Arkivskaber:
Odense Byfoged
 
FraTilOfficielle navne
15001919Odense Byfoged

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1860 1989 "Niels Jensen og Hustru Christiane Stiftelsen"
1913 1930 Afgift af stærke drikke
1828 1829 Agentinde K. K. Applebyes bo
1918 1933 Aktieselskabsregister
1897 1914 Alimentationsjournal
1918 1919 Andragender om værge- og kuratorbeskikkelser
1917 1958 Anholdelsesprotokol
1861 1900 Ansøgninger om politibetjentstillinger.
1844 1886 Arbejdsprotokol for arrestanterne i Odense Arresthus
1817 1866 Arkivfortegnelse
1878 1958 Arrestantfotos
1815 1883 Arrestantprotokol
1878 1890 Attestprotokol vedr. pantsatte ejendomme
1685 1919 Auktionsprotokol
1908 1938 Beværterbevilling
1918 1973 Bilag til journaler over registrerede aktieselskaber i Odense Købstad
1650 1655 Bog over indførsler (udlæg).
1877 1878 Brevkopibog for skifteretten.
1822 1835 Byskriverens kopibog
1817 1818 Byskriverens kopibog
1790 1797 Bødeprotokol.
1701 1756 Designation over de afdødes navne her i Odense som have efterladt sig umyndige arvinger
1802 1835 Designationer over de kongens kasse af sluttede skifter tilfaldende afgifter
1736 1800 Designationer over sportler.
1918 1955 Desinfektionsprotokol
1866 1918 Diverse dokumenter vedr. arresthuset.
1866 1907 Diverse dokumenter vedr. politiet.
1914 1919 Diverse sager henhørende under sædelighedspolitiet
1808 1837 Dokumenter skiftevæsenet vedkommende
1729 1919 Dokumenter til auktionsprotokol, fast ejendom.
1735 1880 Dokumenter til auktionsprotokol, licitationer.
1710 1918 Dokumenter til auktionsprotokol, løsøre.
1833 1874 Dokumenter til ekstraretsprotokol
1906 1919 Dokumenter til ekstraretsprotokol, kriminelle sager
1799 1918 Dokumenter til fogedprotokol.
1780 1824 Dokumenter til gældskommissionsprotokol
1867 1919 Dokumenter til gæsteretsprotokol
1887 1919 Dokumenter til gæsteretsprotokol, søretssager.
1816 1833 Dokumenter til justitsprotokol, ekstraretssager
1813 1869 Dokumenter til justitsprotokol, syns- og taksationsforretninger
1818 1866 Dokumenter til justitsprotokoll, gæsteretssager.
1724 1910 Dokumenter til notarialprotokol
1729 1869 Dokumenter til overformynderiprotokol
1808 1817 Dokumenter til pasprotokol
1763 1873 Dokumenter til politiprotokol
1874 1919 Dokumenter til politiprotokol, private sager.
1906 1919 Dokumenter til politiprotokollen, kriminelle sager
1802 1833 Dokumenter til præliminærforhørsprotokol
1822 1844 Dokumenter til registreringsprotokol
1556 1919 Dokumenter til skifteprotokol
1872 1919 Dokumenter til skifteprotokollen fremlagt uden egenlig behandling
1730 1904 Dokumenter til tingbog/justitsprotokol vedr. tingsvidnesager
1544 1919 Dokumenter til tingbogen/justitsprotokollen.
1864 1914 Dokumenter vedr. embedsovertagelse, arkivaflevering og embedsindtægter
1894 1902 Dokumenter vedr. gæstgiveriernes lokaleforhold.
1915 1918 Dokumenter vedr. løsagtige kvinder
1899 1919 Dokumenter vedr. navneforandring.
1807 1811 Dokumenter vedr. priseretten for Fyns stift.
1917 1917 Dokumenter vedr. voldgiftssagen imellem proprietær Fenger-A/S De Danske Sukkerfabrikker
1917 1918 Dokumenter vedr. voldgiftssager.
1919 1919 Dombog for straffesager
1866 1919 Domprotokol for civile sager.
1914 1919 Domprotokol for gældssager.
1866 1919 Domprotokol for offentlige sager.
1683 1866 Domprotokol.
