Arkivskaber:
Sallinglands Herredsfoged
 
FraTilOfficielle navne
16881919Sallinglands Herredsfoged

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1805 1847 Afkald og amtsbevillinger
1823 1841 Afskrivningsbog for dommerkornet
1911 1912 Akkordboer
1776 1860 Akter i justits- og offentlige politisager
1918 1973 Aktieselskabsregister
1918 1973 Aktieselskabsregister, navneregister
1918 1973 Aktieselskabsregister, sager
1810 1841 Alfabetisk register
1810 1831 Alfabetisk register
1810 1872 Alfabetisk register til Salling herreders overformynderi
1749 1960 Alfabetisk register til skifteprotokol
1810 1877 Alfabetisk register til skifteprotokoller for herrederne
1840 1919 Alimentationsjournal
1823 1919 Almindelig journal
1779 1910 Almindelig kopibog for by- og herredsfogeden
1916 1937 Anmeldte fordringer
1907 1919 Arkivregistranter
1811 1855 Arveanmeldelser
1823 1846 Arveanmeldelser og anmærkninger om 1/2 % og 1/4 % afgiften
1823 1919 Auktionskataloger
1803 1822 Auktionsprotokol efter husmænd og andre fattige
1749 1920 Auktionsprotokol, by og herreder
1860 1968 Bestillingsmandsprotokol
1869 1896 Bikassebog, udbetalte march- og rejsepenge til værnepligtige
1903 1909 Bilag vedrørende værgebeskikkelser
1824 1855 Blandede dokumenter vedrørende bestillingsmænd i herrederne
1824 1850 Blandede dokumenter vedrørende dommerkornet
1795 1860 Blandede dokumenter vedrørende pasvæsenet
1810 1872 Blandede overformynderisager
1803 1823 Bog over de ved by- og herredstinget læste anordninger
1889 1895 Bødejournal
1871 1917 Dagbog
1889 1913 Dagbog for landpolitibetjenten i Sallinglands Herreder
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1877 1919 Delinkventhovedbog
1810 1814 Designation over ½% afgiften ifølge forordning for Skive og Salling
1824 1829 Diverse breve for by og herreder
1855 1868 Diverse indberetninger
1823 1885 Diverse protokoller
1840 1848 Dokumenter angående sypiger og tømmermænd på landet
1778 1918 Dokumenter til auktionsprotokoller
1783 1918 Dokumenter til justitsprotokoller
1832 1832 Dokumenter til Kristen Jacobsen til Hegnets opbudsbo
1783 1840 Dokumenter til notarialprotokoller
1856 1858 Dokumenter til politi- og ekstraretsprotokoller
1783 1918 Dokumenter til politiprotokoller
1849 1885 Dokumenter til skifteprotokoller
1851 1919 Dokumenter til skifteprotokoller
1813 1813 Dokumenter til skiftet efter Frederik Stjernholm til Keldgård
1844 1845 Dokumenter til sættedommerprotokol i sagen mod gårdmand Jens Hansen
1867 1871 Dokumenter til tiendekonstateringsprotokol
1867 1876 Dokumenter vedrørende borgerlig vielse
1801 1802 Dokumenter vedrørende frivillige gaver til de i slaget 2/4-1801 kvæstede
1820 1825 Dokumenter vedrørende overdragelsen af skifter og overformynderi fra amtmand Sehesteds bo til herredsfogeden i Sallingland
1794 1855 Dokumenter vedrørende veje, broer og åer
1883 1919 Domprotokol
1846 1883 Domprotokol til politiprotokollen
1846 1883 Domprotokol, sager til politiprotokoller
1823 1830 Domskoncepter for herrederne og for byen
1810 1877 Dødsanmeldelser
1812 1898 Dødsanmeldelsesprotokol
1860 1915 Dødsboer
1884 1884 Dødsboet efter Anne Marie Nielsen, Håsum
1916 1916 Dødsboet efter apoteker Louis d. Arrest, Balling
1885 1885 Dødsboet efter gårdejer Jens Chr. Lønborg
1919 1919 Dødsboet efter købmand Jens Knudsen, Lem
1883 1883 Dødsboet efter pastor Hansen, Fuur
1790 1815 Efterlysningsordrer
1885 1886 Faderskabssager
1863 1888 Firmaanmeldelser
1889 1935 Firmaprotokol, landet
1889 1935 Firmaprotokol, tillæg
1862 1889 Firmaregister
1779 1822 Fogedforretninger med bilag for Skive by og Salling herred
1820 1987 Fogedprotokol
1845 1860 Forarbejder til realregistre
1892 1916 Fordringsprotokol, døds- og konkursboer
1895 1910 Forstrandsindberetninger
1861 1885 Forstrandsregnskaber
1778 1859 Fortegnelse over afholdte auktioner og licitationer
1841 1848 Fortegnelse over anmeldte dødsfald
1778 1818 Fortegnelse over de afholdte fogedforretninger
1784 1860 Fortegnelse over de ved byen og herrederne afhjemlede syns- og taksationsforretninger
1747 1865 Fortegnelse over tinglæste hæftelser
1839 1854 Fortegnelser ifølge forordning over tinglæste fæstebreve m.m.
