Arkivskaber:
Horsens Byfoged
 
FraTilOfficielle navne
16701919Horsens Byfoged
 
FraTilKaldenavne
16701919Horsens Købstad

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1862 1992 Akter
1918 1973 Aktieselskabsregister, Horsens
1670 1891 Arkivfortegnelse over Horsens byfoged- og rådstuearkiv
1670 1891 Arkivregistrant
1807 1917 Auktionsdokumenter
1918 1930 Auktionskataloger
1683 1924 Auktionsprotokol
1810 1815 Begæringer om udstedelsen af søpas
1829 1867 Bekendtgørelsesprotokol
1895 1970 Bestillingsmandsprotokol
1860 1943 Bilag til handelsregister
1858 1919 Bilag til korrespondancejournal
1788 1973 Bilag til skifteprotokoller
1901 1983 Bilag til skiftesaglisten
1918 1922 Bilag til udpantningsbogen
1863 1902 Bilag vedr. tvangsarbejdsanstalten
1884 1930 Borgerlige vielser
1889 1898 Borgerskaber
1864 1920 Borgerskabsprotokol
1894 1932 Brevbog
1809 1809 Breve og dokumenter ang. krigen 1807-1814
1873 1884 Bødesager
1878 1909 Chr. M. Lunds konkursbo
1660 1998 De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973
1879 1913 Diverse bilag til borgerskabsprotokoller
1810 1820 Diverse domsakter
1882 1913 Diverse journaler m.v.
1809 1831 Diverse regnskaber
1906 1907 Dokumenter i frk. Marie Kirstine Stranges dødsbo
1822 1827 Dokumenter i hospitalsforstander Kjærs bo
1859 1860 Dokumenter i købmand C.T. Mombergs bo.
1862 1918 Dokumenter til fogedprotokoller
1806 1919 Dokumenter til justitsprotokoller
1802 1923 Dokumenter til notarialprotokoller
1820 1919 Dokumenter til politiprotokoller
1869 1869 Dokumenter til skifteprotokollen 1869
1788 1973 Dokumenter til skifteprotokoller
1910 1939 Dokumenter vedr. landvæsenkommissionen
1806 1857 Dokumenter vedr. pas
1739 1856 Dokumenter vedr. politiforvaltningen
1877 1892 Dokumenter vedr. straffefange Jens Nielsen
1890 1890 Dokumenter vedr. Taftebergs bo
1838 1860 Dokumenter vedr. udstykninger
1818 1954 Dombog for borgerlige- og strafferetssager
1818 1954 Domprotokol
1902 1902 Domsudskrift vedr. straffefange Jens Nielsen
1858 1961 Dødsanmeldelsesprotokol
1899 1920 Dødsanmeldelsesprotokol
1915 1972 Dødsboer
1911 1973 Dødsboer
1809 1809 Efterlysninger
1859 1893 Ekstrakter af skiftehovedbogen
1828 1830 Ekstraretssagen mod hospitalsforstander kancelliråd Kjer
1913 1916 Fagregister over næringsadkomster
1824 1973 Fogedbog
1824 1973 Fogedprotokol
1876 1876 Forhandlingsprotokol i gjørtler A. Sønderbys konkursbo
1864 1866 Forhandlingsprotokol i købmand Bernhard Hansens fallitbo
1858 1867 Forhandlingsprotokol i købmand C.B. Ingversens opbudsbo
1896 1905 Forholdsattester vedr. næringsvæsenet
1888 1919 Forhørsregister
1884 1930 Forloverprotokol
1884 1930 Forløfterprotokol
1880 1925 Fortegnelse over matrikelnumre
1914 1933 Fremmedprotokol (kontrolliste)
1860 1880 Genparter af udstedte pantebogsattester
1900 1994 Handelsregister
1862 1898 Handelsregister
1889 1967 Handelsregister, Horsens Købstad
1862 1992 Hovedakter
1823 1870 Indberetningsbog
1865 1889 Indberetningsprotokol fra Horsens Politikammer
1858 1919 Indkomne breve
1809 1858 Indkomne breve
1813 1866 Indkomne breve, ujournaliserede
1852 1874 Jordebog
1808 1858 Journal I
1858 1918 Journal II
1843 1843 Journal og strafferegister
1842 1845 Journal over handelsrejsende
1869 1879 Journal over hjemskrevne personer
1906 1963 Journal til lægdsvæsenet
1775 1844 Journaler over markedspas
1822 1844 Journaler over påtegnede pas
1775 1804 Journaler over udstedte pas
1829 1844 Journaler over vandrebøger
1809 1858 Journalsager I
1858 1919 Journalsager II
1879 1927 Journalsager, kgl. vejer og måler
1670 1919 Justitsprotokol
1806 1919 Justitssager
1889 1968 Kartotek over handelsregister for Horsens Købstad, Bjerre Herred og Hatting Herred
1857 1867 Kassebog i H.N. Rosenstands fallitbo
1880 1880 Kassebøger vedr. skifte
1791 1817 Konceptindberetninger
1910 1973 Konkursboer
1913 1972 Konkursboer
1879 1906 Konstitutioner
1894 1932 Kopibog
1808 1809 Kopibog over ankomne breve
1850 1859 Kopibog over offentlige midler
1808 1852 Kopibog over udgående breve
1818 1844 Kopibog til justitsprotokoller
1860 1861 Korrespondance for lægdsvæsenet
1858 1918 Korrespondancejournal
1888 1895 Kvartalsekstrakter
1906 1963 Lægdsjournal
1864 1918 Lægdsrulle
1814 1856 Lægdssedler med af- og tilgangslister
1857 1862 Lægdsvæsendokumenter
