Arkivskaber:
Finansmin., Lønnings- og Pensionsdept., Pensionskontoret
 
FraTilOfficielle navne
197619875. kontor
19521976Pensionskontoret
19321952Kontoret for pensionssager
19261932Kontoret for pensions- og enkeforsørgelsessager
19091926Kontoret for pensions- og invalideforsørgelsen
18421909Pensionskontoret
 
FraTilKaldenavne
18481987Pensionskontoret

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1850 1850 Adskillige sager (nr. 238-10447)
1856 1904 Afgangsliste over Nådessekretariatets understøttelser fra 1. april 1856 at regne
1959 1981 AI-sager
1940 1981 AI-sager
1850 1852 Akter vedr. ophævelsen af Statssekretariatet for nådessager
1882 1909 Alderdomsforsørgelse, beregninger over
1959 1981 Almen Interesse-sager
1940 1981 Almen Interesse-sager
1816 1848 Almindelige journalsager
1834 1852 Anbefalinger fra hof- og slotspræst J. H. Paulli af ansøgninger om understøttelse
1857 1875 Anvisningskopibøger for de aftagende pensionslister
1848 1853 Arkivalier vedk. Statsbogholderikontoret under Finansdepartementet i Kiel
1933 1934 Beregninger af pensionstillæg til folkeskolen
1924 1929 Beregninger af pensionstillæg til statstjenestemænd
1849 1850 Beregninger vedr. pensionen i Hertugdømmerne
1954 1985 Bestyrelsens forhandlingsprotokol for Apotekervæsenets Pensionsordning
1849 1895 Blanketter
1816 1848 Brevkoncepter med indlæg
1851 1924 Den sønderjyske pensionskasse
1938 1945 Det pensionsmæssige mellemværende mellem staten og købstadskommunernes politi- og arrestvæsen
1826 1848 Diverse enkekasseskemaer for embedsmænd
1712 1903 Diverse gamle sager
1848 1864 Diverse journalsager vedr. veteraner
1850 1850 Diverse Nådessekretariatssager
1848 1851 Diverse regnskaber, bl.a. vedr summer anvist landmilitær- og søetaten
1861 1884 Diverse regnskabsprotokoller vedrørende budgetter og livsforsikringer
1909 1922 Ekspeditionsprotokol
1816 1848 Ekspeditionsprotokol
1856 1860 Ekspeditionsprotokol for Kongerigets særlige anliggender
1873 1875 Ekspeditionsprotokol. Bestillingsmænd
1856 1859 Ekspeditionsprotokollens register til journalsager for Kongerigets særlige anliggender
1849 1908 Ekspeditionsprotokoller
1842 1848 Ekstrakter af pensionsforestillinger
1829 1848 Ekstraktjournal over ansøgninger om pension for enker
1829 1848 Ekstraktjournaler over ansøgninger om pension for embedsmænds børn
1856 1880 Enkeforsørgelsesjournal IV Kongeriget
1854 1860 Enkeforsørgelsesjournal Monarkiets fællesministerium
1887 1908 Enkeforsørgelsessager
1855 1909 Enkeforsørgelsesskemaer
1816 1844 Enkekassesager
1855 1864 Fodjournal vedr. Hertugdømmerne
1871 1933 Foliejournaler for enkeforsørgelse
1816 1848 Forestillinger med kongelige resolutioner
1851 1872 Forklaringer og forslag vedrørende understøttelser
1820 1848 Forklaringer over af- og tilgang ved den aftagende pensionsliste
1842 1881 Forklaringer over af- og tilgang ved pensionslisterne
1842 1852 Forskellige registre over pensionsansøgninger og pensionsforslag med mere
1849 1852 Forskellige understøttelser i Hertugdømmerne
1886 1893 Forskrivningsbog
1842 1872 Forskrivningsbog
1921 1939 Fortegnelse over de forøgelser af bestillingsmænds forsikringer, der er indkøbt for bonusandelene for femåret 1916-20 med angivelse af den samlede forsikringssum pr. 01.01.1921
1955 1987 Fortegnelse over EF-numre
1852 1862 Fortegnelse over ministeriets anvisninger på amtsstuer m.v.