1908 1941 Fællesboopgørelser
1913 1929 Førerbevisprotokol
1887 1887 Gæstgiver N. L. Gjeddes konkursbo
1855 1855 Gårdejer af Balling Jens Poulsen Holts fallitbo
1904 1936 Handelsregister
1889 1935 Handelsregister
1889 1935 Handelsregister
1899 1994 Handelsregister
1837 1959 Hartkorns- og tiendefortegnelser for Skive købstad og Sallingland herreder
1913 1925 Hotelprotokol for Roslev Hotel
1911 2000 Hovedakter
1889 1893 Hundevedtægter
1688 1918 Indkomne breve
1804 1840 Indkomne breve til by- og herredsskriveren
1797 1864 Indkomne breve vedrørende alimentationssager
1803 1807 Indkomne breve vedrørende fattigvæsenet
1859 1863 Indkomne breve vedrørende justits- og politivæsen
1780 1864 Indkomne breve vedrørende lægdsvæsenet
1808 1855 Indkomne breve vedrørende vejvæsenet
1859 1886 Journal for justits- og politisager
1848 1869 Journal for vejvæsenssager
1823 1919 Journal I
1688 1918 Journalsager
1823 1886 Journalsager II
1797 1864 Journalsager vedrørende alimentationssager
1803 1807 Journalsager vedrørende fattigvæsnet
1859 1863 Journalsager vedrørende justits- og politivæsen
1780 1864 Journalsager vedrørende lægdsvæsenet
1808 1855 Journalsager vedrørende vejvæsenet
1688 1921 Justitsprotokol
1841 1877 Kassebog for overformynderiet
1884 1896 Kludesamlerpas
1779 1822 Kommunikationer af reskripter og kollegialbreve
1792 1823 Kommunikationer af udstykningsbevillinger
1873 1886 Konceptbog for indberetninger
1855 1858 Koncepter til aktivlister til herredernes overformynderi
1859 1869 Koncepter til indberetninger, overformynderiet
1810 1877 Koncepter til overformynderiregnskaber
1855 1869 Koncepter til regnskaber over udgåede kapitaler
1870 1870 Konkursbo, Anders Pedersen, Rødding
1913 1913 Konkursbo, Andreas Lykke, Rybjerg
1912 1912 Konkursbo, bager Chr. Bertelsen, Fuur
1889 1889 Konkursbo, bestyrer Jens Chr. Andersen, Gammelgård
1884 1884 Konkursbo, boelsmand Peter Mortensen, Harre
1879 1879 Konkursbo, detaillist H. P. Mikkelsen, Branden
1884 1884 Konkursbo, detaillist Niels Jensen, Jebjerg
1887 1887 Konkursbo, detaillist Th. Andersen, Jebjerg
1885 1885 Konkursbo, gårdejer Christen Dideriksen, Glattrup
1871 1871 Konkursbo, gårdejer Niels Nielsen Smedgaard
1886 1886 Konkursbo, gårdmand Mads Nielsen, Arbjerg
1874 1874 Konkursbo, P. Kjeldsen, Grinderslev
1879 1879 Konkursbo, propirtær Jens Chr. Eriksen, Ramsing
1883 1883 Konkursbo, smed Knud Nielsen, Oddense
1886 1917 Konkursboer
1887 1897 Konverteringsbog
1779 1910 Kopibog
1795 1801 Kopibog angående brandvæsenet på landet
1803 1819 Kopibog angående fattigvæsenet
1807 1818 Kopibog angående krigsvæsenet
1804 1816 Kopibog angående politivæsenet i Salling
1810 1823 Kopibog angående skifterne i Salling
1794 1823 Kopibog angående vejvæsenet
1790 1869 Kopibog for by- og herredsskriveren
1884 1886 Kopibog for panteattester
1795 1838 Kopibog for udgåede breve vedrørende lægdsvæsnet
1765 1773 Korrespondanceprotokol for by og herreder
1859 1886 Korrespondanceprotokol vedrørende justits- og politisager
1869 1877 Korrespondancesager med byrådet
1900 1919 Landbrugsministeriets skrivelser
1881 1894 Landvæsenskommissionsforretninger, Sallinglands H.
