Arkivskaber:
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission
 
FraTilOfficielle navne
15001771Københavns Skiftekommission

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1600 1976 Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier
1755 1755 Auktionsforvalter Niels Holms gæld
1715 1778 Behandlingsprotokol
1746 1755 Bestillingsbog
1692 1709 Bog over indkasserede gebyrer
1731 1777 Depositionsprotokol
1712 1712 Depositionsprotokol
1698 1771 Designation over samfrænde- og kommissariatsskifter
1698 1781 Designationer over sluttede skifter
1676 1771 Diverse dokumenter
1698 1753 Diverse dokumenter
1692 1766 Dokumenter vedr. forskellige boer
1756 1757 Dokumenter vedr. sagen imod præsident i Borgretten Truels Ortved
1711 1742 Dokumenter vedr. uekspederede kurateller
1709 1772 Forseglingsprotokol
1740 1771 Genparter af testamenter og bevillinger til at hensidde i uskiftet bo
1737 1752 Inventarium over sluttede skifter
1681 1776 Konceptskifter
1713 1716 Kvitteringer og afkald
1715 1970 Københavns Skiftekommission: Register til behandlingsprotokol 1715-1771
1681 1960 Københavns Skiftekommission: Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier indtil 1771
1673 1857 M-film i Københavns Skiftekommission
1673 1857 Mormon-film i Københavns Skiftekommission
1742 1742 Opgørelse over uekspederede kurateller
1683 1781 Originale skiftebreve
1712 1712 Protokol over deponerede midler
1709 1771 Register over alle protokoller i denne skifteret
1771 1771 Register over skifter i københavn
1715 1778 Register til behandlingsprotokol
1709 1772 Register til forseglingsprotokol
1709 1990 Register til forseglingsprotokol 1709-1719
1720 1970 Register til forseglingsprotokol 1720-1771
1737 1752 Register til inventarium over sluttede skifter
1697 1960 Register til Københavns Bytings Afkaldsprotokol
1710 1770 Registreringsforretninger
1756 1757 Sagen med borgretspræsident Truels Ortved
1728 1771 Samfrænde- og kommissariatsskifter
1751 1776 Skiftedesignationer
1743 1775 Skiftedesignationer
1755 1755 Specifikation over auktionsforvalter Niels Holms stervbos gæld
1740 1771 Testamente- og bevillingsgenparter