1871 1919 Dødsanmeldelsesprotokol
1863 1863 Ejer og matrikelnummerregister
1851 1852 Ekstrakt af skifteprotokol.
1833 1919 Ekstraretsprotokol
1878 1878 Ekstraudskrift af Odense herreds matrikel
1916 1919 Firmaanmelderse
1790 1919 Fogedprotokol
1834 1865 Forhørssager.
1798 1865 Forsk. sager vedr. politiforvaltningen.
1917 1919 Forskellige skifteretsbilag
1844 1868 Fortegnelse over anmeldte dødsfald.
1735 1803 Fortegnelse over auktioner.
1882 1882 Fortegnelse over ejendomme i Odense
1833 1834 Fru L. F. Gersdorffs bo
1908 1973 Fællesboopgørelse
1830 1857 Gaderegister til realregister til skøde og panteprotokol
1780 1824 Gældskommissionsprotokol
1866 1875 Gæsteprotokol for Billes Hotel
1912 1930 Gæsteprotokol for Cafe Sydfyn
1917 1919 Gæsteprotokol for Grand Hotel
1916 1918 Gæsteprotokol for gæstgiveriet Fisketorvet nr. 6
1912 1918 Gæsteprotokol for gæstgiveriet i Teaterstræde
1902 1904 Gæsteprotokol for gæstgiveriet Nørrebro nr. 25
1918 1918 Gæsteprotokol for hotel Ansgar
1916 1918 Gæsteprotokol for Hotel Hafnia
1918 1923 Gæsteprotokol for hotel Hafnia
1894 1896 Gæsteprotokol for Hotel Odense
1918 1919 Gæsteprotokol for Hotel Royal
1914 1918 Gæsteprotokol for Hotel Sct. Knud
1917 1918 Gæsteprotokol for Jahns Gæstgiveri
1918 1926 Gæsteprotokol for Jahns gæstgiveri
1916 1919 Gæsteprotokol for Jernbanehotellet
1919 1926 Gæsteprotokol for kafé Dannebrog
1916 1919 Gæsteprotokol for Ny Missionshotel
1918 1918 Gæsteprotokol for Odense Svendehjem
1917 1919 Gæsteprotokol for Park Hotel
1905 1919 Gæsteprotokol for Postgaarden
1916 1918 Gæsteprotokol for Teisens Hotel
1887 1887 Gæsteprotokol for Th. L. Hansen´s gæstgiveri Østergade 16
1866 1919 Gæsteprotokoller for hoteller m.v.
1867 1919 Gæsteretsprotokol
1889 1957 Handelsregister
1877 1891 Hartkornsprotokol
1913 1947 Hovedaktregister
1880 1885 Hovedbog for Odense byfoged og byskriverembedet.
1865 1909 Indberetninger vedr. arresthuset.
1868 1877 Indkomne breve vedr. skiftevæsenet.
1912 1940 Instruksbog for Odense politi
1836 1837 Jomfru Anne Dorthea Lorentzens bo
1866 1869 Jomfru Fogs dødsbo
1833 1834 Jomfru Johanne Margrethe Mules bo
1817 1918 Journal
1836 1878 Journal over anmeldte fordringer i de under skiftebehandling værende boet
1918 1973 Journal over registrerede aktieselskaber i Odense købstad
1869 1961 Journal over vurderingsforretninger
1878 1888 Journalregistre.
1822 1919 Journalsager.
1606 1919 Justitsprotokol
1819 1819 Kommissionssag mod de for tumultariske optrin mod jøder den 12. sept. 1819 tiltalte personer
1876 1879 Kommissionssager mod Fyns Folkebanks bestyrelse.
1829 1829 Koncept til realregister
1882 1883 Koncept til realregister til skøde- og panteprotokol
1636 1641 Koncept-tingbog.
1774 1803 Koncepter til auktionsskøde
1843 1852 Koncepter til domme.
1788 1835 Koncepter til skiftedesignationer
1906 1906 Koncepter til skøde- og panteprotokol
1798 1864 Konceptindberetninger om kriminalfanger og -sager
1798 1864 Konceptindberetninger om kriminalfanger og sager.
1914 1919 Konkurssager
1914 1925 Kontrolliste for statsbetjenten i Odense m.h.t. de i Odense Herred værende u
1832 1860 Kopi af attester og anmærkninger på dokumenter for Odense by- og rådstueskriverkontor
1817 1901 Kopibog
1736 1742 Kopibog for højeste Rets Domme.