1859 1868 Liste over renter der skal indkomme til herredernes overformynderi
1860 1868 Liste over udbetalte renter fra herredernes overformynderi
1863 1907 Lægdsjournal
1840 1918 Lægdsrulle
1881 1884 Lægdsrulle
1840 1882 Lægdsruller
1859 1957 Lægdsruller
1822 1843 Lægdsruller for Rødding sogn
1806 1821 Lægdssedler for Resen, Harre, Grønning, Torum og Lime sogne
1844 1844 Matrikler
1810 1841 Mindre skifteprotokol for herrederne
1903 1961 Navneforandringsprotokol
1903 1961 Navneforandringsprotokol, register
1858 1919 Navneregister til alimentationsjournaler
1916 1937 Navneregister til anmeldte fordringer
1884 1919 Navneregister til domprotokoller
1905 1920 Navneregister til fogedprotokoller
1810 1841 Navneregister til mindre skifteprotokol for herrederne
1885 1919 Navneregister til notarialprotokoller
1810 1831 Navneregister til overformynderiprotokol for Sallingland
1810 1872 Navneregister til Salling Herreders Overformynderi
1749 1960 Navneregister til skifteprotokoller
1810 1877 Navneregister til skifteprotokoller
1891 1994 Navneregister til skiftesagliste
1884 1899 Navneregister til skiftesaglister
1749 1928 Navneregister til skøde- og panteprotokoller
1749 1928 Navneregister til skøde- og panteprotokoller
1897 1943 Navneregister til strafferegister
1751 1919 Notarialprotokol
1844 1844 Ny matrikel
1908 1940 Næringsbeviser, protokol
1858 1932 Næringsbeviser, register
1858 1910 Næringsprotokol
1887 1888 Næringsrapporter
1915 1980 Offentlige boer
1830 1871 Om snekastning m.m.
1840 1858 Omskreven lægdsrulle
1810 1868 Overformynderiprotokol
1797 1868 Papirer vedrørende jordemodervæsnet
1916 1928 Pasjournal
1823 1896 Pasjournal
1823 1896 Pasprotokol
1885 1886 Paternitetssager
1749 1928 Personregister
1884 1919 Personregister til domprotokol
1905 1920 Personregister til fogedprotokoller
1885 1919 Personregister til notarialprotokoller
1749 1928 Personregistre
1860 1888 Politi- og ekstraretsprotokol
1750 1860 Politi-, gæste- og ekstraretsprotokol for by og herreder
1798 1841 Politidomme
1822 1885 Politiprotokol
1791 1822 Politiprotokol for Harre Herred
1793 1822 Politiprotokol for Hindborg Herred
1792 1822 Politiprotokol for Nørre Herred
1793 1822 Politiprotokol for Rødding Herred
1885 1918 Politiprotokol, offentlige politisager
1888 1919 Politiprotokol, private politisager
1822 1885 Politiprotokoller for herrederne
1871 1917 Politirapporter
1812 1898 Protokol over anmeldte dødsfald
1865 1919 Protokol over borgerlige vielser
1863 1888 Protokol over firmaanmeldelser
1865 1919 Protokol over indgåede ægteskaber
1858 1910 Protokol over næringsbeviser
1844 1844 Protokol over steder på over 1 tdr. hartkort deres størrelse i den gamle og den nye matrikel
1912 1959 Rapporter vedr. uopklarede sager
1837 1959 Realregister
1885 1905 Register til bødejournaler
1816 1822 Registreringer afholdte af sognefogeder
1887 1974 Registreringsbog
1887 1974 Registreringsprotokol
1875 1918 Registreringsprotokoller for sognefogederne i sallinglands herreder
1888 1918 Regnskabsbilag
1885 1941 Rejsepolitiprotokol
1821 1840 Restancelister vedr. personer af bondestand
1816 1839 Restancelister vedr. personer udenfor bondestand
1820 1874 Reversaler
1840 1848 Sager angående sypiger og tømmermænd på landet
