Arkivskaber:
Jydske Asyl
 
FraTilOfficielle navne
1976Psykiatrisk Hospital Risskov
19591976Statshospitalet ved Århus
18521959Sindssygehospitalet ved Århus
1852Sindssygeanstalten ved Århus
 
FraTilKaldenavne
1852Jydske Asyl
18501852Den jydske Daareanstalt i Vejlby

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1925 1959 Afgået personalekartotek
1957 1990 Afgået personalekort
1956 1967 Ambulante patientkort
1937 1939 Arbejdsfortjeneste, patienter
1903 1908 Arbejdsprotokol, husflidsværkstederne
1953 1963 Arbejdsprotokol, patienter
1951 1957 Bedriftsevakuering
1852 1974 Begravelsesprotokol
1925 1960 Begravelsesprotokoller
1852 1853 Beretninger for anstalten
1865 1954 Bespisningsreglement
1921 1921 Betænkning
1932 1968 Budgetforhandlinger
1966 1971 Diagnosekartotek
1953 1969 Diagnosekartotek
1978 1980 Diagnosekartotek
1977 1977 Diagnosekartotek
1978 1978 Diagnosekartotek
1851 1852 Diverse dokumenter
1857 1944 Diverse patientrelaterede udtaget af journalen
1950 1958 Ekstra ansatte
1948 1959 Ekstraordinær ansatte
1934 1940 Ekstraordinær bygningsarbejder
1983 1983 Emnefordeling i museumsarkivet - Emnekartotek
1847 1924 Emnekartotek til journal
1950 1976 Epikriser
1935 1975 Familieplejebog, en patient 13.134
1933 1966 Ferieliste, ansatte
1980 1982 Fixeringsbog
1905 1988 Forbryderalbums
1859 1861 Forhandlingsprotokol, Bygningskommission
1852 1926 Forhandlingsprotokol, Direktionen
1847 1852 Forhandlingsprotokol, for opførelsen
1888 1888 Fællesregulativ, lovsamling
1852 1932 Generalregister over indlagte patienter
1957 1958 Grundplanstegninger til psykiatrisk børnehospital
1952 1953 Have og landbrug, regnskab
1939 1954 Have- og landbrugsregnskab
1879 1995 Hovedkartotek, kvinder
1879 1995 Hovedkartotek, mænd
1879 2012 Hovedregister mænd (fødselsår)
1882 2012 Hovedregister, kvinder (fødselsår)
1968 1988 Indstillinger,
1852 1966 Inventarbog
1939 1957 Inventarlister
1922 1967 Journal, indkomne skrivelser
1966 1972 Journalkort (indlæggelsesdato)
1877 1966 Journalkort (patientnummer)
1869 1966 Journalkort (patientnummer) Betalingsoplysninger serie 1
1935 1976 Journalkort (patientnummer) Betalingsoplysninger serie 2
1976 1987 Journalplan
1987 2005 Journalplan
1921 1934 Journalprotokol, kvinder
1921 1934 Journalprotokol, mænd
1900 1934 Journalprotokoller
1987 2005 Journalsager
1976 1987 Journalsager
1847 1925 Journalsager
1925 1963 Journalsager
1963 1976 Journalsager
1940 1947 Kartotek, shockbehandling
1850 1852 Kassebog vedr. byggeriet af "Daareanstalten"
1853 1858 Kassebog, bygningsvæsenets fuldførelse
1936 1948 Kassebog, diverse konti
1906 1907 Kasseregnskab, indtægter og udgifter
1938 1969 Kommunikationsoversigt, Patienter
1923 1925 Kopibog, udgående skrivelser
1852 2010 Kort og tegninger
1964 1971 Kostpenge, patienter
1854 1857 Lægebibliotekets bogbestand
1994 1995 Lægemøder, afdeling E
1957 1989 Lægerådsmøder, bilag
1966 1989 Lægerådsmøder, mødereferater
1930 1938 Lønningsbog, ansatte
1955 1972 Mandtalsbog, familieplejen
1938 1966 Mandtalsliste
1947 1955 Mandtalslister, familieplejen
1852 1953 Mandtalslister, patienter
1933 1946 Mandtalslister, personale
1949 1952 Modernisering af Dalstrup Plejehjem
1958 1966 Modtagelsesprotokol
1976 1995 Navnekartotek - dagpatienter, kvinder
1976 1995 Navnekartotek - dagpatienter, mænd
1914 1939 Navneregister til patientanamnese, kønsopdelt
1852 1872 Navneregister til patientprotokol
1852 1934 Navneregister til protokol over optagne patienter
1914 1939 Patientanamnese
1922 1924 Patienter, breve
1940 2006 Patientjournal (01) (senest aktiv 2006)
1864 1878 Patientjournal over kvinder
1876 1878 Patientjournal over mænd
1852 1922 Patientjournaler
1879 1909 Patientjournaler
1922 1980 Patientjournaler
1864 1875 Patientjournaler over mænd
1912 1980 Patientjournaler, kvinder
1922 1980 Patientjournaler, mænd
1909 1995 Patientjournaler, personer født den første i en måned
2007 2017 Patientjournaler, personer født den første i en måned
2007 2015 Patientjournaler, personer født den første i en måned - geronto
2007 2015 Patientjournaler, personer født den første i en måned - oligofreni
1905 1962 Patientkartotek kvinder
1905 1962 Patientkartotek mænd
1966 1969 Patientnummerregister
1882 1921 Patientoplysningsskemaer, kvinder
1888 1922 Patientoplysningsskemaer, mænd
1852 1966 Patientprotokol
1928 1957 Personalekartotek
1928 1987 Personalesager
1847 1847 Program for opførelsen
1852 1934 Protokol over optagne patienter
1852 1861 Protokol over patientafgang
1852 1922 Protokol over patientafgang
1850 1852 Protokol over udbetalte forskud og afdrag på arbejder
1852 1922 Protokol over udskrevne patienter
1913 1950 Protokol, avlsbruget
1935 1936 Protokol, blodprøver patienter
1852 1898 Protokol, kvindeligt personale
1852 1898 Protokol, mandligt personale
1952 1959 Protokol, årsregnskaber
1930 1984 Register over indgående skrivelser
1970 1989 Register over personer med vidtgående psykiske handicap
1925 1975 Register over udgående skrivelser
1849 1852 Register til protokol o. udbetalte forskud og afdrag på arbejder
1902 1934 Register, udskrevne og døde
1958 1980 Registreringsprotokol, indlagte
1943 1945 Regnskab, forarbejdning af madvarer
1962 1963 Råmosegård, Dalstrup og Fabersvej korrespondance
1891 1920 Sagsregister, administration
1881 1945 Sektionsprotokol
1936 1949 Skemaer over insulin- og krampeterapi
1877 1877 Spisereglement
1919 1923 Statistiske oplysninger over indlagte patienter
1987 1993 SU-møder
1964 1970 Sygelister, ansatte
1933 1963 Synsprotokol
1933 1933 Synsprotokol, tjenesteboliger
1950 1990 Særlige Patientjournaler
2007 2017 Søgemiddel til patientjournaler, personer født den første i en måned
1901 1995 Tandlægejournaler
1989 1998 Tvangsprotokol
1850 1850 Udskrift af håndværksarbejder
1877 1995 Udskrivningsbreve
1936 1972 Udskrivningsprotokol, kvinder
1936 1968 Udskrivningsprotokol, mænd
1970 1989 Åndssvageforsorgens klientregister
1852 1922 Årstavler