve og lejekontrakter
1815 1817 21p. Fæstebreve og lejekontrakter
1803 1813 21q. Fæstebreve og lejekontrakter
1672 1807 21r. Fæstebreve og lejekontrakter
1801 1885 22. Forbedringer m.v.
1933 1980 22a-24. Fabrikker
1792 1869 23. Hoveri; reglement for lønninger
1868 1889 24a. Jernbanen fra Maribo til Bandholm
1822 1911 24b. Jagtvæsen m.v.
1631 1885 25. Kirker
1817 1849 26. Kornlister; kroen i Stokkemarke
1764 1854 27. Lægdsvæsen
1950 1975 27. Skovbrug
1967 1969 27. Udvidelsen af frugtplantagen
1720 1849 28. Matrikelvæsen m.v.
1801 1843 29. Militærvæsen og kystmilits
1818 1864 3. Administrationer
1804 1870 30. Maribo gejstlighed
1771 1864 31a. Regnskabsvæsen m.v.
1805 1871 31b. Restance- og regnskabssager
1796 1838 32. Restance- og regnskabssager
1933 1963 33-35. A/S Dansk Skovindustri. Vandværker
1849 1875 33. Salg af fæstesteder til selveje m.m.
1799 1824 34a. Skattevæsen
1801 1807 34b. Skattevæsen
1781 1821 34c. Skattevæsen
1783 1850 35a. Skiftevæsen og overformynderi
1797 1850 35b. Skiftevæsen og overformynderi
1749 1842 35c. Skiftevæsen og overformynderi
1698 1855 36. Skolevæsen
1941 1985 36a-c. Funktionærer
1959 1982 36f-g. ATP og sygeløn. Ansøgninger
1947 1986 37a. Pensionskassen for funktionærer under Knuthenborg
1803 1925 37a. Skovvæsen
1946 1983 37b-d. Pensionskassen
1803 1925 37b. Skovvæsen
1756 1876 38. Tiendevæsen m.v.
1957 1967 38a. Dræning, korrespondance
1957 1967 38b. Dræning, specialsager
1956 1969 39. Kloakering og afvanding
1803 1831 39a. Udskiftninger
1764 1912 39b. Udstykninger og udskiftning
1818 1849 4. Agerdyrkningens forbedring m.v.
1729 1955 40. Vejvæsen m.v.
1949 1983 44. Lånesager
1956 1967 45a-d. Bygningsvæsen
1953 1970 45f. Bygningsvæsen
1950 1974 45g. Bygningsvæsen, arbejder
1956 1970 46-48 Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere m.v.
1945 1974 50a-b. Ejendomsvurderinger
1940 1974 50c-d. Adkomstrettigheder. Jordafståelser
1956 1966 50f. Solgte ejendomme
1956 1966 50g-h Ejendomme, køb og salg
1959 1983 50m-53. Diverse sager
1956 1970 5a-b. Selvangivelser, løbende sager
1953 1970 5c. Selvangivelser, lønmeddelelser
1817 1821 6. Auktionsvæsenet
1941 1979 6a. Regnskabssager
1941 1979 6c. Regnskabssager
1930 1975 6e-g. Regnskabssager
1956 1984 7. Bandholm Havn
1809 1886 7a. Bandholm
1924 1981 7b-e. Bandholm Havn
1829 1887 7b. Bandholm
1875 1882 7c. Bandholm Havns og sejlløbets ombygning og opmudring. Regnskaber med bilag
1870 1882 7d. Bandholm Havns regnskaber med bilag
1739 1951 8. Bankhæftelsen m.v.
1819 1819 9a. Beskrivelser over grevskabet
1946 1970 9a. Egne gårde, løbende sager
1747 1802 9b. Beskrivelser over grevskabet
1940 1969 9b. Egne gårde, udbyttetabeller
1888 1888 A.W. Knuths dødsbo
1878 1888 A.W. Knuths private sager
1869 1950 Adkomstdokumenter og bevillinger
1565 1918 Adkomster
1852 1960 Af- og tilgang ved jordebog
1847 1869 Aktivlister
1911 1926 Allodialhoved
1846 1849 Anhang til hovedkassebog
1896 1899 Arbejdsjournaler
1856 1966 Areal- og landmåling
1862 1862 Arkivregistratur
2002 2002 Arkivregistratur, Knuthenborg Gods
1846 1854 Arvefæsteskøder
1843 1876 Arvefæstevæsenet
1838 1867 Auktionsprotokol
1845 1856 Bandholm Teglværks regnskaber
1667 1922 Bevillinger
1900 1962 Bikassebog
1862 1905 Bog over indbetalte auktionspenge
1938 1945 Breve
1834 1849 Breve til F. M. Knuth
1941 1955 Bygnings- og dæmningssyn
1845 1850 Bygningsregnskaber
1916 1917 Bygningsvæsenet
1862 1870 C. Drews regnskabsbog
1814 1911 Cirkulærekopibog
1807 1808 Dagjournal over arbejdet i Knuthenborg have m.m.