1901 1917 Lærlingekontrakter
1863 1945 Matrikel for Horsens Købstads Bygrunde
1877 1945 Matrikel for Horsens Købstads Markjorder
1870 1870 N.G. Hjorths dødsbo
1903 1918 Navnebeviser
1903 1961 Navneforandringsprotokol
1739 1859 Navneregister i skøde- og panteprotokoller
1739 1870 Navneregister til auktionsprotokoller
1864 1920 Navneregister til borgerskabsprotokoller
1888 1919 Navneregister til forhørsregistre
1905 1913 Navneregister til kopibøger
1909 1957 Navneregister til lægdsruller
1683 1906 Navneregister til skifteprotokoller
1902 1945 Navneregister til værgemålsprotokol
1741 1961 Notarialprotokol
1670 1919 Nummerkonkordans for bygrundene
1843 1843 Ny matrikel for Horsens Sogn og Købstad
1882 1888 Offentlige sager
1670 1919 Omsætningsnøgle
1891 1894 Opgørelser i ekstraderede dødsboer
1889 1903 Opmålinger til bygningsafgiften
1897 1909 Opsagte og deponerede borgerskaber
1806 1919 Ordinære sager
1743 1857 Originale skiftebreve
1870 1929 Overformynderiregnskaber
1739 1859 Personregister
1683 1906 Personregister
1683 1927 Personregister til skøde- og panteprotokoller
1897 1931 Personregister til strafferegister
1820 1919 Politiprotokol
1890 1915 Politiprotokol, privat
1852 1896 Politiretsdomprotokol
1827 1859 Protokol for erklæringer på ansøgninger
1911 1932 Protokol for foreningen "arbejde adler"
1871 1922 Protokol over borgerlige vielser
1917 1930 Rapportjournal
1916 1932 Rapportjournal, register
1855 1971 Realregister
1898 1907 Register til dødsanmeldelsesprotokoller
1860 1918 Regnskab vedr. kongelige skatter
1863 1918 Retsliste
1860 1919 Rådstueprotokol
1807 1917 Sager til auktionsprotokoller
1900 1994 Sager til handelsregister
1806 1919 Sager til justisprotokoller
1910 1973 Sager til konkursboer
1788 1973 Sager til skifteprotokoller
1916 1958 Sager til tvangsauktioner
1863 1918 Sagliste
1741 1743 Skiftebrev efter borgmester i Horsens Hans Jochumsen Roden
1776 1779 Skiftebrev efter Claus Andersen og Gertrud Hansdatter
1737 1737 Skiftebrev efter Didrich von Ham
1772 1776 Skiftebrev efter H.J. Schulz og hustru M.J. Høstmark
1766 1767 Skiftebrev efter Jens Jørgen Lindvig
1762 1766 Skiftebrev efter Johan Christopher Balcks fallitbo
1771 1773 Skiftebrev efter Johanne Hansdatter Lynges bo
1773 1775 Skiftebrev efter kaptajn Langelands enke C.S. Kruuse
1743 1857 Skiftebreve
1870 1870 Skiftedokumenter
1683 1960 Skifteprotokol
1887 1888 Skifteprotokol i boet efter Cecilie Marie Hansen
1878 1880 Skifteprotokol i boet efter enke Ane Marie Jørgensen, født Fogh
1886 1889 Skifteprotokol i boet efter farver L. Chr. Østbirk
1878 1878 Skifteprotokol i boet efter garver Peter Cornelius Carstensen og hustru
1887 1887 Skifteprotokol i boet efter Karen Marie Hansen Lamm
1881 1883 Skifteprotokol i boet efter Nicoline Therese Gjølby
1864 1866 Skifteprotokol i boet efter vinhandler K. Kjeldsen og hustru
1886 1891 Skifteprotokol i købmand L.P. Houmanns dødsbo
1896 1899 Skifter, testamenter m.v.
1886 1896 Skifteregistreringsprotokol
1788 1973 Skiftesager
1901 1983 Skiftesager
1899 1920 Skiftesagliste
1858 1961 Skiftesagliste
1683 1927 Skøde- og panteprotokol
1871 1910 Sluttede dødsboer
1870 1909 Sluttede konkursboer
1908 1930 Statistik
1862 1992 Straffeakter
1901 1952 Strafferegister
1888 1958 Strafferegister
1898 1956 Strafferegister, døde
1899 1919 Strandingsregnskab
1809 1919 Syns- og taksationsforretninger
1839 1840 Sættedommerprotokol i sagen Christensen contra Holst
1844 1844 Sættedommerprotokol i sagen mod bogtrykker Fogh
1837 1837 Sættedommerprotokol i sagen Secher contra Horn
1784 1786 Sættedommersagen ang. ejendomsretten til Lindskov
1839 1840 Sættedommersagen Christensen contra Holst
1844 1844 Sættedommersagen mod bogtrykker Fogh
1837 1837 Sættedommersagen Secher contra Horn
1793 1814 Søpas
1861 1892 Sørulle
1740 1828 Testamenter
1670 1919 Tingbog
1861 1918 Tinglæste dokumenter
1916 1958 Tvangsauktionsdokumenter
1793 1849 Uafhentede tinglæste dokumenter
1890 1890 Udlodningsakt i købmand P.A. Petersens konkursbo
1749 1800 Udlægsforretninger
1909 1919 Udmeldelse af vurderingsmænd
1916 1917 Udpantningslister
1825 1861 Udpantningsprotokol
1844 1863 Udstykninger
1856 1960 Udstykninger
1720 1908 Varia
1809 1919 Vurderingsforretninger
1902 1982 Værgemålsprotokol
1902 1961 Værgemålsregnskaber
1871 1922 Ægteskabsbog