1778 1918 Sager til auktionsprotokoller
1872 1918 Sager til fogedprotokoller
1779 1822 Sager til fogedprotokoller for by og herreder
1783 1918 Sager til justitsprotokoller
1832 1832 Sager til Kristen Jacobsen til Hegnets opbudsbo
1903 1905 Sager til navneforandringsprotokoller
1783 1840 Sager til notarialprotokoller
1856 1858 Sager til politi- og ekstraretsprotokoller
1783 1918 Sager til politiprotokoller
1882 1919 Sager til politiprotokoller, private politisager
1851 1919 Sager til skifteprotokoller, by og herreder
1849 1885 Sager til skifteprotokoller, Sallinglands Herreder
1813 1813 Sager til skiftet efter Frederik Stjernholm til Keldgård
1844 1845 Sager til sættedommerprotokol i sagen mod gårdmand Jens Hansen i Selde
1867 1871 Sager til tiendekonstateringsprotokoller
1820 1825 Sager vedr. overdragelsen af skifter og overformynderi fra amtmand Sehesteds bo til herredsfogeden i Sallingland
1795 1860 Sager vedr. pasvæsenet
1909 1944 Sager vedr. stjålne effekter
1800 1810 Sager vedrørende 1/4 % afgiften
1867 1876 Sager vedrørende borgerlig vielse
1797 1868 Sager vedrørende jordemodervæsenet
1794 1855 Sager vedrørende veje, broer og åer
1903 1909 Sager vedrørende værgebeskikkelser
1801 1802 Sager, frivillige gaver til de kvæstede i slaget 2/4-1801
1868 1917 Sagliste til justits- og politiprotokoller
1745 1859 Sagliste til justitsprotokoller
1780 1859 Sagliste til justitsprotokoller
1778 1818 Sagliste, fogedforretninger
1848 1851 Skifteakter i godsejer til Spøttrup Niss Nissens dødsbo
1859 1878 Skiftebilag
1749 1994 Skiftebog
1857 1888 Skifteekstrakter
1877 1933 Skiftehovedbog
1749 1994 Skifteprotokol
1848 1851 Skifteprotokol vedr. godsejer Niss Nissen til Spøttrup
1812 1898 Skiftesagliste
1898 1994 Skiftesagliste
1843 1854 Skortstensfejerbog for Nørre og Harre herreder
1900 1919 Skrivelser fra matrikelmyndighederne
1858 1927 Skøde- og panteprotokol, Sallinglands Herreder
1749 1858 Skøde- og panteprotokol, Skive og Sallingland
1809 1848 Sluttede skifter
1799 1839 Snekastningsindberetninger
1801 1801 Sognevis affattede lister over det våbendygtige mandskab
1886 1887 Stempelsager
1860 1910 Straffeakter
1911 2000 Straffeakter
1899 1962 Straffekort, døde
1750 1916 Strafferegister
1897 1956 Strafferegister
1897 1943 Strafferegister, navneregister
1863 1880 Strandingssager
1787 1841 Synsforretninger over puls- og sildevåder
1842 1842 Sættedommerprotokol i justitssagen mod Ane Jensine Lund
1844 1845 Sættedommerprotokol i sagen mod gårdmand Jens Hansen i Selde for formentlig begået landprang
1862 1871 Tiendekonstateringsforretninger
1864 1899 Tiendekonstateringsprotokol
1860 1880 Til- og afgangslister
1864 1868 Tilgangslister for lægdsvæsenet
1905 1905 Tillæg til matrikel og tiendefortegnelse
1909 1944 Tyverisager
1772 1860 Uafhentede tinglæste dokumenter
1862 1867 Udskiftningsforretning over Håsum bys gadejorder
1911 1957 Udskrifter af landsretsdomme og ankemeddelelser
1844 1895 Udskrifter af matriklen for Sallinglands herreder
1852 1875 Udstykningsapprobationer
1855 1893 Ujournaliserede sager
1912 1959 Uopklarede sager
1885 1961 Værgebeskikkelser
1885 1961 Værgemålsbeskikkelser
1906 1960 Værgemålsprotokol
1904 1967 Værgemålsregnskaber
1840 1882 Ældre lægdsruller