1838 1884 Kriminalfortegnelser
1775 1777 Købmand P. Falenkams opbrudsbo
1860 1989 Legatet "Niels Jensen og hustru Christiane Stiftelsen"
1882 1882 Liste over de nye matrikelnumre
1865 1918 Lægdsrulle
1843 1848 Lægdsrulle (sedler).
1909 1919 Lønningsprotokol for politibetjente
1886 1907 Mandtalsregistre.
1798 1902 Markedspasprotokol
1882 1882 Matrikel over Odense købstads grunde
1882 1882 Matrikel over Odense købstads jorde
1883 1946 Matrikelnummerregister til realregister
1907 1946 Matrikelregister til realregister
1843 1879 Matrikeludskrift
1866 1906 Meldingsprotokol for kvinder
1866 1908 Meldingsprotokol for mænd
1905 1961 Navneforandringsprotokol
1797 1818 Navneregister L-Ø til skøde- og panteprotokol
1890 1903 Navneregister over arbejder ved Odense Kanal
1853 1927 Navneregister over behæftelser i løsøre vedr. Skt. Hans Landsogn
1885 1894 Navneregister over offentlige fruentimmere
1897 1906 Navneregister over polititilhold
1823 1919 Navneregister over skifteberegninger og designationer
1736 1742 Navneregister til "Copibog for Højeste Rets Domme"
1897 1914 Navneregister til alimentationdjournal
1901 1925 Navneregister til alimentationsjournalen (barnefædre)
1822 1832 Navneregister til byskriverens kopibog
1817 1837 Navneregister til dokumenter skiftevæsenet vedk.
1906 1919 Navneregister til dokumenter til ekstrarets- og politiprotokol
1683 1687 Navneregister til domprotokol
1803 1866 Navneregister til domprotokol
1866 1919 Navneregister til domprotokol for civile sager
1866 1914 Navneregister til domprotokol for offentlige sager
1904 1919 Navneregister til dødsanmeldelseprotokol
1825 1919 Navneregister til fogedprotokol
1867 1918 Navneregister til gæsteretsprotokol
1889 1915 Navneregister til handelsregister
1836 1878 Navneregister til journal over anmeldte fordringer i de
1867 1919 Navneregister til justitsprotokol
1706 1719 Navneregister til konceptdomprotokol
1890 1931 Navneregister til lægdsrulle
1915 1931 Navneregister til lægdsrullen N-C
1903 1905 Navneregister til navneforandringsprotokol
1816 1915 Navneregister til notarialprotokol
1761 1869 Navneregister til overformynderiprotokol
1867 1919 Navneregister til poliprotokol
1874 1919 Navneregister til politiprotokol for private sager
1897 1919 Navneregister til politiprotokol vedr. overtrædelse af polivedtægten m.m.
1899 1917 Navneregister til protokol over anmeldte fordringer i døds- og fallitboer
1671 1721 Navneregister til protokol over de umyndige tilfaldne arvemidler
1882 1916 Navneregister til protokol over løsagtige kvinder
1866 1924 Navneregister til protokol over mistænkelige personer
1826 1833 Navneregister til præliminærforhørsprotokol
1870 1942 Navneregister til realregister over Vor Frue landsogn
1790 1938 Navneregister til realregister vedr. Skt. Hans landsogn
1875 1919 Navneregister til realregistre over Skt. Knuds landsogn
1820 1918 Navneregister til registreringsprotokol
1909 1910 Navneregister til sagliste til politiprotokol for offentlige sager
1817 1830 Navneregister til skiftekendelser
1625 1919 Navneregister til skifteprotokol
1879 1883 Navneregister til Skt. Hans, Skt. Knuds og Vor Frue sogns tillægsregister til realregister
1683 1831 Navneregister til skøde- og panteprotokol
1791 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokol de faste ejendomme uvedkommende
1683 1812 Navneregister til skøde- og panteprotokol nr. 1-20
1740 1927 Navneregister til skøde- og panteprotokol og til realregister de faste ejendomme vedkommende
1856 1881 Navneregister til skøde- og panteprotokol vedr. behæftelser i løsøre m.m.
