Arkivskaber:
Haderslev Amtsret
 
FraTilOfficielle navne
18671920Amtsgericht zu Hadersleben
 
FraTilKaldenavne
18671920Haderslev Amtsret

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1885 1920 Akter vedr. firmaer og selskaber
1883 1920 Akter vedr. formyndersager
1889 1905 Alfabetisk register til varemodelregister
1889 1919 Andelshaverlister
1875 1920 Andelsselskabsregister
1897 1915 Beurkundungsregister I-IV
1890 1920 Binnenschiffsregister
1895 1920 Bygningsskatterulle
1883 1920 Civilretssager A. Forligssager
1881 1919 Dagbøger for grundbogsføreren
1901 1913 Depositbøger
1900 1906 Familieretsregistre XIV-XVII
1899 1920 Firmanavneregister til handelsregister A og B
1900 1920 Foreningsregister
1867 1920 Formyndersager
1872 1911 Forskellige familieretssager
1868 1920 Forskellige registre
1867 1914 Forskellige registre
1868 1912 Forskellige sager
1879 1913 Fortegnelse over forligsmandsprotokoller
1895 1920 Gebäudesteuerrolle
1868 1920 Generalakter
1901 1918 Generalakter vedr. pantefogeden
1876 1913 Generalakter vedr. realbyrdeafløsninger
1871 1912 Generalakter vedr. skiftesager
1875 1920 Genossenschaftsregister
1881 1955 Grundakter
1874 1956 Grundakter - Afskrift af grundbogsblad
1881 1955 Grundbog
1884 1920 Grunde domæne- eller fortskassen har rettigheder til
1900 1920 Güterrechte
1880 1925 Güterrechte
1900 1920 Handelsregister A. Firmaer
1900 1920 Handelsregister B. Aktieselskaber
1887 1919 Inventarlister
1901 1919 Kvitteringer for udleverede testamenter
1889 1905 Musterregister
1867 1920 Nachlass-Sachen u. Erbscheine
1884 1920 Nachweisung sämmtlicher Grundstücke Dritter ins Bezirk des Amtsgerichts Hadersleben, an welche dem Domainen- bezw. Forst-Fiskus dingliche Rechte zustehen, die der Eintragung im das Grundbuch bedürfen.
1900 1925 Namens-Verzeichnis zum Güterrecht-Register
1900 1925 Navnefortegnelse til ægtepagtregister
1879 1919 Navneregister til civilretssager C-H
1900 1906 Navneregister til familieretssager XIV-XVII
1881 1955 Navneregister til Grundbog
1900 1906 Navneregister til skiftesager
1867 1920 Personaleakter
1897 1915 Protokolleringsregister
1877 1932 Real-Repertorium
1875 1913 Realbyrdeafløsningssager
1877 1932 Realrepertorium til Gebäudesteuerrolle og Flurbuch
1871 1924 Register over formynderskabssager
1900 1919 Register til civilretssager C-H
1838 1914 Register til familieretssager VII-XI
1867 1913 Register til skiftesager
1902 1920 Register til strafferetssager B-G
1838 1914 Register über Vormunds-, Pflege- u. Beistandsschaften
1881 1920 Registre til testamentesager
1875 1919 Sager til andelsselskabsregister
1897 1915 Sager til Beurkundungsregister I-IV
1900 1906 Sager til familieretsregistre XIV-XVII
1900 1920 Sager til foreningsregister
1868 1920 Sager til Handelsregister A. Firmaer
1875 1920 Sager til Handelsregister B. Aktieselskaber
1890 1920 Sager til småskibsregister
1867 1920 Skiftesager
1905 1920 Strafferetssager D. Forseelser
1871 1912 Strafferetssager G. Domme
1883 1920 Sühnesachen
1881 1919 Tagebücher
1870 1923 Testamenter, åbnede
1900 1920 Testamentesager
1866 1920 Testamentjournal
1889 1905 Varemodelregister
1875 1905 Varemærkeregister
1900 1920 Vereins-Register
1905 1920 Vergehen
1866 1920 Verwaltungsbuch
1879 1913 Verzeichnis der an der Amtsgericht Hadersleben eingereichten Schiedsmanns-Protokollen-
1871 1924 Vormundschaftsregister
1867 1920 Vormundschaftssachen
1896 1981 Værgemålssager
1875 1905 Zeichenregister
1880 1925 Ægtepagter
1900 1920 Ægtepagter