1835 1848 Fortegnelse over Pensionskassedirektionens personale
1829 1848 Fortegnelser over ansøgninger om pension eller tillæg for embedsmænd, enker og børn
1854 1882 Gratialejournal
1853 1886 Gratialejournaler
1848 1852 Gratifikationer for Hertugdømmerne
1852 1852 Gratifikationsansøgningsprotokol
1849 1852 Gratifikationsprotokoller med mere
1871 1905 Hovedbøger over bestillingsmænds forsørgelse
1851 1957 Håndskrevne koncepter
1909 1939 Journal
1940 1959 Journal
1960 1981 Journal
1897 1929 Journal A 1-100
1816 1848 Journal for almindelige sager
1856 1864 Journal for Kongerigets særlige pensionsvæsen
1924 1930 Journal for pensionister
1816 1844 Journal over enkekassesager
1852 1854 Journal over indkomne sager, Slesvig
1850 1852 Journal over sager vedkommende det forrige Nådessekretariat
1858 1862 Journal over åbentstående korrespondance
1920 1922 Journal P II
1849 1908 Journaler
1900 1988 Journalkort
1961 1969 Journalkort
1961 1981 Journalkort, emne
1959 1976 Journalkort, emnegrupper
1955 1987 Journalkort, enkepension
1959 1976 Journalkort, myndighedsgrupper
1952 1989 Journalkort, navn
1960 1961 Journalregister
1940 1959 Journalregister
1867 1873 Journalregister vedr. Nådessekretariatssager
1850 1893 Journalsager
1849 1885 Journalsager
1865 1959 Journalsager
1900 1939 Journalsager litra A I
1848 1939 Journalsager litra A.
1848 1939 Journalsager litra A.H.
1848 1939 Journalsager litra B.
1848 1939 Journalsager litra D.
1848 1939 Journalsager Litra E.
1848 1919 Journalsager litra E.B. - Gamle pensioner
1919 1939 Journalsager litra E.B. - Nye pensioner
1919 1939 Journalsager litra E.M. (efter 1919)
1848 1919 Journalsager litra E.M. (før 1919)
1848 1939 Journalsager litra G.K.
1848 1939 Journalsager litra G.R.
1848 1939 Journalsager litra H.K.
1848 1939 Journalsager litra J.
1848 1939 Journalsager litra K.D.
1848 1939 Journalsager litra K.E.
1848 1939 Journalsager litra M.
1848 1939 Journalsager litra M.A.
1848 1939 Journalsager litra M.B.
1848 1939 Journalsager litra N.S.
1848 1939 Journalsager litra O.
1848 1939 Journalsager litra O.V.
1899 1939 Journalsager litra P.
1848 1939 Journalsager litra S.H.
1848 1939 Journalsager litra S.O.
1848 1939 Journalsager litra S.P.
1848 1939 Journalsager litra U.K.
1848 1919 Journalsager litra V.T.p.
1919 1939 Journalsager litra V.T.p.
1923 1932 Journalsager litra V.T.p.a.
1852 1863 Journalsager og blanketter fra Hertugdømmerne
1850 1850 Journalsager vedr. anviste og udbetalte understøttelser
1820 1848 Justitsråd Clausens papirer vedrørende den Almindelige Pensionskasse og pensionsvæsenet
1891 1929 Kassebog for diverse fonde for hædersgaver til veteraner fra 1864
1847 1847 Koncept til register til ekstraktjournal over ansøgninger om pension fra enker
1816 1846 Koncepter til pensionsforestillinger
1864 1921 Kongelige hofpensioner
1856 1864 Kongerigets journal
1816 1848 Kopibog
1960 1981 Kopibog
1940 1959 Kopibog
1887 1894 Kopibog
1901 1925 Kopibog
1923 1939 Kopibog
1856 1860 Kopibog for Kongerigets særlige pensionsvæsen
1856 1860 Kopibog for pensionsvæsenet
1817 1847 Kopibog for skrivelser til Zahlkassen
1919 1921 Kopibog P II
1881 1885 Kopibog, embedsmænd
1850 1851 Kopibog, embedsmænds enker
1873 1875 Kopibog. Bestillingsmænd
1917 1932 Kopibøger
1852 1863 Kopibøger for Holstein og Lauenborg
1873 1889 Kopibøger over pensionsanvisninger for embedsmænd
1858 1890 Kopibøger over pensionsanvisninger for enker og børn
1830 1848 Liste over pensionsansøgninger fra embedsmænd
1934 1981 Litrabog
1851 1986 Love og paradigma vedrørende pligtig enkeforsørgelse
1937 1941 Materiale vedrørende politiets overførsel fra kommuner
1974 1991 Mødereferater fra Pensionskassen af 1925 for De private Eksamensskoler
1850 1852 Navnefortegnelse over pensionister under det forrige Nådessekretariat
1897 1956 Navnekort
1923 1970 Navnekort til pensionssager
1940 1980 Navnekort til pensionssager
1968 1976 Navnekort til pensionssager for ansatte i daginstitutioner (børnehaver, vuggestuer m.v.)