1764 1837 Navneregister til skøde-og panteprotokol nr. 13-26
1906 1919 Navneregister til strafferegister
1830 1872 Navneregister til tinglæste dokumenter iflg. plakat af 18/1 1788
1719 1915 Notarialprotokol
1918 1994 Næringsvæsen m.m. firmaanmeldelser
1915 1957 Næringsvæsen m.m. Handelsregister afd. A
1913 1932 Næringsvæsen m.m. Handelsregister afd. A Sct. Hans Landsogn
1914 1929 Næringsvæsen m.m. Handelsregister afd. B
1889 1949 Næringsvæsen m.m. Handelsregister afd. C
1626 1960 Odense Byfoged - Register til skifteprotokol, registreringsprotokol og skiftedokumenter
1899 1955 Ordrebog række I
1872 1875 Orginale dødsanmeldelser.
1682 1697 Overformynderibog.
1904 1904 Overformynderikapitaler over 20 år
1829 1868 Overformynderikopibog
1762 1869 Overformynderiprotokol
1810 1869 Overmynderiets bestyrelse af det Gersdorffske familiefidekommis
1880 1908 Overretsdomme.
1810 1812 P. R. Gersdorffs bo
1765 1815 Panteattester
1798 1901 Pasprotokol
1887 1913 Pasprotokol over rejsepas til udlandet
1879 1928 Politiets ordreprotokol
1742 1919 Politiprotokol
1919 1919 Politiprotokol for offentlige sager
1874 1919 Politiprotokol for private sager.
1897 1919 Politiprotokol vedr. overtrædelse af politivedtægten m.m.
1784 1795 Poul Sigvardsen Møller og hustrus bo
1857 1922 Protokol for borgerlige vielser
1905 1915 Protokol for pålæg, udstedt i.h.t. lov af 1/4 1905
1869 1885 Protokol for taksationsmænd i h. t. lov af 19. marts 1869
1906 1923 Protokol over anholdte
1908 1913 Protokol over anholdte (klade)
1890 1903 Protokol over arbejdere ved Odense kanal.
1819 1825 Protokol over auktionsconditioner, proklamaer og bekendtgørelser i aviserne
1671 1721 Protokol over de umyndige tilfaldende arvemidler.
1866 1922 Protokol over handelsrejsende
1914 1923 Protokol over handelsrejsende
1866 1916 Protokol over løsagtige kvinder
1870 1932 Protokol over løste bogerskaber
1866 1919 Protokol over mistænkelige personer
1903 1905 Protokol over navneforandringer.
1885 1894 Protokol over offentlige fruentimmere.
1897 1906 Protokol over polititilhold.
1876 1914 Protokol over rejsende
1823 1919 Protokol over skifteberegninger og decisioner.
1817 1830 Protokol over skiftekendelser.
1866 1907 Protokol over udstedte legitimationspapirer
1917 1924 Protokol over voldgift ved husdyrhandel
1864 1873 Protokol vedr. "lettet adgang til at erholde tiendevederlagets størrelse og ydelsesmåde oplyst og berigtiget m.v."
1895 1897 Protokol vedr. konvertering af prioritetslån
1899 1917 Protokoller over anmeldte fordringer i døds- og fallitboer
1790 1833 Præliminærforhørsprotokol
1841 Præsteenke D. B. Lunds bo
1916 1928 Raadstuebog for Odense købstad
1891 1893 Rapportprotokol for gendarmeristationen i Odense.
1906 1920 Rapportprotokol over forbrydelser
1918 1920 Rapportprotokol over forbrydelser
1907 1919 Rapportprotokol over overtrædelse af P.V. m.v.
1871 1939 Realregister - Skt. Hans Landsogn
1830 1919 Realregister - Skt. Knuds Landsogn
1871 1942 Realregister - Vor Frue Landsogn
1740 1830 Realregister til skøde- og panteprotokol
1740 1857 Realregister til skøde- og panteprotokol
1810 1883 Realregister til skøde- og panteprotokol
1883 1946 Realregister til skøde- og panteprotokol - Odense Købstad
1790 1883 Realregister til skøde- og panteprotokol for markjorder
1917 1940 Register over anholdte
1792 1838 Register over forefaldne skifter.
