Arkivskaber:
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Registre, Registraturer og andre Søgemidler
 
FraTilOfficielle navne
1891Arkivskabte Hjælpemidler
 
FraTilKaldenavne
1891Arkivskabte Registre, Registraturer og andre Søgemidler

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1970 1970 Alfabetisk navnefortegnelse til Landsarkivets kartoteker
1700 2000 Alfabetisk oversigt over provstearkiverne
1915 1983 Amtslægekredse og lægekredse fra "Danmarks administrative inddeling"
1389 1950 Arkivalier i Landsarkivet for Nørrejylland fra tiden før 1559
1500 1969 Arkivregistraturer 2: Håndskriftsamlingen
1600 1977 Arkivregistraturer 2: Håndskriftsamlingen. Tillæg I
1670 1971 Arkivregistraturer 3. Godsarkiver 1: Ryttergodserne
1679 1974 Arkivregistraturer 4. Godsarkiver 2: Hedekolonierne
1670 1844 Borgerskaber Fredericia
1470 1971 Borgerskaber og Næringstilladelser
1920 1976 Danske Landkommuner 1842-1970. Fortegnelse over kommuner under dansk kommunal lovgivning med omlægninger og nyere grænsedragninger
1789 1972 De nørrejyske købstæders og landsognes lægdsbetegnelser
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1989 1989 Ebeltoft. Kommunen - Arkivet - Historien 1842-1970
1788 1788 Embedsmænd og betjente i Jylland
1700 1900 Familienavne
1848 1965 Fortegnelse over Amtmænd i Jylland
1915 1960 Fortegnelse over Embedslæger
1660 1847 Fortegnelse over retsbetjente og magistratspersoner, samt birke-, by og herredsskrivere
1800 1985 Herredernes tilhørsforhold til branddirektoraterne -1872. Uddrag af "De Nørrejyske branddirektorater indtil 1872. Oversigt over arkiverne under Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger"
1700 2000 Herredsregister til provstearkiverne
1660 1970 Herredsregister til amtsarkiverne
1624 2006 Hovedgårde og bøndergods nord for kongeåen 1624-1805 handlet og beskrevet i Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse.
1966 1966 Jyllands brevkiste. Landsarkivet for Nørrejylland 1891-1966
1980 1988 Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse
1796 1865 Lengnicks originale kirkebogsuddrag
1788 1990 Lægdsrulleforkortelser
1793 1956 Lægdsrullernes bogstavbetegnelser
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Ebeltoft
1806 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Fredericia
1791 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Frederikshavn
1808 1965 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Gimsing
1816 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Grenå
1815 1965 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Herning
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Hjørring
1816 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Holstebro
1680 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Horsens
1635 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Kolding
1801 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Lemvig
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Løgstør
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Mariager
1813 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Nibe
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Nykøbing Mors Sogn
1815 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Nørre Sundby
1798 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Randers
1685 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Ribe
1686 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Ringkøbing
1856 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Silkeborg
1647 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Skagen
1723 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Skanderborg
1812 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Skive
1813 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Skjern
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Sæby
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Thisted
1703 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Varde
1714 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Vejle
1813 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Viborg
1814 1970 Navneregister til kirkebøger, viede og døde - Ålborg
1656 1963 Navneregister til Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller
1700 1900 Navnesedler, -sen navne
1700 1900 Navnesedler, ikke -sen navne
1600 1700 Navnesedler, ikke -sen navne før 1700
1995 1999 Nørrejyske toldarkiver før 1969
1470 1971 Oversigt over arkivalier vedr. borgerskaber og næringstilladelser i Landsarkivet for Nørrejylland
1801 2000 Oversigt over faderskabssager - Hjørring Amt
1970 2000 Oversigt over faderskabssager - Nordjyllands Statsamt
1786 2000 Oversigt over faderskabssager - Randers Amt
1829 2000 Oversigt over faderskabssager - Ribe Amt
1970 2000 Oversigt over faderskabssager - Ribe Statsamt
1806 2000 Oversigt over faderskabssager - Ringkøbing Amt
1970 2000 Oversigt over faderskabssager - Ringkøbing Statsamt
1804 2000 Oversigt over faderskabssager - Skanderborg Amt
1805 2000 Oversigt over faderskabssager - Thisted Amt
1797 2000 Oversigt over faderskabssager - Vejle Amt
1970 2000 Oversigt over faderskabssager - Vejle Statsamt
1790 2000 Oversigt over faderskabssager - Viborg Amt
1970 2000 Oversigt over faderskabssager - Viborg Statsamt
1798 2000 Oversigt over faderskabssager - Ålborg Amt
1804 2000 Oversigt over faderskabssager - Århus Amt
1970 2000 Oversigt over faderskabssager - Århus Statsamt
1801 1995 Oversigt over journalgrupper - Hjørring Amt
1777 1995 Oversigt over journalgrupper - Randers Amt
1731 1995 Oversigt over journalgrupper - Ribe Amt
1773 1995 Oversigt over journalgrupper - Ringkøbing Amt
1795 1995 Oversigt over journalgrupper - Skanderborg Amt
1793 1995 Oversigt over journalgrupper - Thisted Amt
1797 1995 Oversigt over journalgrupper - Vejle Amt
1790 1995 Oversigt over journalgrupper - Viborg Amt
1793 1995 Oversigt over journalgrupper - Ålborg Amt
1799 1995 Oversigt over journalgrupper - Århus Amt
1700 1999 Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland. 1. udgave, 3. oplag
1996 1996 Posthuse i Nørrejylland. En arkivregistratur
1978 1978 Privatbanearkiver. Arkivregistraturer nr. 6
1740 1960 Register til borgerskaber i Ebeltoft Købstads rådstueprotokoller
1670 1960 Register til borgerskaber i Fredericia Købstads rådstueprotokoller
1694 1960 Register til borgerskaber i Grenå Købstads rådstueprotokoller
1720 1960 Register til borgerskaber i Hjørring Købstads rådstueprotokoller
1687 1960 Register til borgerskaber i Hobro Købstads rådstueprotokoller
1721 1960 Register til borgerskaber i Holstebro Købstads rådstueprotokoller
1843 1960 Register til borgerskaber i Horsens Købstads rådstueprotokoller
1675 1960 Register til borgerskaber i Kolding Købstads rådstueprotokoller
1691 1960 Register til borgerskaber i Lemvig Købstads rådstueprotokoller
1725 1960 Register til borgerskaber i Mariager Købstads rådstueprotokoller
1825 1960 Register til borgerskaber i Nibe Købstads rådstueprotokoller
1687 1960 Register til borgerskaber i Nykøbing Mors Købstads rådstueprotokoller
1602 1960 Register til borgerskaber i Ringkøbing Købstads rådstueprotokoller
1845 1960 Register til borgerskaber i Silkeborg Købstads rådstueprotokoller
1702 1960 Register til borgerskaber i Skagen Købstads rådstueprotokoller
1781 1960 Register til borgerskaber i Skanderborg Købstads rådstueprotokoller
1747 1960 Register til borgerskaber i Skive Købstads rådstueprotokoller
1675 1960 Register til borgerskaber i Sæby Købstads rådstueprotokoller
1733 1960 Register til borgerskaber i Thisted Købstads rådstueprotokoller
1639 1960 Register til borgerskaber i Varde Købstads rådstueprotokoller
1703 1960 Register til borgerskaber i Ålborg Købstads rådstueprotokoller
1660 1847 Register til fortegnelse over retsbetjente og magistratspersoner, samt birke-, by og herredsskrivere
1848 1919 Retsbetjente i Jylland
1919 1960 Retsbetjente i Jylland
1690 1988 Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver
1927 1994 Sogneregister til skøde- og servitutgenparter
1477 1910 Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger
1660 1970 Stednavneregister til Viborg Landstings skøde- og panteprotokoller
1619 1910 Stednavneregister til Viborg Landstings ting- og justitsprotokoller
2000 2000 Stedregister til nørrejyske godsarkiver
1632 1994 Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne
1660 1805 Viborg Landsting, Hofman-Bangs registre til skøde- og panteprotokoller