Arkivskaber:
Den Kellerske Åndssvageanstalt, Brejning
 
FraTilOfficielle navne
19601990Forsorgscentret for Vejle amt m.v.
18651959Den Kellerske Åndssvageanstalt, Brejning
 
FraTilKaldenavne
19601990Forsorgscenter III
18651990Brejning

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1924 1935 Ansættelsesprotokol
1929 1930 Antegnelser til regnskabet
1939 1968 Belægningsprotokol
1893 1934 Betalingsbog vedr. elever i familiepleje
1900 1934 Betalingsbog vedr. elever i familiepleje
1933 1934 Betalingsbog vedr. kontingenter
1929 1931 Betalingsbog vedr. sygekasse
1918 1929 Betalingsbog vedr. tuberkulose
1927 1929 Bibog
1943 1960 Bikassebog vedr. elever i familiepleje
1903 1921 Dagbog vedr. anstalten og Livø
1923 1955 Depotbog
1980 1983 Diverse budgetter
1966 1984 Diverse journaler
1879 1956 Diverse journalsager I
1971 1984 Diverse journalsager II
1962 1984 Diverse journalsager III
1970 1988 Diverse journalsager IV
1963 1980 Diverse journalsager V
1960 1984 Diverse journalsager VI
1865 1890 Diverse klicheer (metalplader)
1899 1982 Diverse miljø og teknik sager
1961 1984 Diverse mødereferater m.v.
1898 1899 Diverse regnskabsbilag og korrespondance
1924 1936 Diverse sager
1870 1990 Diverse vedr. klienter m.v.
1941 1953 Dr. O.H. Berthelsens sociale undersøgelser
1913 1959 Forhandlingsprotokol
1867 1933 Fortegnelse o. eleverne
1936 1940 Fortegnelse over alumnernes penge
1917 1930 Fællesmøder
1862 1959 Hovedbog
1894 1900 Hovedbog for diverse afdelinger
1900 1933 Hovedbog o. ansattes indbetalinger t. pensionsfonden
1926 1931 Hovedbog over ansatte
1890 1891 Hovedbog vedr. børneafdeling
1927 1938 Indtægtskassejournal
1921 1959 Journal
1897 1979 Journalplan for journalsager A-Ø
1902 1931 Journalregister
1902 1959 Journalsager
1897 1979 Journalsager A-Ø
1882 1910 Journalsager vedr. Lillemosegård
1925 1948 Kalkulationer vedr. bageriet
1865 1990 Kardexkort A-Ø, klienter
1891 1894 Kassebog
1934 1940 Kassebog
1911 1966 Kassebog for pensionsfonden
1922 1952 Kassebog vedr. bageriet
1927 1941 Kassebog vedr. elever i familiepleje
1916 1929 Kassebog vedr. tuberkuloseafdeling
1880 1960 Kassebog vedr. udbetalinger
1927 1932 Kassebog, Avlsgården
1975 1987 Kassebøger for bageriet
1900 1990 Klientjournaler
1911 1926 Klientkartotek, Livø
1950 1988 Klientregister A-Ø, U-sager
1865 1990 Klientregister A-Å
1865 1990 Klientsager
1865 1935 Klientsager
1930 1960 Kolonnebog
1922 1924 Korrespondance vedr. eleverne
1924 1956 Køkken- og bespisningsregnskaber, alle afdelinger
1922 1924 Køkken- og bespisningsregnskaber, Asylet
1922 1924 Køkken- og bespisningsregnskaber, Kvindehjemmet
1922 1924 Køkken- og bespisningsregnskaber, Mandshjemmet
1922 1924 Køkken- og bespisningsregnskaber, Skolen
1926 1931 Lønningsbog for husmedhjælpere og løsarbejdere
1927 1960 Mandtalsbog
1975 1988 Mødereferater fra personalemøder
1925 1938 Oplandsspørgsmålet
1891 1893 Patientbetaling, kvitteringsbog
1911 1926 Patientkartotek, Livø
1981 1984 Personalemeddelelser
1878 1909 Personaleprotokol
1865 1990 Personalesager
1900 1980 Personalesager
1900 1980 Personalesager, journalkort
1900 1980 Personalesager, journalkort
1900 1980 Personalesager, Supplementsunderstøttelser, journalkort
1922 1949 Postkvitteringsbog
1922 1922 Protokol over beholdning i køkkenet
1922 1923 Protokol over fragtkørsel med bilerne
1924 1928 Protokol vedr. budget, Brejninge
1924 1928 Protokol vedr. budget, Livø
1924 1928 Protokol vedr. budget, Sprogø
1889 1938 Protokol vedr. udgifter
1950 1988 Rapportbog
1950 1988 Rapportbøger
1902 1933 Register til hovedbøgernes afsnit om patientbetaling
1865 1930 Register til klientsager
1865 1972 Register til sterilisationsager
1865 1930 Register til U-sager
1960 1961 Regnskabsbog, Afd. B III
1955 1958 Revisionsprotokol
1928 1957 Sager vedr. budget og statstilskud m.v.
1939 1948 Sager vedr. konto i Vejle bank
1974 1979 Saldobalance og budgetter
1916 1932 Skoleprotokol
1930 1931 Specifikation af forskudskontoen
1865 1932 Stambog
1930 1972 Sterilisationssager
1929 1950 Sterilisationssager
1934 1950 Tjenestetidsregulering
1865 1990 U-sager
1865 1967 U-sager
1932 1942 Vagtbog
1982 1983 Vedr. budget, budgetforslag