1900 1925 Register over umyndige og dere kurator
1807 1919 Register til auktionsprotokol
1785 1816 Register til dom- og justitsprotokol.
1833 1880 Register til ekstraretsprotokol
1843 1868 Register til lægdsrulle
1886 1906 Register til meldingsprotokol for kvinder
1879 1908 Register til meldingsprotokol for mænd
1890 1932 Register til næringsprotokol
1907 1923 Register til protokol over anholdte
1819 1825 Register til protokol over auktionsconditioner, proklamaer og bekendtgørelser i aviserne
1913 1924 Register til protokol over mistænkelige personer
1905 1945 Register til protokol over navneforandringer
1820 1919 Registreringsprotokol
1804 1811 Regnskaber for Fynske lette Dragonregiment
1780 1804 Regnskabsbog for de uvisse indkomster, som byfogden oppebærer
1914 1919 Retsliste
1907 1907 Sager vedr. strejken på Skandinavisk Gummi Co.
1763 1802 Sagliste til dokumenter vedr. politiprotokol
1909 1919 Sagliste til ekstraretsprotokol
1780 1824 Sagliste til gældskommissionsprotokol dokummenter
1890 1919 Saglister til justits- og gæsteretsprotokol
1909 1919 Saglister til politiprotokol for offentlige sager
1899 1919 Saglister til politiprotokol, private sager.
1730 1802 Sagslister til dokumenter fra tingbog/justitsprotokol vedr. tingsvidnesager
1815 1883 Sct. Hans sogns tillægsregister til realregister
1819 1824 Skatteudpantningsprotokol.
1849 1919 Skifteberegninger og -decisioner.
1844 1868 Skiftedesignationer.
1626 1919 Skifteprotokol
1917 1919 Skifteretsjournal
1869 1881 Skifterettens opgørelser af arvemidler med overformynderriet i Københasvn
1870 1919 Skt. Knuds og Dalum sogns tillægregister til realregister
1857 1883 Skt. Knuds og Vor Frue sogns tillægsregister til realregister
1683 1927 Skøde og panteprotokol
1683 1927 Skøde- og panteprotokol
1918 1920 Sluttede boer
1914 1919 Sportelregnskaber
1817 1818 Stiftsfysikus J. Eichels bo
1897 1935 Straffe- og navneregister for Vor Frue Landsogn
1913 1947 Straffeaktregister
1881 1973 Strafferegister for personer født 1881-1957
1897 1959 Strafferegister omskrevet - (fødte i Odense Købstad)
1852 1896 Strafferegister til domprotokol
1837 1940 Strafferegisterkort (omskrevne)
1906 1919 Strafferegistre.
1608 1718 Stævningsbog
1885 1943 Syns- og taksationsjournal over ejendomme i Odense
1904 1920 Synsforretninger over skibe.
1777 1919 Sørulle
1869 1886 Taksationsforretninger.
1813 1904 Testamenter.
1899 1909 Tilholdsprotokol
1606 1919 Tingbog
1730 1904 Tingsvidnesager
1883 1891 Ubestemmelig protokol.
1847 1867 Udfærdige skiftebreve
1768 1878 Udskrift af Fynbo landstings og Odense herreds skøde-og panteprotokol vedr. de af Odense herred fra 1/1-1879 indlemmede områder
1849 1916 Udskrift af Odense herreds skøde og panteprotokol vedr. Skt. Hans landsogn
1838 1902 Udskrift af Odense herreds skøde-og panteprotokol vedr. de fra Skt. Knuds landsogn indlemmede områder
1816 1888 Udskrift af Odense herreds skøde-og panteprotokol vedr. de fra Skt. Knuds landsogn indlemmede områder
1848 1916 Udskrifter af Odense herreds skøde-og panteprotokol vedr. Skt. Hans landsogn
1847 1919 Udstykningsapprobationer
1727 1728 Udtog af kommissionsakt i sagen ang. de på Hindsholm 1726 konfiskrede vine
1663 1865 Ujournaliserede breve.
1826 1859 Vandrebøger.
1807 1817 Vinhandler Christopher Schous enkes bo.
1883 1894 Visitationsprotokol for offentlige fruentimmere.
1886 1919 Værgemålsprotokol
1902 1939 Ægtepagter
1862 1918 Årsindberetninger.
1917 1919 Årsregnskaber for skifter