Arkivskaber:
Fødselsstiftelsen i Århus
 
FraTilOfficielle navne
19101997Fødselsanstalten i Jylland
 
FraTilKaldenavne
19101997Fødselsstiftelsen i Århus

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1973 1975 14-dages- og månedssedler for div. personalegrupper
1957 1969 Adresser på afgået personale
1970 1975 Afregning til dagpengefonden, barselshvile
1972 1973 Afspadsering vedr. månedslønnede
1946 1977 Ambulante gynækologiske journaler
1924 1976 Anmeldelser om fødsler
1973 1975 Ansættelsesspørgeskemaer for nyansatte
1970 1975 ATP-indberetninger vdr. pension
1973 1975 Bogføringsbilag
1938 1947 Brevjournal
1936 1990 Børn født i ægteskab
1960 1977 Børnejournaler
1933 1970 Dagmeldinger vedr. indlagte patienter
1910 1997 Diverse dokumenter vedr. fødeklinikken i Finsensgade
1921 1975 Diverse regnskaber
1972 1975 Fakturaer og følgesedler
1974 1975 Fakturaer og følgesedler
1977 1983 Fødejournal vedr. fødeklinikken i Finsensgade
1954 1990 Fødselsdagskartotek - gynækologiske patienter
1950 1955 Fødselsdagskartotek - obstetriske patienter
1954 1990 Fødselsdagskartotek - obstetriske patienter
1910 1941 Gynækologiske journaler
1942 1953 Gynækologiske journaler I
1954 1961 Gynækologiske journaler II
1961 1976 Gynækologiske journaler III
1910 1948 Hovedbog (afregning for antal dage og art)
1936 1947 Hovedbog (regnskab)
1925 1938 Indgåede skrivelser
1974 1975 Indlæggelse: Prægesedler
1910 1935 Indlæggelsesprotokol
1924 1934 Indlæggelsesprotokol
1970 1976 Indskrivning til fødsel
1913 1949 Indskrivning til jordemoderkonsultation
1969 1983 Indskrivningsprotokol vedr. fødeklinikken i Finsensgade
1917 1950 Inventaroptælling
1910 1975 Kassebog
1962 1964 Kautionsbeviser
1931 1948 Kolonnejournal
1913 1917 Kopibog
1910 1975 Korrespondance - Journalsager
1910 1975 Korrespondance - Journalsager
1910 1975 Korrespondance - Journalsager
1970 1973 Kostplan
1910 1973 Kostplaner
1911 1945 Kvindekøn
1939 1945 Luftværn
1939 1945 Luftværnsplan, Århus beskyttelsområde, CB-pligtige
1973 1975 Lægers og sygeplejerskers pensionskasser
1910 1948 Lønningsbog
1947 1965 Lønoversigter for div. personalegrupper
1938 1948 Lønspecifikationer for div. personalegrupper
1965 1975 Lønspecifikationer for time- og månedslønnede
1911 1945 Mandkøn
1920 1938 Maskinsyn
1973 1975 Medicinudskrivning
1937 1941 Monteringstilbud
1963 1975 Nyoprettelser og anciennitetskort
1967 1975 Nyoprettelser og rettelser vedr. personale
1961 1976 Obstetriske journaler
1910 1961 Obstetriske journaler
1935 1955 Obstetriske journaler (uden fødsler)
1946 1957 Operationsprotokol
1948 1975 Patientafregning med sygekasser
1960 1975 Patientafregninger vedr. indlæggelser på præmaturafdeling
1947 1955 Patientafregninger vedr. selvbetalere
1949 1975 Patientkartotek
1949 1975 Patientkartotek
1966 1970 Pensioner til tjenstemænd, læger og sygeplejersker
1962 1967 Pensionsbidrag
1910 1997 Personnumre, arbejdsnumre 5000-9999 u.å.
1910 1955 Protokol vedr. indlæggelse og udskrivning
1956 1967 Præmaturafdelingen
1938 1939 Register til brevjournal
1926 1934 Registraturbog
1933 1940 Sektionsjournal vedr. obduktion
1970 1971 Skatteindberetninger
1970 1975 Skattekort
1939 1948 Specifikationsbog
1967 1975 Stamkort
1958 1965 Supplement sygeplejeelever
1932 1939 Supplement, sygeplejeelever
1948 1961 Supplement, sygeplejerske
1915 1918 Svangre- og fødselskomplikationer
1956 1976 Svangrejournaler
1975 1976 Svangrejournaler for fødsler andetsteds
1973 1975 Sygemeldinger
1926 1973 Sygeplejeelever
1970 1975 Sygeplejeelever ÅKH, Århus Amtssygehus, Randers Centralsygehus
1932 1939 Sygeplejersker
1920 1965 Uafhentede attester
1924 1938 Udgåede skrivelser
1954 1974 Udskrivningskort ambulante svangreundersøgelser
1910 1935 Ugifte mødre og deres børn - Indlæggelse
1960 1979 Vagtplanlægning
1973 1975 Vedr. incasso af skatterestancer
1965 1965 Visdomsbog
1929 1930 Vivisektionsjournal (marsvin)
1958 1974 Årsopgørelser m. bilag