Arkivskaber:
Danske Kvinders Nationalråd
 
FraTilOfficielle navne
1999Kvinderådet
18991999Danske Kvinders Nationalråd

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1937 1989 Almindelig korrespondance
1959 1967 Ansøgninger til sekretærstillinger i D.K.N.
1899 1982 Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 10.352: Danske Kvinders Nationalråd
1957 1966 D.K.N.s regnskaber
1940 1977 D.K.N.s rerpræentation og samarbejde med andre udvalg, råd m.v.
1949 1980 D.K:N.-Nyt
1977 1978 Dansk kulturfilm resultatopgørelse
1952 1959 Diverse korrespondance m.v.
1973 1975 Diverse lovforslag
1960 1964 Diverse materiale vedr. Kvinder i Europa
1983 1983 Festskrift til Bodil Begtrup
1932 1937 Fortegnelse over bøger af kvindelige forfattere
1902 1989 Fotomateriale
1960 1965 Henvendelser
1902 1969 Henvendelser til foreninger, myndigheder, presse m.v.
1939 1939 Jubilæumsskrift
1960 1962 Jytte Nielsen-materiale (Cafe)
1933 1950 Kontingentprotokoller
1954 1955 Korrespondance m.v. vedr. Den internationale Kvindedag
1950 1979 Korrespondance med udlandet
1981 1981 Korrespondance mellem Karen Ytting og Jytte Andersen
1955 1974 Korrespondance vedr. kontingentforhøjelse
1979 1979 Manuskript til "Ikke endnu, Torvald" af Eva Bendix
1972 1973 Materiale fra arbejdet med D.K.N.s lovrevision
1980 1982 Materiale fra D.K.N.s delegerede ved FN i New York
1970 1977 Materiale fra Nordiske Nationalrådsmøder
1965 1977 Materiale vedr. besøg i og fra Jugoslavien
1974 1974 Materiale vedr. D.K.N.s 75 års jubilæum
1974 1975 Materiale vedr. Danmarks Radio
1939 1975 Materiale vedr. diverse saggrupper
1930 1971 Materiale vedr. diverse udvalg og kommissioner nedsat under D.K.N.
1931 1970 Materiale vedr. diverse underorganer tilknyttet D.K.N.
1938 1970 Materiale vedr. familiepolitiske spørgsmål
1935 1976 Materiale vedr. FN og hjælpeorganisationer
1960 1964 Materiale vedr. generalforsamlinger
1981 1981 Materiale vedr. Handicapåret
1979 1979 Materiale vedr. høring i Børnekommissionen
1938 1941 Materiale vedr. indsamling til hjælp for jødiske børn
1939 1968 Materiale vedr. indsamlinger, jubilæer, lykønskninger m.v.
1925 1971 Materiale vedr. Internationalt arbejde
1976 1980 Materiale vedr. Kvindernes U-landsudvalg
1957 1985 Materiale vedr. Kvindestilling: Det Danske Selskab
1914 1976 Materiale vedr. nordiske spørgsmål
1930 1963 Materiale vedr. offentlige møder
1975 1983 Materiale vedr. seminarer, kongresser og konferencer
1979 1979 Materiale vedr. skolepasningsforslag
1925 1971 Materiale vedr. stående udvalg
1957 1973 Materiale vedr. uddannelsesspørgsmål
1969 1969 Materiale vedr. Uddannelsesudvalget
1948 1951 Materiale vedr. udenlandske besøg
1968 1973 Materiale vedr. udvalg og kommissioner
1966 1977 Materiale vedr. UNESCO
1920 1966 Medlemsprotokol samt medlems- og foreningslister
1954 1954 Oplysninger om danske kvinders forhold
1970 1970 Papirer fra møde i Finland
1960 1964 Papirer vedr. "Fællesmarkedet og uddannelse"
1971 1973 Papirer vedr. DANIDA
1970 1973 Papirer vedr. FN
1970 1970 Rapport fra svensk ministerium
1975 1976 Rapporter og referater fra internationale møder
1952 1971 Referat fra formandsmøder
1976 1978 Referater af repræsentantskabsmøder i Socialpolitisk Forening
1930 2004 Referater fra repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger
1920 1973 Regnskabsprotokoller
1936 1962 Scrapbog
1944 1946 Skemaer til undersøgelse af ungdom, landboforhold, boligforhold etc.
1931 1961 Styrelsesprotokoller
1961 2005 Styrelsesreferater
1978 1978 Udkast til pjece om D.K.N.
1934 1952 Årsregnskaber