Arkivskaber:
Christiania (Per Løvetand Iversen)
 
FraTilOfficielle navne
19571985Fristaden Christiania (Per Løvetand Iversen)
 
FraTilForkortelser
19571985Christiania (Per Løvetand Iversen)

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1976 1976 "Christiania" - Diasserie med teksthæfte
1971 1983 "Tingbog" for Christiania
1957 1985 Arkivregistratur
1972 1977 Christiana byplan
1957 1980 Christiania kort
1972 1976 Dispositionsplaner for Christiania/Christianshavn
1972 1979 Diverse avisudklip m.m.
1972 1976 Diverse Christiania udgivelser
1971 1983 Diverse koncepter til møder
1972 1980 Diverse manuskripter, opgaver og rapporter vedr. Christiania
1971 1982 Diverse materiale vedr. Christiania
1977 1978 Diverse notater
1971 1972 Diverse notater vedr. Christiania
1973 1979 Folketingets forhandlinger om Christiania
1971 1973 Forhandlingsreferater
1964 1967 Forsvarsministeriets rapport
1972 1981 Fællesmødereferater
1973 1976 Korrespondance med bygningsmyndigheder
1974 1978 Lokal-, bevarings- og vedligeholdelsesplaner for Christiania
1971 1978 Lydoptagelser
1976 1976 Materiale vedr. "land-Christiania"
1969 1971 Materiale vedr. "projekt hus"
1974 1984 Materiale vedr. "Støt Christiania" kampagner
1972 1981 Materiale vedr. aktioner og fester på Christiania
1973 1980 Materiale vedr. alternative bevægelser og deres publikationer
1975 1975 Materiale vedr. borgerrepræsentationens forhandlinger
1971 1978 Materiale vedr. Christianias forhandlinger med myndigheder
1972 1981 Materiale vedr. Christianias fremtid
1974 1975 Materiale vedr. Christianshavns beboere og Christiania
1974 1978 Materiale vedr. euforiserende stoffer
1978 1978 Materiale vedr. kommunevalg: "Valgborg"
1972 1976 Materiale vedr. Monica Grau/Heiner Gringmuth
1979 1981 Materiale vedr. politiet og Christiania
1972 1978 Materiale vedr. retssager
1974 1981 Oplæg fra offentligheden om Christianias fremtid
1971 1978 Oversigt over begivenhedsforløb
1978 1980 Planer vedr. Christianias fremtid
1971 1985 Publikationer udgivet af Christiania