Arkivskaber:
Kvindehistorisk Samling, Dansk Kvindesamfund
 
FraTilOfficielle navne
1871Dansk Kvindesamfund

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1981 1984 Abonnenter Kvinden og Samfundet
1982 1983 Abonnenter, opkrævning
1893 1972 Afskrifter af fællesstyrelse- og forretningsudvalgsmøder
1973 1991 Afskrifter af hovedstyrelses- og styrelsesmøder
1958 1958 Aktuelt kvarter
1974 1985 Avispostliste
1977 1984 Avispostliste abonnenter
1974 1976 Betalingsliste, Aktive medlemmer
1872 1913 Bilag til forhandlingsprotokol
1912 1913 Bilag til Fællesstyrelsesprotokol
1884 1948 Bilag til Regnskab
1938 1990 Bilagsmateriale til Landsmøder
1904 1947 Dagsordener og beretninger
1975 Direkte medlemmer
1942 1993 Diverse
1983 1993 Diverse administration
1953 1968 Diverse bankkonti materiale
1940 1988 Diverse materiale fra kredsene
1906 1924 Diverse skrivelser
1921 1985 Diverse tryksager for Dansk Kvindesamfund
1968 1990 Diverse vedr. landsmøder
1950 1967 DK informationsmateriale
1967 1970 DKs arkiv
1960 1984 DKs Hovedstyrelse
1903 1932 DKs praktiske kurser
1992 1995 Dokumenter fra Brita Foged
1974 1983 Dokumenter fra Grethe Fenger Møllers formandsskab
1996 1996 Emneregister til sagsmaterialet
1990 1990 Europarådets ligestillingskonference
1872 1913 Forhandlingsprotokol, bestyrelse
1905 1979 Forhandlingsprotokol, lands- og formandsmøder
1893 1974 Forhandlingsprotokol,Fællesstyrelse og forretningsudvalg
1959 1973 Formandsmøde
1961 1972 Formateriale vedr. forretningsudvalgsmøde
1921 1961 Forretningsorden
1946 1971 Gæstebog
1905 1972 Henvendelser til myndigheder i Danmark
1937 1967 Hovedbo
1973 Hovedstyrelse- og forretningsudvalg
1962 1968 Hovedstyrelses- og kredsreferater samt kredsudsendelser
1940 1983 Håndbog for Dansk Kvindesamfunds Arbejde
1972 Håndbog for Dansk Kvindesamfunds kontor
1984 Håndsrækning til Kredsarbejdet
1891 1910 Ind- og udmeldelsesprotokol, inden- og udenbysmedlemmer
1987 1989 Indgående post
1970 1972 Indtægter blomsterdagen
1977 1979 Industrien og u-landskvinder
1886 1936 Kartotek over Dansk Kvindesamfund
1917 1966 Kassebog
1965 Kontaktmøde (Landsformand og næstformand)
1980 1986 Korrespondance med Ministerier og folketinget
1991 2008 Landsmøde, referater
1958 1973 Lister over medlemmer af Hovedstyrelsen
1871 1992 Love vedr DKs
1974 1986 Løbende Korrespondance med alle udenfor DKs
1964 1984 Materiale om Dansk Kvindesamfunds arbejde
1962 1976 Materiale om nordiske kontakter
1966 1974 Medlemskort, kartotek
1871 Medlemsliste
1980 1988 Medlemsliste for direkte medlemmer
1876 1902 Medlemslister, trykte
1883 1890 Medlemsprotokol for hele Dansk Kvindesamfund
1957 1983 Medlemstal
1944 1944 Mødereferat Brørup Højskole
1964 1964 Nordisk Arbejdsmarkedsudvalgsmøde i Bergen
1952 1954 Nordisk kvindesagsmøde
1980 1981 Nye Medlemmer
1945 1962 Oplysninger om kredsenes stiftelse
1934 1936 Oplysningshæfte om DK givet til sekretær Margot Petersen
1958 1974 Overenskomster, HK
1996 1996 Oversigt over nyere udvalgsprotokoller
1996 1996 Oversigt over ældre udvalgsprotokoller
1875 1985 Pjecer mv.
1979 1979 Positiv særbehandling
1871 1871 Protokol om stiftelsen og de første møder
1871 1871 Protokol om stiftelsen og de første møder
1900 2000 Protokol oversigt over journalsystem ved DKs
1952 1952 Protokol vedr. Nordisk Samarbejde
1870 1959 Register til sagsmaterialet
1914 1933 Regnskab for fællesmøder
1938 1952 Regnskabs- og ordrebog for DKs Historie og sangbøger
1917 1966 Regnskabsbøger
1878 1889 Regnskabsprotokol
1914 1983 Repræsentanter i andre foreninger
1870 1959 Sagsmateriale
1894 1972 Sange og sangbøger
1931 1931 Scrapbog, Dansk Kvindesamfunds fællesmøde
1960 1967 Scrapbog, kurser for grønlændere
1946 1946 Scrapbog, stiftelsesfesten
1971 1989 Seminarer
1957 1960 Spredt Sagsmateriale
1981 1981 Stilekonkurrence
1983 1991 Styrelsesmøde
1968 1986 Særlige Breve
1961 1971 Taler, kronikker mv.
1917 1917 Tekst til lysbilledforedrag om Jutta Bojsen-Møllers liv
1963 1965 Trykte DKs regnskaber
1971 1989 Udgående post
1943 1964 Udklip
1974 1977 Udklip Dansk Kvindesamfund
1937 1956 Udklip mv. vedr. kvindelige præster
1952 1954 Udklip, sommerlejrene
1965 1974 Udklipsbog
1969 1971 Udsendelser fra hovedkontoret
1961 1961 Udstillingen Kvinde og Hjem
1901 2008 Udvalgsmateriale, emneordnet
1921 1961 Varia, diverse
1978 1985 Varia, foredragsholdere
1983 1985 Årsregnskaber
1957 1982 Årsregnskaber, diverse regnskaber