Arkivskaber:
Chefen for Hæren, Infanteriskolen
 
FraTilOfficielle navne
19611974Infanteriskolen
19221961Skydeskolen for Håndvåben
18691922Skydeskolen

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1869 1968 A. Indgåede skrivelser
1881 1952 A. Indgåede skrivelser vedr. forsøg
1881 1952 A. Sagsarkiv
1869 1968 A. Sagsarkiv
1881 1952 B. Korrespondancebog vedr. prøver og forsøg
1869 1967 B. Korrespondancebøger
1957 1974 B. Postliste A
1957 1974 B. Postliste B
1957 1974 B. Postlister
1869 1957 B. Registraturbøger
1903 1943 B. Registraturbøger vedr. forsøg
1873 1974 C. Kopibøger
1873 1942 C. Kopibøger vedr. forsøg
1873 1974 C. Udgåede skrivelser
1873 1942 C. Udgåede skrivelser vedr. forsøg
1869 1974 D. Befalinger
1869 1974 D. Befalingsbøger
1960 1968 E. Daglige meldinger
1869 1953 E. Rapportbøger
1896 1951 F. Straffebog
1896 1951 F. Strafferegister
1860 1960 Forsvarets Billedarkiv vedr. Skydeskolen for Håndvåben
1864 1955 Forsvarets Billedarkivs samling af gruppe-/portrætbilleder
1869 1932 G. Stambøger
1927 1951 G. Styrkelistebog for underkorporaler og menige
1869 1917 K. Fortroligt arkiv
1869 1917 K. Klassificeret arkiv
1869 1910 Katalog over skydeskolens samling af våben og undervisningsgenstande
1915 1921 V. Afdelingernes indberetninger om skarpskydning
1920 1921 V. Feltmæssige skydninger og fægtningsskydninger
1885 1908 V. Fægtningsskydninger
1950 1951 V. Rapport over forsøg med 7,62 mm maskingevær, model "Neuhausen"
1868 1913 V. Skyderapporter
1869 1956 V. Varia
1949 1957 Ø. Kassebøger
1869 1956 Ø. Lønningsbøger
1902 1957 Ø. Regnskaber
1902 1957 Ø. Økonomi