1807 1808 Dagjournal over arbejdet i Knuthenborg have, Bandholms anlæg, ved bygnings- eller ekstraarbejde
1931 1943 Debetjournal for Knuthenborg gartneri
1844 1844 Den nye matrikel
1956 1965 Diverse debitorer
1802 1820 Diverse korrespondancesager
1908 1930 Diverse private regnskabsbøger
1836 1954 Diverse regnskabsbøger
1849 1974 Diverse regnskabssager
1845 1968 Diverse sager
1922 1925 Diverse sager vedr. Bandholm Skibsværft
1847 1884 Diverse sager vedr. skoven
1950 1978 Diverse vedr. årsregnskabet
1876 1956 Driftsbog for skoven
1779 1828 Dødsboer efter E.C. Knuth, J.H. Knuth, F. Knuth m.fl.
1779 1828 Dødsboer efter E.C. Knuth, J.H. Knuth, F. Knuth og Juliane Marie Knuth
1920 1930 E.C. Knuths dødsbo
1882 1920 E.C. Knuths korrespondance
1910 1920 E.C. Knuths private sager
1920 1942 Ejendomsvurderingssager
1840 1855 F.M. Knuths breve fra forskellige
1856 1862 F.M. Knuths dødsbo
1829 1836 F.M. Knuths hæfter fra latinskolen og universitetet
1843 1846 F.M. Knuths papirer vedr. den påtænkte omorganisation af Sorø Akademi
1843 1846 F.M. Knuths papirer vedr. omorganisation af Sorø Akademi
1829 1856 F.M. Knuths politiske sager
1923 1945 F.M. Knuths private papirer
1813 1856 F.M. Knuths private sager
1938 1965 Familiestambog for besætningen på Havløkkegård
1950 1966 Foderbog
1813 1930 Forpagtningskontrakter
1944 1952 Forsikringer
1964 1974 Forsikringspolicer
1956 1957 Forskellige journalsager
1846 1913 Fortegnelse over grevskabets fideikommiskapitler
1857 1897 Fortegnelser over grevskabets konge- og kirketiender
1871 1900 Fæstebreve og lejekontrakter
1684 1925 Fæsteprotokol
1804 1876 Genparter af forskellige adkomstdokumenter
1907 1962 Genparter af skøder
1837 1838 Grevskabets bøndergårde
1734 1958 Grevskabets forpligtelser
1919 1935 Grevskabets overgang til fri eje
1908 1912 Hoved-og bikassebog for mellemværende
1908 1962 Hovedbog
1920 1923 Hovedbog for Bandholm Skifbsværft
1907 1927 Hovedbog for Knuthenborg Avlsgård
1927 1949 Hovedbog for Knuthenborg gartneri
1918 1927 Hovedbog for Lerbjerggård
1888 1908 Hovedbog til jordebogsregnskabet
1778 1961 Hovedkassebog
1888 1911 Hovedkassebog for Allodialgodset
1787 1811 Hovedkassebog for Knuthenlunds distrikt
1802 1822 Hovedregnskaber
1810 1840 Hoveriprotokol
1796 1798 Indgåede cirkulærebreve
1727 1960 Jordebog
1887 1926 Jordebog for allodialgodset
1906 1909 Jordebog for grevskabet og allodialgodset
1822 1888 Jordebogsregnskaber
1928 1943 Journal og kreditjournal for Knuthenborg gartneri
1955 1992 Karen Knuths Friboliger
1878 1953 Karen Knuths friboliger
1920 1926 Kasse- og bikassebog for allodialgodset
1911 1914 Kassebog
1770 1962 Kassebog
1871 1898 Kassebog
1919 1923 Kassebog for Bandholm Skibsværft
1911 1927 Kassebog for Knuthenborg Avlsgård
1947 1975 Kassebog for Knuthenborg gartneri
1918 1927 Kassebog for Lerbjerggård
1908 1962 Kassejournal
1920 1923 Kassejournal for Bandholm Skibsværft
1928 1957 Kassejournal for Knuthenborg gartneri
1908 1912 Kassekladder
1671 1699 Kgl. kvit. for de af A.L. Knuth aflagte kammerpengeregnsk.
1671 1699 Kgl. kvitteringer for de af A.L. Knuth aflagte kammerpengeregnskaber
1822 1832 Kontributionsregnskaber
1778 1925 Kopibog
1921 1929 Kornbog for Knuthenborg Avlsgård
1837 1854 Kornregnskaber
1838 1843 Kornrestancer
1864 1959 Korrespondancejournal
1864 1959 Korrespondancesager
1955 1968 Kreaturbog for Knuthenborg Avlsgård og Havløkkegård
1851 1926 Købekontrakter for afhændet bøndergods
1878 1977 Lejekontrakter m.v.
1565 1565 Mageskiftebrev imellem Kong Frederil II og Axel Urne om Jus patronatus til Hunseby kirke
1880 1886 Margrethe Knuths breve
1837 1905 Materialregnskaber
1926 1962 Mellemregning
1632 1632 ong Christian IV's mageskifteskøde til Christopher Urne på en del gårde i Hunseby og Raae
1884 1909 Opkrævningslister for konge- og kirketiender
1906 1909 Oplysninger til ejendomsskyld
1802 1816 Overformynderi- og skifteindberetninger m.m.
