Arkivskaber:
Haderslev Landråd
 
FraTilOfficielle navne
18671920Der königliche Landrat zu Hadersleben
 
FraTilKaldenavne
18671920Haderslev Landråd

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1907 1908 Abgangsliste
1888 1908 Abgeordnetenwahl. Behändigungsscheine
1908 1908 Abgeordnetenwahl. Urwahlprotokolle
1898 1903 Abgeordnetenwahl. Verhandlungen
1868 1881 Ablösung der Reallasten
1868 1877 Ablösung der Reallasten
1810 1924 Akthefter A
1863 1923 Akthefter C
1814 1920 Akthefter Fag 139 Skolevæsen
1847 1919 Alfabetiske lister
1867 1920 Almindelige politisager
1887 1919 Arkivfortegnelse
1871 1908 Beläge zum Gewerbesteuer Zugangs- und Abgangs-Liste
1870 1920 Bissekram m.m.
1868 1907 Brand-, skov-, jagt- og fiskerisager
1855 1920 Brandforsikring
1869 1918 Brandsyn
1869 1892 Bygningsskat
1820 1870 Christine Frederica Stiftelsen
1859 1906 De enkelte kirker
1852 1874 Det kongelige Regeringskommissariat for Gram og Nybøl godser
1913 1919 Diæter
1851 1886 Dominial- og møllesager, gammelskat og bankhæftelsesrente
1869 1920 Domsmænd, retsvæsen, ejendomshandel
1913 1914 Durchgangsjournal
1763 1873 Embedsboliger
1868 1870 Embedskaution
1869 1899 Embedsmænd
1868 1919 Embedsmænd og dyrlæger
1868 1920 Erhvervspoliti
1872 1889 Erhvervsskat
1871 1908 Erhvervsskat, Bilag til til- og afgangsliste
1868 1919 Fattigsager
1869 1919 Fattigvæsen
1871 1919 Folke-, kvæg- og andre tællinger
1836 1871 Folketællinger
1836 1871 Folketællingssager
1869 1917 Forbrydere og sigøjnere
1869 1877 Forhandlingsprotokol for kredsdagen
1831 1926 Forskellige akthefter
1863 1920 Forskelligt
1819 1920 Forstvæsen
1867 1920 Fysikats- og alimentationssager
1867 1880 Fængsler
1867 1912 Fæsteafløsning, retsoplysning
1729 1875 Fæstesager
1880 1919 Gendarmerisager
1852 1874 Gram og Nybøl godser
1878 1890 Grundskat
1868 1892 Grundskat
1878 1890 Grundsteuerentschädigung
1789 1878 Grusgrave
1770 1874 Grænseregulering
1861 1876 Grænseændringen i 1864
1919 1920 Haderslev by
1865 1920 Handel, håndværk og industri
1868 1919 Havne- og kystpoliti, natvægtere
1903 1919 Husflidsforeninger
1872 1920 Ildebrande, sikkerhedspoliti
1873 1875 Indkomstskat
1868 1920 Jagt
1870 1920 Journal
1918 1919 Journal für Haushaltsanschläge
1868 1871 Journal für Landveräusserungen
1868 1869 Journal für Steuersachen
1906 1920 Journal M
1871 1900 Journalregister
1869 1877 Journalsager
1868 1920 Jøder, markeder
1858 1914 Kirkelige anliggender
1870 1874 Kirkeregnskabssager
1868 1895 Kirkesager
1870 1874 Kirkevisitatoriet i Haderslev provsti, Kirkeregnskabssager
1870 1879 Klasseskat
1859 1920 Kommuner
1854 1920 Kredsordningen
1914 1919 Krigsernæringsvæsen
1860 1920 Landbrug, kultivering, landvinding
1867 1919 Landbrugssager
1776 1894 Landmilitærsager
1868 1919 Landvæsen
1708 1878 Landvæsenssager
1729 1875 Landvæsenssager, Fæstesager
1852 1874 Landvæsenssager, Gram og Nybøl godser
1742 1877 Landvæsenssager, Udstykningssager
1879 1920 Lav, fødevarehandel, håndværkeruddannelse
1896 1919 Legater og stiftelser
1875 1893 Maltskat og hjemmebryggerier
1867 1920 Maskinskrevet arkivfortegnelse
1842 1919 Militærsager
1864 1919 Militærsager
1906 1920 Militärjournal
1911 1919 Militärjournal Recherche
1915 1919 Militärjournal Urlaub
1915 1918 Militärjournal Zurückstellungsgesuche
1695 1895 Møllesager
1873 1914 Navneforandring
1869 1920 Nådessager, sårede, veteranhjælp
1851 1919 Offentlig ejendom, salg og bortforpagtning
1898 1919 Ordener og æresbevisninger
1867 1920 Ordenspoliti, politisk politi, kirkegårde, ligsyn
1811 1874 Pasprotokoller
1868 1919 Politisager
1811 1874 Politisager, Pasprotokoller
1867 1920 Postafgifter, domænebudgetter, lotteri
1867 1920 Presse og tryksager
1865 1870 Protocoll der internationalen Grenzregulirungs-Kommission
1873 1908 Realbyrdeafløsning
1868 1881 Realbyrdeafløsning
1868 1877 Realbyrdeafløsning ved kirkerne
1911 1918 Regnskabssager vedr. husholdnings- og erhvervsskolen i Arnum
1910 1918 Regnskabssager vedr. husholdnings- og erhvervsskolen i Haderslev samt Jugend- og Lehrlingsheime
1908 1921 Regnskabssager vedr. landbrugsskolerne i Haderslev og Toftlund
1878 1907 Reichstagswahl
1867 1920 Renovation, industri, arbejderbeskyttelse
1776 1881 Ridefogedarkivalier fra Tyrstrup herred
1871 1920 Rigsdags- og landdagsvalg. Afstemningen 1920
1217 1875 Sager
1643 1872 Sager ang. søer, fiskedamme og vandløb
1919 1920 Sager fra overgangstiden mellem dansk og tysk styre
1914 1920 Schuljournal
1858 1894 Schullehrer-Wittwen- und Waissen-Kasse
1791 1893 Schullehrer-Witwen und Waisenkassen der Probstei Törninglehn
1878 1909 Skatterestance og grundskat
1868 1913 Skattesager
1583 1874 Skattesager
1907 1908 Skattesager, Afgangsliste
1858 1894 Skolefonden
1791 1893 Skolelærer-Enke- og Waisenkassen i Tørninglen provsti
1858 1894 Skolelærerfonden
1869 1871 Skolesager
1868 1920 Skolesager
1845 1920 Skolesager
1726 1889 Skolesager
1814 1920 Skolevæsen
1872 1921 Skorstensfejning
1897 1920 Socialdemokrati, anarkister
1865 1920 Sportler, bøder, transport
1893 1899 Stamruller
1868 1920 Statistik
1855 1920 Statsborgerskab, udvandring, testamenter, begravelse
1868 1920 Statsgæld og møntvæsen
1883 1890 Stedfortegnelser
1868 1920 Strandvæsen, diger, stormfloder
1865 1920 Sædelighedspoliti, skilsmisser, helligdagsfred
1870 1920 Tyende, arbejdsforhold
1742 1877 Udstykningssager
1898 1902 Valglister til rigsdagsvalg
1866 1919 Vandløb
1866 1907 Vandløbs- og vejsager
1856 1873 Vandløbssager
1732 1885 Vej- og brosager
1862 1919 Veje, broer og jernbaner
1865 1920 Veje, jernbaner, post, telegraf, fiskeri, søfart, forsikring
1869 1920 Veterinærpoliti