Arkivskaber:
Nakskov Rådstue
 
FraTilOfficielle navne
14041868Nakskov Rådstue

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1848 1874 Abejds- og forsørgelsesanstaltens arbejdsbøger
1833 1854 Anvisningsbog
1848 1861 Arbejds- og forsørgelsesanstaltens hovedbog
1846 1858 Arbejds- og forsørgelsesanstaltens inventarlister
1848 1874 Arbejdsbog
1854 1854 Arkivfortegnelse
1736 1967 Arkivregistratur, Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland mm. 1967
1825 1870 Bankhæftelsesregnskaber o.l.
1867 1867 Bilag til fattigregnskabet
1850 1868 Borgerrepræsentationens forhandlingsprotokol
1845 1863 Borgerrepræsentationens kopibog
1650 1878 Borgerskabsprotokol
1816 1866 Borgerskolens årsregnskaber
1801 1813 Borgervæbningens protokol
1837 1875 Brandforsikringsprotokol
1841 1866 Brandkontingenter
1659 1659 Brandskatningsprotokol
1801 1935 Brandtaksationsprotokol
1665 1768 Breve fra stiftamtmanden
1600 1735 Breve og retsdokumenter
1868 1879 Bygningskommissionens breve
1857 1868 Bygningskommissionens breve
1851 1859 Bygningskommissionens forhandlingsprotokol
1839 1873 Bygningskommissionens journal og kopibog
1850 1900 Bygningsprotokol
1759 1838 De eligerede borgeres protokol
1842 1901 Diverse dokumenter vedrørende alimentation, pleje m.v.
1689 1804 Diverse koncepter
1736 1832 Diverse korrespondancesager og regnskaber
1688 1795 Diverse regnskaber
1701 1735 Diverse sager vedr. forråd, priser og takster på levnedsmidler
1539 1768 Documenter Nakskov Raadstues Archiv henhørende
1550 1785 Documenter Nakskov Raadstues Archiv henhørende
1858 1862 Dokumenter til kassejournalen for kongelige skatter og afgifter
1649 1752 Fattige skolebørns forstanders regnskaber
1833 1872 Fattigkommissionens brevjournal og kopibog
1635 1869 Fattigprotokol
1617 1801 Fattigregnskaber
1852 1868 Fattigvæsenets korrespondance, koncepter
1842 1865 Fattigvæsensbreve
1660 1690 Folketælling
1853 1873 Forhandlingsprotokol for dyrtidskomitéen
1853 1873 Forhandlingsprotokol for komiteen til uddeling af hjælp i anledning af dyrtid
1848 1874 Forhandlingsprotokol m.v., Arbejds- og Forsørgelsesanstalten
1854 1854 Fortegnelse over sager behandlet på kommunalbestyrelsens møder
1404 1796 G.L. Badens papirer
1735 1852 Grundtakster
1865 1869 Havnefogedens inventarieprotokol
1845 1887 Havnefogedens regnskabsbog
1798 1876 Havnekommissionens forhandlingsprotokol
1798 1882 Havnekommissionens kopibog
1791 1868 Havnekommissionens korrespondance
1826 1850 Havneregnskaber
1848 1861 Hovedbog
1644 1662 Indkvarteringslister
1846 1858 Inventarlister
1804 1805 Joenstrup Interessentskab
1799 1834 Journal for Nakskov Muddermaskine
1810 1820 Journal over magistratens indgåede breve
1670 1761 Kollegiebreve
1868 1872 Komiteen for det tredje danske industrimødes afholdelse
1859 1867 Kommunalbestyrelsens kopibog
1860 1867 Kommunale valglister
1611 1795 Kongebreve
1816 1816 Kopi af beregning over byens jorders areal
1683 1707 Kopibog over forordninger
1660 1660 Kopskattemandtal
1660 1660 Kopskatten 1660: Nakskov bys mandtal
1685 1790 Korn- og vejerbog
1868 1873 Korrespondance for Nakskov skyttekreds
1613 1773 Kæmnerregnskaber
1845 1868 Kæmnerregnskaber
1840 1868 Kæmnerregnskabsbilag
1668 1717 Kæmnerregnskabsbilag
1609 1808 Kæmnerregnskabsbilag m.m.
1850 1855 Landstings- og rigsrådsvalglister
1746 1768 Legatprotokol for Nakskov Latinskole
1858 1863 Liste over Madeskov-afgift
1672 1805 Magistratens diverse korrespondancesager
1662 1740 Magistratens kopibog
1630 1868 Magistratens korrespondance
1675 1750 Magistratens korrespondance med private
1772 1825 Magistratens regnskaber
1678 1711 Mandtal, kvægskat, kopskat med videre
1841 1863 Matrikeludskrift
1863 1868 Matrikeludskrift
1863 1863 Matrikeludskrift for Nakskov bygrunde
1853 1853 Matrikeludskrift vedr. Madeskov
1682 1685 Nørre Herreds beskrivelse af skove og græsgangs taksering
1642 1642 Pergament: Borgmester Niels Nielsens brev
1642 1642 Pergament: Borgmester Niels Nielsens brev til de fattige skolebørn i Nakskov på 100 daler
1603 1603 Pergament: Brev på 100 daler givet til de fattige
1603 1603 Pergament: Brev på 100 daler til de fattige i Nakskov af fru Magrethe Knud Urnes til Åsmarke
1404 1600 Pergament: Fragment af dom
1624 1624 Pergament: fru Lisbeth Friis til Beritsgård
1624 1624 Pergament: Fru Lisbeth friis til Beritsgård giver 1000 rigsdaler til Sakskøbing kirke og skole
1799 1894 Protokol for mark- og tørveskæring
1799 1894 Protokol for markkassen
1799 1894 Protokol for Nakskov Krogsbølle Moses tørveskæring
1844 1851 Protokol vedr. uddeling af midlertidig hjælp
1841 1853 Realskolens årsregnskaber
1839 1878 Register til borgerskabsprotokol
1712 1718 Register til kopibog
1853 1885 Regnskabsprotokol over bidrag til fattige
1849 1880 Rigsdagsvalglister
1652 1868 Rådstueprotokol
1630 1868 Sager vedr. fattigvæsenet
1700 1802 Sager vedr. indrulleringsvæsenet
1659 1700 Sager vedr. militærvæsenet
1644 1686 Sager vedr. Nørre Snede sogns kongetiende
1672 1769 Sager vedr. told og konsumtion
1577 1868 Samlinger af rådstuedokumenter
1666 1666 Skattebog
1585 1867 Skatteligninger
1657 1657 Skattemandtal
1601 1712 Skatteregnskaber
1828 1855 Skatterestancelister
1741 1918 Skolekommissionens forhandlingsprotokol
1827 1867 Skoleregnskaber med bilag
1858 1869 Skolevæsenets kassebog
1736 1737 Sprøjteregnskab
1853 1859 Stemmegivningsprotokoller mv.
1801 1935 Taksationsprotokol
1863 1863 Udkast til jordebog
1849 1881 Valgbog vedr. rigsdagsvalg
1855 1865 Valgbog vedr. rigsrådsvalg