1851 1869 Overformynderikassekonto
1753 1861 Overformynderiprotokol
1817 1850 Overformynderiregnsk. om skifte - og børnepenge
1817 1850 Overformynderiregnskaber og indberetninger om skifte- og børnepenge
1938 1943 Parkens udgiftsprotokol
1565 1565 Pergament: Mageskiftebrev mellem Frederik II og Axel Urne
1632 1632 Pergament: Mageskifteskøde mellem ChristianIV og Christopher Urne
1667 1667 Pergament: Skøde fra Frederik III til Cornelius Lerche
1681 1681 Pergament: Skøde fra Peder Pedersen Lerche til E.C. Knuth
1889 1919 Private hovedbøger
1889 1925 Private kassebøger
1877 1949 Protokol over ansøgninger om understøttelse
1897 1897 Referatbog
1849 1864 Register over breve fra lensbesidderen
1869 1869 Register til "Adkomster og bevillinger"
1869 1869 Register til grevskabets Knuthenborgs arkiv
1930 1945 register til hovedbøgerne for Knuthenborg gartneri
1930 1945 Register til hovedbøgerne for Knuthenborg gartneri, Kassekladder
1846 1990 Register til Knuthenborg Gods skifteprotokol 1846-1857
1825 1857 Register til skifteprotokol
1685 1719 Register til skifteprotokol
1739 1768 Register til skifteprotokol
1768 1823 Register til skifteprotokol for det Knuthenborgske distrikt
1768 1825 Register til skifteprotokol for det Knuthenlundske distrikt
1765 1819 Regnskaber for Bandholmgård
1876 1901 Regnskaber m.v. for fedeikommiskapitlerne
1802 1970 Regnskaber med bilag
1907 1908 Regnskabsbog for Knuthenborg Avlsgård
1938 1943 Regnskabsjournal for Havløkkegård
1915 1943 Regnskabsjournal for Knuthenborg Avlsgård
1918 1936 Regnskabsjournal for Lerbjerggård
1943 1943 Regnskabsjournal for Maribo Ladegård
1902 1962 Rentelister
1837 1920 Resolutionsprotokol
1888 1920 Reviderede driftsplaner
1843 1954 Sager vedr. Bandholm Havn
1926 1930 Sager vedr. butikken i Maribo (gartneriudsalget)
1912 1932 Sager vedr. Sylvia Knuth f. Pio og Eva Knuth de Sedillo
1953 1964 Salg af korn
1889 1908 Skat- og afgiftsberegning
1765 1904 Skattekvitteringsbog
1776 1825 Skiftebreve for det Knuthenlundske distrikt
1811 1856 Skiftebreve m.v.
1825 1856 Skiftedokumenter
1786 1823 Skiftedokumenter for det Knuthenborgske distrikt m.v.
1811 1825 Skiftedokumenter for det Knuthenlundske distrikt
1825 1857 Skifteprotokol
1685 1719 Skifteprotokol
1739 1768 Skifteprotokol
1874 1883 Skifteprotokol efter E.C. Knuth
1856 1862 Skifteprotokol efter F.M. Knuth
1818 1828 Skifteprotokol efter Frederik Knuth
1768 1823 Skifteprotokol for det Knuthenborgske distrikt
1768 1825 Skifteprotokol for det Knuthenlundske distrikt
1802 1814 Skiftet efter J.H. Knuth
1864 1905 Skov-og jagtsager
1839 1956 Skovauktionsprotokol
1819 1911 Skovens kopibog
1945 1959 Skovens og parkens korrespondance
1938 1949 Skovens salgsbog
1888 1962 Skovkassebog
1837 1938 Skovkasseregnskaber
1889 1901 Skovkulturudgiftsprotokol
1957 1957 Skovmåling
1853 1938 Skovpengeregnskabsprotokol
1820 1875 Skovplaner
1681 1681 Skøde fra højesteretsassessor Peder Pedersen erche til amtmand og kammerjunker Eggert Christopher knuth på Aasmark hovedgård og tilligende samt Hunseby kirke
1667 1667 Skøde fra Kong Frederik III til Cornelius Lerche angående magelæg af noget gods i Bonderup, våbensted sogn
1800 1800 Slægtshistoriske optegnelser
1920 1925 Statusbog for Bandholm Skibsværft
1853 1904 Synsforretninger vedr. forpagtergårdene
1898 1966 Synsforretninger, forsikring, ejendommen i København
1902 1913 Tiendeafløsning
1823 1831 Tiendeberegninger
1910 1916 Uddybning af Bandholm Havn
1919 1926 Udskifter af regnskaber
1773 1864 Unavngivne regnskabsbøger
1755 1930 Vurderings-afleveringsforretninger, gældsbeviser
1910 1910 Vurderingsforretning over Knuthenborgs indbo
1755 1930 Vurderingsforretninger, gældsbeviser, afleveringsforretninger