Arkivskaber:
Københavns Universitet, Det lægevidenskabelige Fakultet
 
FraTilOfficielle navne
19922006Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
18421992Det lægevidenskabelige Fakultet
14791841Det medicinske Fakultet

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1479 1978 Vejledende Arkivregistratur XXI. Københavns Universitet
1638 1910 Dekanatssager
1752 1898 Diverse sager
1769 1839 Den medicinske eksamen, eksaminations- og karakterprotokoller
1769 1839 Register til eksamens- og karakterprotokol
1785 1842 Fortegnelse på akademiets vigtigste dokumenter og papirer som findes her i kassen
1785 1842 Deliberationsprotokol
1786 1842 Regnskabsprotokol
1786 1842 Økonomiprotokol
1788 1880 Inventarier
1796 1872 Tentamensprotokol
1800 1887 Petita