Arkivskaber:
Ebberødgård
 
FraTilOfficielle navne
1980Svaneparken
18771980Ebberødgård

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1923 1934 Adviskopibog
1943 1966 Afdelingsprotokol over mandlige klienter
1968 1976 Afdøde klienters kontokort (aktivliste)
1911 1917 Arbejdsfordelingsbog for personalet
1917 1922 Arbejdsjournal for landbrugs- og kørselsafdelingen
1968 1968 Arkitekttegninger over nyt børneafsnit
1856 2001 Arkivregistratur, Ebberødgård
1942 1967 Bedriftsvæsen
1965 1982 Belægningsmateriale
1963 1968 Belægningsoversigter
1890 1907 Bestyrelsens korrespondance
1950 1956 Bog over benzinudleveringer
1926 1940 Bog over flugtforøg fra anstalten
1938 1938 Bog over flytninger
1915 1916 Bog over kørsler for anstalten
1960 1967 Bog over salg af varer til fremmede
1905 1979 Budgetter med forslag til finanslov
1890 1893 Byggesager vedr. opførelsen
1894 1971 Bygningssager
1937 1939 Dagbog
1980 1983 Det koordinerende råds sager
1911 1970 Diverse materiale vedr. personalet
1894 1920 Diverse materiale vedr. værkstederne og landbruget
1960 1971 Diverse regnskabsmateriale
1942 1977 Diverse sager fra overlæge Mowinckel
1920 1975 Diverse sager vedr. klienterne
1918 1939 Diverse sager vedr. klienterne
1921 1944 Diverse vedr. personale og inventar
1960 1970 Ejendomshandel
1891 1927 Ekstraktbog
1925 1938 Feriebog for mandsafdelingen
1898 1910 Forhandlingsprotokol over anskaffelser
1946 1949 Forplejningen
1966 1976 Forskellige sager
1972 1976 Forskellige sager
1966 1968 Forslag til personregistrering og kodefortegnelser
1922 1996 Forstanderens klientsager
1892 1932 Forstandernes kopibog
1938 1939 Fortegnelse over ankomne patienter
1907 1914 Fortegnelse over ikke-optagne klienter
1925 1947 Fortegnelser over indlæggelser
1897 1922 Hovedbog over indtægter og udgifter
1935 1960 Hovedbog over klienternes indestående på aktivlisten
1976 1978 Hovedkassekort
1891 1924 Indgående korrespondance
1893 1928 Indtægts- og udgiftsbog
1893 1933 Indtægtsbog
1956 1964 Inspektørens arkiv. Budgetter
1898 1902 Inspektørens indgående korrespondance
1892 1932 Inspektørens kopibog
1927 1940 Journal over brændselsforbrug
1890 1969 Journal over ind- og udgåede breve
1896 1911 Journal over udlevering af tøj til afdelingerne
1947 1983 Journalbog over indlagte klienter
1960 1983 Journalbog over udskrevne klienter
1951 1979 Journalsager
1891 1933 Journalsager vedr. Ebberødgård
1951 1979 Journalsagsregister
1920 1966 Kartotek over personalet
1920 1974 Kassebog
1911 1914 Kassebog
1948 1957 Kassebog for aktivlisten
1936 1940 Kassebog for arbejdsdusører
1935 1940 Kassebog for småbeløb for patienter der skal indlægges
1952 1957 Kassejournalopgørelser
1966 1978 Kassejournalopgøresler (EDB behandlede regnskaber)
1968 1976 Klienternes kontokort (aktivliste)
1861 1940 Klientfortegnelse, kvinder: 1. serie
1861 1960 Klientfortegnelse, kvinder: 2. serie
1889 1962 Klientfortegnelse, kvinder: 3. serie
1856 1959 Klientfortegnelse, mænd: 1. serie
1856 1960 Klientfortegnelse, mænd: 2. serie
1947 1989 Klientsager
1930 1980 Klientsager
1892 1940 Klientsager for døde indtil 1940
1911 1920 Klientsager for fødte 1911-1920
1921 1930 Klientsager for fødte 1921-1930
1931 1940 Klientsager for fødte 1931-1940
1892 1910 Klientsager for fødte indtil 1910
1891 1933 Klientsager mm (Bestyrelsens sager vedr. Ebberødgård)
1892 1940 Klientsager sluttet senest 1940
1960 1960 Kontrabog
1916 1920 Kontrabog over skomagerarbejde
1917 1940 Kopibog over breve til bestyrelsen for den sjællandske åndssvageanstalt
1907 1955 Korrespondance med andre institutioner m.m.
