Arkivskaber:
Statsfængslet i Horsens
 
FraTilOfficielle navne
18462006Statsfængslet i Horsens
 
FraTilKaldenavne
18462006Horsens Statsfængsel

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1982 1984 Afdelingsrådsmøde
1853 1865 Afskrift af Christianshavns straffeanstalts protokol af 55 fanger overført til Horsens
1904 1904 Afskrift af stamrullen
1933 1970 Aktuddrag
1932 1938 Analysebog
1917 1925 Andre udgifter på konto V a I samt rekapitulation
1954 1956 Anmeldelser og indkaldelser
1972 1975 Anmeldelsesbog, F-, H-, og P-fanger
1967 1986 Anstaltledermøder - referater
1930 1946 Ansøgningsskemaer
1860 1871 Approbationer på anskaffelse og kassationer af inventariegenstande
1856 1858 Arbejdsbog
1979 1979 Arbejdsgruppe vedr. de lukkede anstalter
1911 1912 Aude-Hansens korrespondance
1991 1998 AUF - uddannelse af medarbejdere
1920 1950 Avisudklip
1886 1890 Backes korrespondance
1921 1944 Bekendtgørelser
1890 1929 Beskadigede fotografier af fanger
1893 1920 Besøgsprotokol
1875 1898 Bog over udtagne og indlagte penge
1932 1937 Bogholderiets korrespondance
1854 1857 Breve fra direktionen ang. kassen og økonomien
1846 1854 Byggematerialer
1875 1875 Børstenbinderi
1899 1986 Dagbog
1900 1912 Dagbog
1993 2006 Dagbogsblade
1854 1861 Debitor regnskabsbog
1943 1943 Diverse journal
1884 1944 Diverse korrespondance vedr. bøssemageren og våbendepotet
1851 1909 Domsakter
1932 1933 Fabrikationsbog
1910 1932 Fakturabog
1969 2000 Fangecharteques
1998 2001 Fangecharteques - narkofri afdeling.
1940 1950 Fangecharteques vedr. krigsforbrydere og landssvigere, B
1933 1970 Fangecharteques vedr. observanter, O
1933 1970 Fangecharteques vedr. psykopatforvarede I, H
1933 1970 Fangecharteques vedr. psykopatforvarede, H
1953 1955 Fangecharteques vedr. psykopatfængsel, P
1945 1955 Fangecharteques vedr. retsopgøret, B
1933 1970 Fangecharteques vedr. sikkerhedsforvarede, S
1933 1970 Fangecharteques vedr. tvangsarbejde m.m.
1917 1947 Fangefordelingsprotokol
1890 1929 Fangefotos ikke identificeret
1928 1943 Fangeopgørelser
1875 1896 Fangeprotokol, cellefanger
1873 1896 Fangeprotokol, fællesfanger
1933 1943 Fanger overgået til Sdr. Omme
1940 1943 Fangeregister
1914 1937 Fangeregister
1917 1927 Fangernes tilgodekommende
1903 1923 Fangernes værdigenstande
1851 1909 Fangesager
1969 2000 Fangesager
1884 1892 Forhør og fangeplacering
1857 1945 Forhørsprotokol
1957 1986 Forhørsprotokol
1945 1953 Forhørsprotokol for fængselsfanger
1922 1957 Forhørsprotokol for personale
1935 1957 Forhørsprotokol for sikkerhedsforvarede
1950 1957 Forhørsprotokol, B- og P-fanger samt H-forvarede
1946 1950 Forhørsprotokol, B-fanger
1953 1956 Forhørsprotokol, F-fanger og H-forvarede
1950 1956 Forhørsprotokol, Vestre Fængsel m.m.
1922 1925 Forretningsgang
1943 1943 Forskellige papirer vedr. B-fanger
1872 1938 Forskelligt
1896 1939 Forskelligt vedr. bogholderiet
1898 1918 Fortegnelse over udbetalte lønninger
1940 1945 Fortrolige skrivelser fra besættelsestiden
1866 1929 Fotografier af fanger
1912 1970 Fremstilling for direktøren
1918 1923 Fremstillingsbog for bogholderen
1933 1944 Fremstillingsprotokol
1932 1936 Funktionærforplejning og hundehold
1970 1981 Funktionærmøde
1910 1930 Fængelsvæsen i almindelighed
1853 1883 Fængselsselskaber
1854 1927 Hovedbog
1954 1971 Indkaldelser af H- og P-fanger
1954 1971 Indkaldelser af psykopatforvarede, psykopatfængslede og fængselsfanger
1933 1945 Indsættelser og løsladelser, Arbejdshus
1934 1946 Indsættelser og løsladelser, fængselsfanger
1970 1974 Indsættelser og løsladelser, P-fanger
1926 1933 Indsættelser, løsladelser og overflytninger
1945 1951 Indsættelses- og løsladelsesbog, B-fanger
1946 2000 Indsættelses- og løsladelsesbog, F-fanger
1955 1969 Indsættelses- og udskrivningsbog, H- og P-fanger
1906 1926 Indsættelsesbog
1967 1973 Indsættelsesbog, H-, F-, P-, og S-fanger
1971 1973 Indsættelsesbog, observanter
1945 1951 Indsættelsesbog, overflytninger, benådninger og løsladelser, B-fanger
1943 1943 Indsættelsesbog, tugthusfanger
1962 1975 Indsættelsesbog, varetægtsarrestanter
1969 1976 Indsættelsesprotokol
1924 1924 Inventarlister
1957 1976 Isolationsbog for H- og P-fanger
1853 1913 Journal
1853 1859 Journalsager
