Arkivskaber:
Krigshospitalskassen
 
FraTilOfficielle navne
16821851Krigshospitalskassen
 
FraTilKaldenavne
17451796Kvæsthuskassen
17451796Krigshospitals-, Enke- og Pensionskassen
16821851Landmilitæretatens pensionskasse og Krigshospitalskassen

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1745 1765 Antegnelser i regimentskvartermester Weslings huslejeregnskaber
1735 1761 Antegnelser udi Krigshospitalskassens regnskaber
1735 1735 Bilag til landofficerernes enkekasses regnskaber
1797 1817 Den gamle og den nye Krigshospitalskasses samt Landkadetkassens indtægter og udgifter
1796 1838 Depositaprotokoller
1775 1775 Designation over kassens bøger, obligationer m.m.
1775 1775 Designation over Landmilitæretatens pensionskasses bøger, obligationer og andre papirer
1770 1845 Diverse fortegnelser over personer der modtager pensioner fra de militære fonde
1757 1761 Diverse papirer vedrørende Krigshospitalskassens regnskaber
1733 1774 Diverse sager for Krigshospitalskassen
1767 1789 Ekstrakter
1790 1802 Ekstrakter af indkomne sager
1759 1796 Generalbalancebog
1804 1827 Generalrulle med register over den til underofficerernes pensionering m.m. etablerede fonds pensionister
1792 1799 Generalrulle over den nye Krigshospitalkasses pensionister
1788 1797 Generalrulle over Krigshospitalskassens pensionister
1807 1851 Generalrulle over Krigshospitalskassens pensionister
1805 1830 Historiske notater
1707 1783 Hovedbog for Krigshospitalskassen
1836 1847 Hovedbog krigshospitalskassen
1779 1807 Indestående deposita
1712 1712 Indkomne breve til Krigshospitalskassen
1774 1774 Indkomne ikke-refererede sager
1774 1802 Indkomne sager
1841 1841 Indtægtsordrer m.v. fra Krigshospitalskassen
1707 1774 Kgl. ordre og resolutioner vedr. enke- og pensionskasse
1750 1763 Kgl. ordrer vedr. pensionister til Krigshospitalskassen
1790 1802 Kocpibog for Krigshospitals- og Landkadetkassen
1707 1774 Kongelige ordre og resolutioner vedrørende Landofficerernes enkekasse og Landmilitæretatens pensionskasse
1682 1786 Kongelige ordrer og resolutioner til Krigshospitalskassen
1750 1763 Kongelige ordrer og resolutioner vedrørende pensionister til Krigshospitalskassen
1801 1851 Kontrabøger m. den danske Krigshospitalskasse og landkadetkasse
1780 1852 Kopibog
1755 1765 Kopibog ført i anledning af revisionen og Krigshospitalskassen og Landmilitæretatens pensionskasse
1755 1765 Kopibog vedr. revisionen af kasserne
1802 1852 Kopibøger for Krigshospitalskassen
1802 1852 Kopibøger for Krigshospitalskassen og landkadetkassen
1802 1852 Kopibøger for Krigshospitalskassen og underofficersfondet
1767 1779 Kopier af udgående breve
1750 1756 Korrespondanceprotokol
1841 1850 Krigshospitalskassens kvitteringer
1727 1775 Krigshospitalskassens og Landmilitæretatens pensionskasses obligation, huslejeekstrakter, regninger over processer vedrørende udlån m.v.
1736 1842 Krigshospitalskassens regnskaber
1753 1775 Krigshospitalskassens sager vedrørende udlån
1841 1850 Kvitteringer på amtsstuerne for udbetalte pensioner
1750 1766 Landmilitæretatens pensionskasses sager vedrørende de udlånte kapitaler
1770 1845 Modtagere af pensioner fra de militære fonde
1833 1844 Noterbøger for Den militære pensions- og ventefond
1833 1844 Noterbøger for Den militære pensions- og ventefond udfærdigede indtægts- og udgiftsordrer
1750 1786 Obligationsbeholdningsekstraktbog
1761 1763 Ordrer om hver der er tilbudt plads i Garnisonsregimentet eller Ladegården
1727 1775 Pensionskassens materiale vedr. udlån m.v.
1750 1766 Pensionskassesens sager vedrørende de udlånte kapitaler
1831 1839 Pensionsnydende blandt underklasserne og disses efterladte
1751 1789 Pensionsrulle
1751 1789 Personalerulle
1822 1827 Protokol over Sportelkassens ekspeditioner
1792 1799 Register over den nye Krigshospitalskasses pensionister
1780 1802 Register over ekspederede sager
1777 1802 Register over indkomne sager
1788 1797 Register over Krigshospitalskassens pensionister
1751 1789 Register over pensionsmodtagere
1780 1802 Register over udgående breve
1804 1827 Register til generalrulle over den til underofficerers pensionering m.v. etablerede fonds pensionister
1807 1851 Register til generalrulle over Krigshospitalskassens pensionister
1807 1851 Register til generalrulle over pensionister
1790 1802 Register til indkomne sager
1780 1802 Register til kopibog
1802 1852 Register til kopibøger for Krigshospitalskassen
1833 1847 Regnskab for krigshospitalskassen
1808 1818 Regnskaber og regulativer angående den militære sygepleje
1804 1826 Regnskabsekstrakter for den under den nye danske Krigshospitalskasse til underofficerernes pensionering m.v. etablererde fond
1818 1851 Regnskabsekstrakter for Krigshospitalskassen
1751 1796 Regnskabsjournal
1808 1818 Regulativer angående den militære sygepleje
1803 1851 Rulle over Krigshospitalskassens pensionister
1800 1802 Rulle over Krigshospitalskassens pensionister i København
1800 1802 Rulle over Krigshospitalskassens pensionister uden for København
1803 1851 Rulle over Krigshospitalskassens pensionsister udenfor Kbh.
1750 1818 Sager ang. Gjethuset i København
1845 1848 Sager vedrørende lazaretter m.v.
1848 1850 Sager vedrørende understøttelser til krigsinvalider og efterladte
1761 1763 Tilbudt plads i Garnisonsregimentet eller Ladegården
1831 1839 Udbetalingsprotokoller for den militære pensions- og rentefond