Arkivskaber:
Kirurgisk Akademi
 
FraTilOfficielle navne
17851841Kirurgisk Akademi

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1838 1852 Academiets speciel Examinations Protocol
1838 1852 Akademiets specielle eksaminationsprotokol
1795 1812 Cirkulerede brevkoncepter
1826 1841 Dekanatsprotokol
1826 1841 Dekanatssager
1813 1825 Dekanatssager
1785 1842 Deliberationsprotokol
1833 1845 Delprotokol for kirurgisk klinik
1785 1793 Diverse dekanatssager
1841 1841 Fortegnelse over de til det forhenværende kongelige kirurgiske akademis arkiv henhørende protokoller og papirer
1785 1842 Fortegnelse på akademiets vigtigste dokumenter og papirer som findes her i kassen
1794 1812 Indkomne skrivelser
1788 1880 Inventarier
1829 1838 Kirurgisk eksamen, Hovedkarakterprotokol
1816 1838 Kirurgisk eksamen, Løfteprotokol
1785 1838 Kirurgisk eksamen, Petita
1792 1841 Kirurgisk eksamen, Protokol over de skriftlige specimina
1798 1836 Kirurgisk eksamen, Protokol over den anatomiske prøve i dissektion
1791 1791 Kirurgisk eksamen, Receptprotokol
1785 1838 Kirurgisk eksamen: Eksamensprotokol
1794 1838 Kirurgisk eksamen: Eksaminationsprotokoller
1785 1838 Kirurgisk eksamen: Register til eksamensprotokol
1798 1802 Kopibog
1798 1802 Korrespondenceprotokol
1785 1839 Matricul-Protocoll
1785 1839 Matrikel
1808 1823 Militærkirurgisk stipendium: Regnskabsprotokol
1806 1843 Militærkirurgisk stipendium: Stipendieprotokol
1841 1841 Oversigt over akademiets arkiv
1833 1845 Protokol anvendt til prøve i kirurgisk klinik
1803 1842 Regnskabsbilag
1836 1842 Regnskabsekstrakter
1786 1842 Regnskabsprotokol
1785 1805 Sager henlagt efter dokumentfortegnelse
1834 1841 Sager vedr. akademiets indlemmelse i Universitetet
1837 1842 Sager vedr. fælles eksamen for Det medicinske Fakultet og Kirugisk Akademi
1808 1823 Stipendieregnskabsprotokol
1796 1872 Tentamensprotokol
1479 1978 Vejledende Arkivregistratur XXI. Københavns Universitet
1786 1842 Økonomiprotokol