1860 1892 Journalsager I
1893 1917 Journalsager II
1933 1943 Journalsager III
1945 1946 Kartotekskort
1927 1939 Kassebilag
1933 1935 Kassebilag for Sdr. Omme
1846 1930 Kassebog
1855 1930 Kassejournal
1857 1884 Kirkebog
1871 1875 Kladde
1888 1905 Kladder til kassebøger
1995 2000 Korrespondancejournal
1913 1923 Korrespondancejournal I
1923 1982 Korrespondancejournal II
1911 1923 Korrespondancejournalsager I
1923 1928 Korrespondancejournalsager II
1928 2000 Korrespondancejournalsager III
1939 1945 Kort over løsladte
1905 1911 Kvartalsrapporter
1998 2001 Ledelsesmøder
1925 1928 Lister over fangeplaceringen
1853 1898 Løsladelses- og indsættelsesbog
1868 1957 Løsladelsesbog
1868 1957 Løsladelsesprotokol
1934 1940 Løsladte fanger
1874 1876 Mazantis korrespondance
1922 1924 Meddelelser fra morgenrapporterne
1861 1916 Memorialer
1928 1957 Mødeprotokol
1950 1956 Mødeprotokol for den midlertidige forvaringsafdeling på 'Vestre Fængsel og Horsens
1947 1948 Mødeprotokol I
1939 1967 Mørklægning og bedriftsværn
1972 2008 Navnekartotek - til fangecharteques
1853 1984 Navnekartotek til fangesager
1933 2001 Navnekartotek til fangesager
1879 1879 Navneregister til fangeprotokol, cellefanger
1853 1905 Navneregister til straffeprotokollen
1853 1926 Navneregister, indsatte fanger
1878 1879 Navneregister, stambøger
1943 1968 Nyindkomne og genindsatte fanger
1943 1945 Nyindkomne og genindsatte, A-fanger
1945 1951 Nyindkomne og genindsatte, B-fanger
1951 1968 Nyindkomne og genindsatte, psykopatfæforvarede (H-fanger) og psykopatfængsel
1944 1968 Nyindkomne og genindsatte, S-fanger
1885 1885 Observationer
1928 1930 Opførelse af arbejdsbarak, farveribygning og kokosvæveri, Amstrup
1853 1918 Overarbejdsbog
1853 1918 Overarbejdsjournal
1913 1924 Overarbejdsprovisioner
1912 1921 Overbetjentens rapporter ang. tjenesteforseelser begået af opsynsbetjente m.fl.
1933 1937 Oversigt over forbruget af straffeanstaltens bevillinger
1906 2002 Personalecharteques
1965 2001 Personalesager - Ansatte født d. 1.
1967 2000 Personalesager - Ledere
1939 1939 Personalets militærforhold
1899 1986 Postbesættelse
1883 1889 Protokol over C. Borchs arbejdsronderinger
1875 1896 Protokol over cellefanger
1969 1990 Protokol vedr. hensiddende fængselsfanger
1977 1992 Protokol vedr. indsættelse, løsladelse og overflyttelse
1969 1990 Protokol vedr. løsladte fængselsfanger
1969 1969 Protokol vedr. løsladte H-forvarede
1986 2001 Prøvekarakterer v. enkeltfagsundervisning
1954 1956 Prøveudskrivning, H-fanger
1951 1951 Rapportbog
1888 1889 Rapportbog
1940 1943 Register over nye og genindsatte fanger
1914 1915 Register til hovedbog
1913 1973 Register til korrespondancejournaler
1955 1956 Register, læger vedr. H-forvarede
1932 1932 Reglement af 30/12-1932 i tysk oversættelse
1913 1921 Reservebetjentskolen
1914 1917 Råmaterialebog
1884 1892 Sager til forhørsprotokollen
1974 2000 Samarbejdsudvalget - referater
1934 1935 Sdr. Omme lejrens korrespondance
1888 1899 Skydebog
1912 1926 Småfornødenheder
1853 1909 Stambog
1933 1970 Stambog, B-fanger
1933 1970 Stambog, H-fanger
1933 1970 Stambog, P-fanger
1933 1970 Stambog, S-fanger
1933 1970 Stambog, statsfængsel
1909 1933 Stambog, Tugthus
1948 1958 Statistik
1870 1889 Statistik fra 1870'erne og 1880'erne
1965 1970 Statistik, dagbog
1891 1896 Statistikbog
1981 1982 Statsfængslets telefonboks - aflytninger
1903 1916 Statusbog
1853 1942 Straffeprotokol
1946 1951 Strafferegister for B-fanger
1942 1955 Strafferegister for F-fanger
1956 1960 Strafferegister for P-fanger
1934 1959 Strafferegister for sikkerhedsforvarede
1976 1981 SU-referater
1883 1906 Synsforretninger
1886 1891 Synsprotokol
1928 1937 Særlig forhørsprotokol samt undvigelser
1936 1942 Tilvækstprotokol, biblioteket
1936 1942 Tilvækstprotokol, bøger
1855 1896 Tjenestemændene og deres forhold
1949 1968 Udlånsbog, biblioteket
1957 1964 Udskrivning, H-fanger
1956 1970 Udskrivningsprotokol, H-fanger
1937 1942 Ujournaliserede sager
1862 1942 Ujournaliseret korrespondance
1898 1920 Ujournaliseret korrespondance ang. hedekampagnen
1900 1920 Ældre fotografier af bygninger og interiører
1933 1933 Ændring af skemaer
1932 1939 Årsberetninger og reglementer