1923 1970 Navnekort, døde
1890 1939 Navneregister (inklusiv P II og militære underklasser)
1816 1848 Navneregister til forestillinger med kgl. resolutioner
1816 1848 Navneregister til protokol over pensionsforslag
1950 1970 Normeringslove
1851 1861 Nådessekretariatssager
1887 1894 Nådessekretariatssager
1956 1981 Ombudsmandssager
1947 1947 Omregistrering af pensioner
1871 1973 Paradigmesager og sager af almindelig interesse m.m.
1928 1929 Patrouillejournal. Tolden i Gjøl
1933 1934 Patrouillejournal. Tolden i Norsminde
1848 1849 Pensionen an abgegangene Beamten
1848 1849 Pensionen an Witwen und Kinder verstorbener Beamten
1849 1851 Pensionen für Beamten-Witwen und Kinder von Beamten
1849 1863 Pensions- og understøttelsessager for Hertugdømmerne
1817 1847 Pensionsanmeldelsesbog
1855 1866 Pensionsansøgninger, Hertugdømmerne
1849 1851 Pensionsansøgningsprotokol for enker og børn af embedsmænd i Hertugdømmerne
1842 1850 Pensionsfodjournal
1816 1856 Pensionshovedkontobog
1956 1962 Pensionskassen af 1950 for Private kirkelige Institutioner og Kgl. Teaters Pensionsfond
1952 1989 Pensionskassen for Bestyrerinder for Småbørnsasyler, almindelige sager
1916 1961 Pensionskassen for Bestyrerinder for Småbørnsasyler, forhandlingsprotokol
1953 1988 Pensionskassen for Bestyrerinder for Småbørnsasyler, legatsager
1936 1989 Pensionskassen for Bestyrerinder for Småbørnsasyler, revisionsprotokol
1978 1987 Pensionskassen for De grønlandske Kommuner, sager
1960 1961 Pensionskassen for De tekniske Undervisningsvirksomheder og Handelsskoler
1971 1983 Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler m.v., bilag til dagsordener
1952 1979 Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler m.v., hovedbog
1967 1980 Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler m.v., korrespondance
1953 1983 Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler m.v., mødereferater
1954 1970 Pensionskassen for tekniske undervisningsvirksomheder og handelsskoler, diverse papirer
1848 1849 Pensionsprotokol for Hertugdømmerne, embedsmænd
1848 1849 Pensionsprotokol for Hertugdømmerne, embedsmænds enker og børn
1852 1864 Pensionsprotokoller for embedsmænd, enker og børn i Hertugdømmerne
1850 1899 Pensionsprotokoller for embedsmænd, enker og børn i Kongeriget
1982 2005 Pensionssager
1848 1852 Pensionssager for embedsmænd, enker og børn i Hertugdømmerne
1865 1938 Pensionssager vedrørende Færøerne og Island
1849 1851 Permanente Gratificationen und sonstige stehende Ausgaben
1967 1985 Personalesager fra Statens Åndssvageforsorg
1835 1848 Personregister I: Pensionskassedirektionens medlemmer og kontorpersonale
1920 1986 Protokol for medlemsbidrag for Farmaceuternes Pensionskasse
1956 1995 Protokol for Pensionskassen for Højskoler, Landbrugs og Husholdningsskoler
1937 1955 Protokol for Understøttelseskassen for Lærere og Lærerinder
1816 1851 Protokol over kongelige resolutioner og reskripter
1849 1851 Protokol over Nådessekretariatets pensioner, Hertugdømmerne
1817 1850 Protokol over pensioner for den aftagende pensionsliste med forklaringer over af- og tilgangene
1854 1868 Protokol over pensionsanvisninger i Hertugdømmerne
1848 1873 Protokoller over aftagende pensioner
1849 1873 Protokoller over indtægter og udgifter for pensionslisten
1852 1863 Protokoller over indtægts- og udgiftspensioner for Hertugdømmerne
1816 1848 Protokoller over pensionsforslag
1924 1930 Register for pensionister, uden år
1835 1849 Register over breve med afsendte sager
1850 1867 Register over embedsmænd pensioner
1935 1935 Register over pensionisters lån
1905 1919 Register til anvisningskopibøgerne for embedsmænd
1872 1874 Register til brevbog
1816 1848 Register til ekspeditionsprotokol
1829 1848 Register til ekstraktjournal over ansøgninger om pension for embedsmænds børn
1829 1848 Register til ekstraktjournal over ansøgninger om pension for enker
1855 1909 Register til enkeforsørgelsesskemaer
1853 1863 Register til Gratialejournaler
1920 1939 Register til journal
1816 1848 Register til journal for almindelige sager
1816 1844 Register til journal over enkekassesager
1856 1859 Register til Kongerigets journal
1960 1992 Register til kopibog
1816 1848 Register til kopibog
1923 1939 Register til kopibog
1920 1921 Register til kopibog
1927 1927 Register til kopibog
1940 1959 Register til kopibog
1856 1859 Register til kopibog for pensionsvæsenet
1960 1981 Register til normeringslove
1817 1847 Register til pensionsanmeldelsesbog
1848 1849 Register til pensionsansøgningsprotokol for enker og børn af embedsmænd i Hertugdømmerne
1836 1859 Register til pensionshovedkontobog
1848 1849 Register til pensionsprotokol for Hertugdømmerne, embedsmænd
1848 1849 Register til pensionsprotokol for Hertugdømmerne, enker m.m.