1965 1971 Korrespondance om tillægsbevillinger
1920 1924 Korrespondance vedr. sparekommissionen af 2/10-1922
1978 1978 Kursusmateriale
1938 1940 Kvitteringsbog for pengeforsendelser
1941 1947 Kvitteringsbog for udleverede rationeringsmærker til funktionærer
1892 1964 Lagerprotokol
1865 1921 Love, vedtægter og regulativer
1934 1979 Lægens materiale
1894 1937 Lønningsbog for personalet
1967 1969 Lønningskvitteringer for elever på værksteder
1914 1922 Løst regnskabsmateriale for værkstederne
1928 1959 Mandtalslister
1906 1944 Maskinjournal for vandværk og frysemaskine
1971 1980 Medicinbog
1917 1924 Mødereferater
1923 1980 Navnekartotek til personalesager
1964 1972 Normeringsoversigter og forslag
1906 1924 Obduktionsprotokol
1922 1932 Ordrekopibog
1880 1989 Overlæge Hvams avisudklip vedr. åndssvageforsorgen
1860 1891 Overlæge Hvams register vedr. åndssvageforsorgen
1942 1944 Overlæge Mowinckels
1962 1966 Overlæge Mowinckels børne- og ungdomsmateriale
1964 1979 Overlæge Mowinckels invalidesager
1943 1970 Overlæge Mowinckels retslige erklæringer
1961 1994 Overlæge T.Hvams arkiv vedr. klienterne O.F. og I.T.
1917 1956 Oversigt over besætningen
1894 1897 Patientjournaler
1922 1943 Personalesager
1960 1986 Personalesager
1960 1986 Personalesager for chefer
1965 1980 Personalesager vedr. forsorgscentret, børnehaven m.m.
1965 1980 Personalesager vedr. Frihedsvejens Børnehave
1965 1980 Personalesager vedr. Storehede Skole
1938 1952 Protokol over betalende klienter
1967 1967 Protokol over blodprøver af patienterne
1980 1983 Protokol over børn på Frederiksborg amtssygehus børneafdeling
1952 1961 Protokol over difterivaccinationer
1970 1982 Protokol over EEG-undersøgelser
1967 1977 Protokol over forsvundne og efterlyste klienter
1956 1966 Protokol over indkaldte klienter
1933 1954 Protokol over indkøb af materiale og inventar til værkstederne
1877 1938 Protokol over klienter
1931 1979 Protokol over klienter i ventetidsforsorg
1917 1924 Protokol over kraftfoder
1861 1940 Protokol over kvindelige klienter: 1. serie
1861 1960 Protokol over kvindelige klienter: 2. serie
1889 1962 Protokol over kvindelige klienter: 3. serie
1856 1959 Protokol over mandlige klienter: 1. serie
1856 1960 Protokol over mandlige klienter: 2. serie
1980 1983 Protokol over patienter på Frederiksborg amtssygehus
1895 1913 Protokol over pensionskassebidrag
1949 1959 Protokol over prøveudskrevne klienter
1898 1959 Protokol over salg eller levering af elevfremstillede varer
1932 1936 Protokol over sterilisationer og kastrationer af kvinder
1932 1936 Protokol over sterilisationer og kastrationer af mænd
1930 1982 Protokol over sterilisationer og kastrationer af mænd og kvinder
1941 1947 Protokol over tildelte rationeringsmærker
1899 1933 Protokol over udført, betalt maleriarbejde
1903 1937 Protokol over udført, betalt skomagerarbejde
1892 1934 Protokol over udført, betalt snedkerarbejde
1946 1965 Rapportbog for nattevægteren
1973 1979 Referater af centerlederens møder
1971 1977 Referater af lokalt vejledende rådsmøder
1972 1978 Referater af samarbejdsudvalgets møder
1861 1940 Register over kvindelige klienter: 1. serie
1861 1960 Register over kvindelige klienter: 2. serie
1889 1962 Register over kvindelige klienter: 3. serie
1856 1959 Register over mandlige klienter: 1. serie
1856 1960 Register over mandlige klienter: 2. serie
1938 1943 Register over navngivne patienter
1877 1938 Register til protokol over klienter
1956 1977 Registerbind over prøveudskrevne klienter
1905 1907 Regnskab for lokalkassen
1905 1931 Regnskaber med bilag
1956 1956 Regnskabsbilag
1921 1936 Regnskabsbog over kreaturerne
1917 1923 Regnskabsekstrakt med bilag
1898 1933 Revisionsprotokol
1930 1980 Sagsakter : A-Z
1982 1988 Samarbejdsudvalgets sager
1893 1906 Sektionsjournal
1953 1953 Socialforsikringsloven
1965 1973 Sociallederens diverse sager
1965 1974 Sociallederens møde- og konferencereferater m.m.
1979 1988 Sociallederens scrapbog
1940 1975 Sommerlejr i Kregme
1933 1960 Specifikationsbog
1963 1966 Tegninger over Frihedsvejens skole i Køge
1914 1953 Til- og afgangsbog over funktionærer
1966 1967 Til- og afgangslister over klienterne
1941 1959 Udenlandsk åndssvageforsorg
1893 1960 Udgiftsbog
1968 1976 Udskrevne klienters kontokort (aktivliste)
1934 1939 Undersøgelser
1967 1979 Undervisningslederens korrespondance vedr. Hillerød skolehjem
1975 1979 Undervisningslederens korrespondance vedr. Lerbakkevej børnehave
1972 1979 Undervisningslederens korrespondance vedr. Åbjergvej børnehave
1967 1972 Vedr. Integration, planlægn., spisetræning m.m.
1969 1975 Vedr. socialrådgiver, Bistandsloven og diverse
1972 1974 Vedr. Week-end børnehave, selvang., personale m.m.
1978 1979 Visitationsudvalgets sager
1931 1933 Økonomioversigter
1924 1960 Årsoversigter