Arkivskaber:
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission
 
FraTilOfficielle navne
15001771Københavns Skiftekommission

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1715 1970 Register til alle behandlingsprotokoller 1715-1771
1600 1976 Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier
1755 1755 Auktionsforvalter Niels Holms gæld
1715 1778 Behandlingsprotokol
1746 1755 Bestillingsbog
1692 1709 Bog over indkasserede gebyrer
1731 1777 Depositionsprotokol
1712 1712 Depositionsprotokol
1698 1771 Designation over samfrænde- og kommissariatsskifter
1698 1781 Designationer over sluttede skifter
1676 1771 Diverse dokumenter
1698 1753 Diverse dokumenter
1692 1766 Dokumenter vedr. forskellige boer
1756 1757 Dokumenter vedr. sagen imod præsident i Borgretten Truels Ortved
1711 1742 Dokumenter vedr. uekspederede kurateller
1709 1772 Forseglingsprotokol
1740 1771 Genparter af testamenter og bevillinger til at hensidde i uskiftet bo
1737 1752 Inventarium over sluttede skifter
1681 1776 Konceptskifter
1713 1716 Kvitteringer og afkald
1681 1960 Københavns Skiftekommission: Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier indtil 1771
1673 1857 Mormon-film i Københavns Skiftekommission
1742 1742 Opgørelse over uekspederede kurateller
1683 1781 Originale skiftebreve
1712 1712 Protokol over deponerede midler
1709 1771 Register over alle protokoller i denne skifteret
1771 1771 Register over skifter i københavn
1709 1990 Register til forseglingsprotokoller 1709-1719
1720 1970 Register til forseglingsprotokoller 1720-1771
1697 1960 Register til Københavns Bytings Afkaldsprotokol
1715 1778 Registre til de enkelte behandlingsprotokoller
1709 1772 Registre til de enkelte forseglingsprotokoller
1737 1752 Registre til de enkelte inventarier over sluttede skifter
1710 1770 Registreringsforretninger
1756 1757 Sagen med borgretspræsident Truels Ortved
1728 1771 Samfrænde- og kommissariatsskifter
1751 1776 Skiftedesignationer
1743 1775 Skiftedesignationer
1755 1755 Specifikation over auktionsforvalter Niels Holms stervbos gæld
1740 1771 Testamente- og bevillingsgenparter