1816 1851 Register til protokol over kongelige resolutioner og reskripter
1849 1851 Register til protokol over Nådessekretariatets pensioner, Hertugdømmerne
1830 1848 Registre over pensionsansøgninger, embedsmænd
1817 1850 Reglememter for den aftagende pensionsliste med forklaringer over af- og tilgangene
1929 1932 Rekapitulation over de gennem Finanshovedkassen, amtstuer, toldkasser og Postvæsenet udbetalte pensioner, hædersgaver, invalideforsørgelse m.m.
1900 1906 Rotulus
1969 1992 Sager for Pensionskassen for Højskoler, Landbrugs og Husholdningsskoler
1849 1854 Sager til ekspeditionsprotokollerne
1816 1848 Sager til ekstraktprotokoller over pensionsansøgninger fra embedsmænd
1871 1933 Sager til foliojournalen for enkeforsørgelse
1816 1848 Sager til pensionsjournal for embedsmænd
1849 1854 Sager til pensionsjournalen vedrørende embedsmænd
1849 1853 Sager til pensionsjournalen vedrørende enker og børn
1896 1947 Sager vedr. De Vestindiske øer
1844 1844 Sager vedr. gageforskud, pensionsforskud og lån
1971 1981 Sager vedr. ægtefællepension, der har været udlånt til Rigsrevisionen
1852 1896 Sager vedrørende embedsmænd
1856 1908 Sager vedrørende enker og børn
1844 1844 Sager vedrørende gageforskud, pensionsforskud og lån
1856 1896 Sager vedrørende ny fælles enker og børn
1829 1848 Sager vedrørende pensionering af enker
1829 1848 Sager vedrørende pensioneringen af embedsmænds børn
1900 1978 Sager vedrørende pligtig enkeforsørgelse
1958 1996 Sager, regnskaber, og beretninger fra Pensionskassen af 1925 for De private Eksamensskoler
1835 1848 Sagregister til forestillinger med kgl. resolutioner
1889 1919 Sagsbehandlerjournaler
1851 1882 Statistisk oversigt over alle pensioner m.m.
1964 1975 Særlige sager
1851 1861 Udfyldte pensionsskemaer med mere for embedsmænd
1871 1876 Udgiftsbog for islandske pensioner
1897 1909 Udnævnelseslister for embedsmænd (koncepter)
1937 1937 Udvalget af 22.06.1937 angående Statens Tjenesteboliger
1859 1949 Understøttelseskassen for Lærere og Lærerinder ved Statsanerkendte Højskoler og Landbrugsskoler
1852 1859 Understøttelsesprotokol for Holsten
1852 1858 Understøttelsesprotokol for Holsten
1852 1859 Understøttelsesprotokol for Slesvig
1852 1859 Understøttelsesprotokol for Slesvig
1930 1939 Understøttelsessager
1850 1850 Understøttelsessager, A - Ø, samt diverse
1852 1880 Versurpensionssager
1851 1954 Visdomsbog
1856 1900 Visdomsbog, love, regulativer m.v.
1911 1946 Visdomsbog, pensionslovene
1925 1967 Visdomsbog, pensionssager
1849 1908 Visdomsbog. Noticer vedrørende pensioner og enkeforsørgelsessager
1957 1981 Visdomsbogssager
1961 1989 Ægtefællepensionssager, Pensionsordningen for erhvervsskoler